Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

 
 
Lượt truy cập: 364,838 Hôm qua: 359 - Hôm nay: 119 Tuần trước: 3,305 - Tuần này: 1,553 Tháng trước: 35,770 - Tháng này: 21,790 Đang trực tuyến: 12