HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, THÀNH ỦY

Ngày đăng: 26/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 64-KH/QU ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sáng ngày 23/9/2022, Đảng ủy phường Xuân Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Đặng Thị Dương - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huệ - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Phạm Tấn Lực - Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí trưởng, phó mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội phường; cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy và Bí thư 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Tại Hội nghị, các đồng chí được nghe báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Quán triệt và triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quán triệt và triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tinh thần chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; sớm đưa nghị quyết, Chỉ thị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Ái Nghĩa

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 284,004 Hôm qua: 297 - Hôm nay: 175 Tuần trước: 2,317 - Tuần này: 175 Tháng trước: 23,599 - Tháng này: 10,799 Đang trực tuyến: 6