Lịch công tác tuần thứ 19

Ngày đăng: 09/05/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 09 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

09/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự HN quy hoạch mạng lưới giáo dục

 

Phòng GD-ĐT

 

Đ/c Phước

 

Thứ ba

10/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

11/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự HN phản biện

 

Nhà sinh hoạt Hà Đông

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm

12/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự HN tổng kết PCCC

 

HT B quận

 

Đ/c Bình

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

13/5

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp đoàn giám sát HĐND  thành phố

 

Phòng họp

 

Đ/c Tâm

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

Phòng họp

 

 

 

Thứ bảy

14/5

 

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự hội nghị sơ kết UBMTTQ giữ nhiệm kỳ

 

 

Trường Lê Thị Hồng Gấm

 

 

Đ/c Bình

 


Lê Nguyễn

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,923 Hôm qua: 695 - Hôm nay: 701 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,396 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,137 Đang trực tuyến: 23