Hướng dẫn người dân, du khách bị nhiễm COVID-19 khai báo, đăng ký, nhận các kết quả trực tuyến trong khi cách ly, điều trị tại nhà/cơ sở du lịch

Ngày đăng: 06/04/2022
Hướng dẫn người dân, du khách bị nhiễm COVID-19 khai báo, đăng ký, nhận các kết quả trực tuyến trong khi cách ly, điều trị tại nhà/cơ sở du lịch

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 136,094 Hôm qua: 748 - Hôm nay: 646 Tuần trước: 5,443 - Tuần này: 5,448 Tháng trước: 12,184 - Tháng này: 26,523 Đang trực tuyến: 30