TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng: 17/02/2023

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng nay, ngày 17/2/2023, Đảng ủy phường Xuân Hà tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng Mặt trận và các hội đoàn thể phường; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: đây là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng góp phần củng cố niềm tin chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; đấu tranh với những thói hư, tật xấu trong xã hội, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Và cũng tại buổi phát động, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, các cấp ủy chi bộ, tổ chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần ý thức sâu sắc và phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác tuyên truyền theo phương châm truyền thông chủ động, thông tin đi trước mở đường gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, của địa phương và các nghị quyết quan trọng của Trung ương. Thành công của Cuộc thi là cơ sở để tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức, hình thức, cách làm. Với mong muốn và hy vọng sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương để tiếp tục thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới./.Ái Nghĩa

Tin liên quan

 
 
Lượt truy cập: 299,219 Hôm qua: 308 - Hôm nay: 201 Tuần trước: 1,975 - Tuần này: 1,809 Tháng trước: 19,125 - Tháng này: 20,371 Đang trực tuyến: 15