Lịch công tác tuần thứ 16 năm 2022

Ngày đăng: 18/04/2022
Lịch công tác tuần thứ 16 năm 2022
BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                  Xuân Hà, ngày 18 tháng 4 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16
(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022)
 
Thứ/ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai
18/4
S 07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan      
C 14h30 CT, PCT: Hội nghị trực tuyến công tác tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em Phòng họp    
Thứ ba
19/4
S  
07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan
 
     
C 13h30  CT, PCT: làm việc tại cơ quan
14h00: Dự hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân
 
Hội trường quận (A)
 
Đ/c Tâm
 
Thứ tư
20/4
S  
07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan
08h00: Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
 
 
Cơ sở
 
 
Đ/c Phước
 
C 13h30  CT, PCT: làm việc tại cơ quan
14h00: Dự khai giảng lớp trồng nấm
 
Phòng họp
 
Đ/c Phước
 
Thứ năm
21/4
S 07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan
08h00: Kiểm tra nhóm lớp
 
Cơ sở
 
Đ/c Phước
 
C 13h30 PCT: làm việc tại cơ quan
14h00: Tiếp đoàn nghiên cứu khoa học
 
Phòng họp
 
Đ/c Bình
 
 
 
Thứ sáu
22/4
S 07h30 PCT: làm việc tại cơ quan
 
 
 
 
 
 
C 13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan
 
   
 
 
 
Thứ bảy
23/4
S 07h30: làm việc tại cơ quan
 
  Đ/c Phước  
 

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 136,099 Hôm qua: 748 - Hôm nay: 651 Tuần trước: 5,443 - Tuần này: 5,453 Tháng trước: 12,184 - Tháng này: 26,528 Đang trực tuyến: 20