Lịch công tác tuần thứ 46

Ngày đăng: 15/11/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  Xuân Hà, ngày 14 tháng 11 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai

14/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

C

13h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

15h00: Dự hội nghị trao giải KDC tiêu biểu

15h00: Dự kiểm tra công tác Chữ thập đổ

 

Hội trường A

Phòng họp

 

Đ/c Bình

Đ/c Phước

 

Thứ ba

15/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h30: Giải quyết đơn công dân

16h30: Hội nghị tổ chức 40 năm ngày Nhà giáo

 

Phòng họp

Hội trường

 

 

Đ/c Bình

Đ/c Tâm,

Đ/c Phước

 

Thứ tư

16/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00 CT, PCT: học Nghị quyết

 

Hội trường

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự lễ kỷ niệm 92 năm ngày MTTQVN

 

Hội trường

 

Đ/c Tâm,

Đ/c Phước

 

Thứ năm

17/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

07h30: Dự khai mạc huấn luyện

08h30: Dự hội nghị tổng kết năm của Hội CGC

08h00: Dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức XD Đảng

 

235 Trường Chinh

Hội trường

Hội trường B

 

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

Đ/c Tâm

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h00: Dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức XD Đảng

 

Hội trường B

 

Đ/c Tâm

 

Thứ sáu

18/11

S

07h30 CT, PCT: làm việc tại cơ quan

08h00 CT, PCT: dự hội nghị đối thoại

 

Hội trường

 

 

 

C

13h30 PCT: làm việc tại cơ quan

14h30: đi thăm các trường học nhân dịp 40 năm

 

 

 

Đ/c Tâm

Đ/c Phước

 

Thứ bảy

19/11

S

07h30 PCT: làm việc tại cơ quan

 

 

Đ/c Phước

 

 

 

 


VP UBND

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 360,013 Hôm qua: 368 - Hôm nay: 33 Tuần trước: 3,189 - Tuần này: 33 Tháng trước: 42,549 - Tháng này: 32,498 Đang trực tuyến: 5