Lịch công tác tuần thứ 20

Ngày đăng: 16/05/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 16 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

16/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h30 CT, PCT: Dự họp BCH Đảng uỷ

 

  Phòng họp

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

17/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

18/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm

19/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

20/5

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Họp ban biên tập website phường

 

 

Đ/c Tâm

 

Thứ bảy

21/5

 

07h00: Diễn tập PCCC tại KDC Xuân Đán 1

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Đ/c Tâm

Đ/c Bình

 

 

Lê Nguyễn

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,828 Hôm qua: 695 - Hôm nay: 606 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,301 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,042 Đang trực tuyến: 9