Lịch công tác tuần thứ 23

Ngày đăng: 06/06/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 06 tháng 6 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

06/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự giải quyết liên quan đến giải toả

 

Ban QLDA quận

 

Đ/c Bình

 

Thứ ba

07/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

09h00: Làm việc liên quan đến xây dựng cổng chào tại TDP 09

 

Phòng họp

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Tập huấn phòng chống tham những

14h00: Dự hội nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin

 

Quận uỷ Hải Châu

Hội trường B quận

 

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

Thứ tư

08/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Tuyên truyền ATTP chợ Lầu Đèn

 

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

 

Đ/c Bình

 

Thứ năm

09/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ sáu

10/5

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ bảy

11/6

 

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phước

 

 

Lê Nguyễn

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,941 Hôm qua: 714 - Hôm nay: 5 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,414 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,155 Đang trực tuyến: 32