Lịch công tác tuần thứ 40

Ngày đăng: 04/10/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 03 tháng 10 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40

(Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

03/10

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba

04/10

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Tiếp đoàn giám sát BHYT

 

Phòng họp

 

Đ/c Phước

 

Thứ tư

05/10

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri

08h00: Dự HN sơ kết công tác Đảng quý III

 

Hội trường quận

Hội trường

 

Đ/c Tâm

Đ/c Bình

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ năm

06/10

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h30: Giải quyết đơn

 

Phòng họp

 

Đ/c Bình

 

Thứ sáu

07/10

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: Họp xét hộ thu nhập thấp

 

Phòng họp

 

Đ/c Phước

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: họp xét hộ thu nhập thấp

 

Phòng họp

 

Đ/c Phước

 

Thứ bảy

08/10

s

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

Đ/c Tâm

 

 

 

 

 

VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 255,254 Hôm qua: 398 - Hôm nay: 247 Tuần trước: 3,360 - Tuần này: 645 Tháng trước: 20,237 - Tháng này: 22,703 Đang trực tuyến: 18