Lịch công tác tuần thứ 32

Ngày đăng: 08/08/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 08 tháng 8 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32

(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

08/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba

09/8

S

 

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h: Dự sơ kết Đề án 06

08h: Dự tập huấn công tác giảm nghèo

 

 

Hội trường B

68 Bạch Đằng

 

 

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

10/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

19h00: Ra mắt KDC thân thiện môi trường

 

Trường LTHG

 

Đc/ Bình

 

Thứ năm

11/8

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Tiếp đoàn kiểm tra Quỹ người nghèo

 

Phòng Đoàn TN

 

Đ/c Tâm

 

Thứ sáu

12/8

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự tập huấn quản lý kiến trúc

 

Hội trường A

 

Đ/c Tâm

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự tập huấn quản lý kiến trúc

 

Hội trường A

 

Đ/c Tâm

 

Thứ bảy

13/8

s

07h00: Ra mắt tuyến kiệt văn minh

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự tập huấn quản lý kiến trúc

K647 TCV

 

Hội trường A

Đ/c Bình

Đ/c Bình

Đ/c Tâm

 

 

 

 

 

VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 229,378 Hôm qua: 383 - Hôm nay: 484 Tuần trước: 3,347 - Tuần này: 2,034 Tháng trước: 23,708 - Tháng này: 8,154 Đang trực tuyến: 21