Lịch công tác tuần thứ 18

Ngày đăng: 04/05/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 04 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 07/5/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

02/5

S

Nghỉ lễ

 

 

 

C

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ ba

03/5

S

Nghỉ lễ

 

 

 

C

Nghỉ lễ

 

 

 

Thứ tư

04/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ qua

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm

05/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác trẻ em

 

Phòng họp

 

Đ/c Tâm

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

15h00: Dự họp triển khai Đại hội TDTT quận Thanh Khê lần thứ VI năm 2022

 

Trung tâm VH-TT

 

Đ/c Bình

 

Thứ sáu

06/5

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Giải quyết đơn

Phòng họp

 

Đ/c Bình

 

 

Thứ bảy

07/5

 

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

Đ/c Bình

 

 

Lê Nguyễn

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,849 Hôm qua: 695 - Hôm nay: 627 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,322 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,063 Đang trực tuyến: 13