Lịch công tác tuần thứ 21

Ngày đăng: 26/05/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 23 tháng 5 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

23/5

S

07h00: Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

Trường Lê Thị Hồng Gấm

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

24/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

25/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h CT: dự tiếp dân tại quận

09h: dự họp triển khai nhận diện thương hiệu

 

Ban tiếp CD quận

Phòng họp số 2 quận

 

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00 CT: dự hội nghị đánh giá chính sách BHYT

 

Hội trường B

 

 

Thứ năm

26/5

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

27/5

S

07h: Dự bế giảng tại trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h: Dự bế giảng tại trường Mầm non Hải Đường

18h45 CT, PCT: dự tuyên truyền chuyển đổi số

 

 

Trường Lê Thị Hồng Gấm

 

 

Đ/c Bình

 

Thứ bảy

28/5

 

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Đ/c Bình

 

 

Lê Nguyễn

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 163,401 Hôm qua: 645 - Hôm nay: 628 Tuần trước: 5,331 - Tuần này: 1,273 Tháng trước: 36,322 - Tháng này: 10,322 Đang trực tuyến: 23