Báo cáo tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ tháng 01/2022

Ngày đăng: 07/02/2022
Báo cáo tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ tháng 01/2022
# Lĩnh vực Tổng Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết CD rút hồ sơ Hồ sơ trả lại Tình hình đính kèm file
Tổng Sớm Đúng Trễ Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Lúc tiếp nhận Lúc xử lý Xác nhận vào đơn Ban hành văn bản
UBND phường Xuân Hà      
1 Xây dựng nhà ở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hộ tịch 87 87 0 86 85 1 0 1 0 1 0 0 87 87 0 86
4 Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phổ biến, giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Văn hoá cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Giao thông vận tải 17 17 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17
8 Bảo trợ xã hội 12 12 0 6 5 1 0 6 6 0 0 0 12 6 0 6
9 Lĩnh vực gộp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Người có công 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
11 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chứng thực 231 231 0 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Thủ tục thông thường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lĩnh vực vào thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lĩnh vực Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 348 348 0 341 108 233 0 7 6 1 0 0 117 111 0 110

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 359,252 Hôm qua: 560 - Hôm nay: 178 Tuần trước: 1,997 - Tuần này: 2,461 Tháng trước: 42,549 - Tháng này: 31,737 Đang trực tuyến: 17