Năm văn hóa - văn minh đô thị

Chiến dịch truyền thông NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI VIỆC GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

Chiến dịch truyền thông NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM VÀ SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI VIỆC GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA

  Hoạt động Đảng

  Kinh tế - Chính trị

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

   
   
  Lượt truy cập: 135,978 Hôm qua: 748 - Hôm nay: 530 Tuần trước: 5,443 - Tuần này: 5,332 Tháng trước: 12,184 - Tháng này: 26,407 Đang trực tuyến: 17