BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 02/2022

Ngày đăng: 01/03/2022
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÁNG 02/2022
UBND phường Xuân Hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022
# Lĩnh vực Tổng Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết CD rút hồ sơ Hồ sơ trả lại Tình hình đính kèm file
Tổng Sớm Đúng Trễ Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Lúc tiếp nhận Lúc xử lý Xác nhận vào đơn Ban hành văn bản
UBND phường Xuân Hà      
1 Xây dựng nhà ở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hộ tịch 50 50 0 50 46 4 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50
4 Nuôi con nuôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phổ biến, giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Văn hoá cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bảo trợ xã hội 14 14 0 6 2 2 2 8 7 1 0 0 14 14 0 14
9 Lĩnh vực gộp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Người có công 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 3 3 0 3
11 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chứng thực 196 196 0 196 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Thủ tục thông thường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lĩnh vực vào thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lĩnh vực Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 263 263 0 253 49 202 2 10 9 1 0 0 67 67 0 67

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 359,347 Hôm qua: 560 - Hôm nay: 273 Tuần trước: 1,997 - Tuần này: 2,556 Tháng trước: 42,549 - Tháng này: 31,832 Đang trực tuyến: 19