Lịch công tác tuần thứ 26

Ngày đăng: 27/06/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 27 tháng 6 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26

(Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

27/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội

 

14h00: Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND TP

 

Nhà hát Trưng Vương

Hội trường B quận

 

Đ/c Bình

 

Đ/c Tâm

 

Thứ ba

28/6

S

 

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự triển khai công tác tiêm vắc xin

 

Phòng họp 01

 

Đ/c Phước

 

Thứ tư

29/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Kiểm tra trạm biến áp

 

 

Đ/c Bình

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00 CT, PCT: Sơ kết nhiệm vụ 06  tháng

 

Hội trường B

 

 

Thứ năm

30/6

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự tổng kết phòng chống tham nhũng

08h00: Dự triển khai Nghị định 116

 

Hội trường B

Khách sạn Công đoàn

 

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Đại hội chi bộ Xuân Đán 4

14h00: Dự sơ kết  trật tự vỉa hè 06  tháng đầu năm

 

Hội trường B

Phòng họp 03

 

Đ/c Tâm

Đ/c Bình

 

Thứ sáu

01/7

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Khen thưởng học sinh giỏi

08h00: Dự sơ kết CCHC, CNTT

 

568 TCV

Phòng họp 03

 

Đ/c Phước

Đ/c Bình

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

15h00: Trao hỗ trợ nhà chính sách

 

 

Đ/c Phước

 

Thứ bảy

02/7

s

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Đ/c Bình

 


VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,876 Hôm qua: 695 - Hôm nay: 654 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,349 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,090 Đang trực tuyến: 14