Lịch công tác tuần thứ 31

Ngày đăng: 02/08/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 01 tháng 8 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31

(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

01/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba

02/8

S

 

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

0800: Dự hội nghị phát động tiêm vắc xin

 

 

Hội trường B

 

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

03/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h30: Dự giao ban chợ

14h30: Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

 

Phòng họp tầng 3

Hội  trường B

 

Đ/c Bình

Đ/c Tâm

 

Thứ năm

04/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h30: Dự giao ban thuỷ sản

 

Phòng họp tầng 3

 

Đ/c Bình

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ sáu

05/8

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h30: Dự kê khai tài sản

 

674 Núi Thành

 

Đ/c Bình

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ bảy

06/8

s

 

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

Đ/c Tâm

 


VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 195,871 Hôm qua: 695 - Hôm nay: 649 Tuần trước: 10,074 - Tuần này: 1,344 Tháng trước: 27,644 - Tháng này: 20,085 Đang trực tuyến: 17