Lịch công tác tuần thứ 36

Ngày đăng: 05/09/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 05 tháng 9 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36

(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/9/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

05/9

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00 CT, PCT: làm việc với Quận uỷ

 

Hội trường B

 

 

Thứ ba

06/9

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ tư

07/9

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp đoàn kiểm tra ma tuý

 

Phòng họp

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ năm

08/9

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

17h00: phát quà trung thu cho trẻ em

 

Hội trường B

 

Đ/c Phước

 

Thứ sáu

09/9

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ bảy

10/9

s

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Phước

 

 

 

 


VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 229,383 Hôm qua: 383 - Hôm nay: 489 Tuần trước: 3,347 - Tuần này: 2,039 Tháng trước: 23,708 - Tháng này: 8,159 Đang trực tuyến: 20