Lịch công tác tuần thứ 25

Ngày đăng: 20/06/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 20 tháng 6 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

20/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ ba

21/6

S

 

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

10h00 CT, PCT: họp Ban chấn hành Đảng bộ

 

 

Phòng họp

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự hội nghị đối thoại

14h00: Dự tuyên truyền tại khu vực Tân Chánh

 

Hội trường A

Nhà sinh hoạt

 

Đ/c Tâm

Đ/c Bình

 

Thứ tư

22/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00 CT, PCT: Dự sơ kết công tác đảng

 

Hội trường A

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự sơ kết công tác An sinh xã hội

 

Hội trường B

 

Đ/c Phước

 

Thứ năm

23/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

09h00 CT, PCT: Hội ý Thường trực UBND

 

Phòng họp

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h30: Dự sơ kết chăn muôi

 

Hội trường TP

 

Đ/c Bình

 

Thứ sáu

24/5

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Sơ kết công tác khuyến học

08h00: Dự hội thi Ngày gia đình Việt Nam

 

K391 TCV

Hội trường B

 

Đ/c Phước

Đ/c Bình

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ bảy

25/6

s

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phước

 

 

VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 163,478 Hôm qua: 645 - Hôm nay: 705 Tuần trước: 5,331 - Tuần này: 1,350 Tháng trước: 36,322 - Tháng này: 10,399 Đang trực tuyến: 24