Lịch công tác tuần thứ 45

Ngày đăng: 07/11/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 07 tháng 11 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45

(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

07/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự lấy ý kiến quy trình phó hiệu trưởng

 

Trường HHT

 

 

Đ/c Phước

 

Thứ ba

08/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

15h00: hội ý Thường trực UBND

 

Phòng họp

 

CT, PCT

 

Thứ tư

09/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00: dự công bố quyết định lãnh đạo VP, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận

 

Hội trường C

 

Đ/c Tâm

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

15h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (TA1)

 

Nhà SH TA1

 

Đ/c Bình

 

Thứ năm

10/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: dự hội nghị phản biện xã hội

 

 

Hội trường

 

Đ/c Tâm, Đ/c Bình

 

T

18h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (TA3)

19h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (TC1)

K339/07 TCV

189 TCV

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

 

Thứ sáu

11/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

09h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (XĐ1)

 

568 TCV

 

 

Đ/c Bình

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

T

18h00: dự  ngày truyền thống MTTQVN (TT1)

17h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (TC3)

Nhà SH Tân trung

Nhà SH Tân Chánh

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

 

Thứ bảy

12/11

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

Đ/c Tâm

 

 

 

 

 

C

15h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (HĐ1)

Nhà SH Hà Đông

Đ/c Tâm

 

T

18h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (TA4)

Trường HHT

Đ/c Phước

 

Chủ nhật

13/11

S

08h30: dự ngày truyền thống MTTQVN (TT2)

Nhà SH Tân trung

Đ/c Tâm

 

08h30: dự ngày truyền thống MTTQVN (TC2)

Nhà SH TC

Đ/c Bình

 

C

15h00 dự ngày truyền thống MTTQVN (XĐ 4,5,6)

K391/01 TCV

Đ/c Tâm

 

15h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (HĐ2)

Nhà SH HĐ

Đ/c Phước

 

15h00: dự ngày truyền thống MTTQVN (XĐ2)

568 TCV

Đ/c Bình

 

 

VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 364,906 Hôm qua: 359 - Hôm nay: 187 Tuần trước: 3,305 - Tuần này: 1,621 Tháng trước: 35,770 - Tháng này: 21,858 Đang trực tuyến: 17