Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 14: Cẩm nang cho cơ quan nhà nước

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 14: Cẩm nang cho cơ quan nhà nước

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì? Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

Đăng lúc: 22-03-2021 01:52:00 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 13: Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 13: Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào?

Quản trị nội bộ đã thay đổi như thế nào? Đưa doanh nghiệp qua chặng đường chuyển đổi số không phải là việc dễ dàng. Khi vừa phải củng cố thế mạnh hiện tại, vừa xây dựng cho tương lai, nghĩa là người lãnh đạo phải quản lý đồng thời hai doanh nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn chuyển đổi có thể sẽ giảm, trước khi có thể tăng lên.

Đăng lúc: 20-03-2021 08:10:00 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 12: Khách hàng đã thay đổi như thế nào?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 12: Khách hàng đã thay đổi như thế nào?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 18-03-2021 10:47:00 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 11: Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 11: Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào?

Kênh phân phối đã thay đổi như thế nào? Kỷ nguyên số đã chuyển thế giới từ “đi mua hàng” sang “nhấp, chạm để mua hàng”. Ngân hàng số sẽ lấy đi khách hàng của các phòng giao dịch. Sàn thương mại điện tử sẽ lấy đi khách hàng của các cửa hàng truyền thống. Các doanh nghiệp sẽ phải tìm một chiến lược đa kênh phân phối hiệu quả. Ai cũng biết rằng không được phép lựa chọn giữa cửa hàng truyền thống và cửa hàng trực tuyến, mà phải có cả hai. Quan trọng nhất trong việc quản lý sự thay đổi này là coi các kênh khác nhau là bổ sung, chứ không phải thay thế cho nhau. Mỗi kênh đều phù hợp hơn cho những sản phẩm nhất định, cho những nhóm khách hàng nhất định, hoặc cho cách thức chọn lựa, mua sắm nhất định. Mỗi doanh nghiệp cần dựa vào đặc điểm riêng của mình để tìm ra những điểm bổ sung và xây dựng xung quanh chúng.

Đăng lúc: 16-03-2021 10:47:00 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 10: Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 10: Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 15-03-2021 10:47:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - 9 Yếu tố Công dân số

Cẩm nang Chuyển đổi số - 9 Yếu tố Công dân số

1. Làm sao để an toàn trong môi trường số? Mỗi người dân tự có ý thức bảo vệ mình trong môi trường số như bảo vệ mình trong môi trường thực, bảo vệ tài sản vô hình của mình, chẳng hạn thông tin cá nhân, như bảo vệ tài sản hữu hình khác. Chiếc điện thoại thông minh giờ đây trở thành vật bất ly thân với nhiều người, và vì thế, là điểm yếu nhất.

Đăng lúc: 11-03-2021 09:54:37 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 8: An toàn trong môi trường số

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 8: An toàn trong môi trường số

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 11-03-2021 09:52:53 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 7: Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 7: Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 05-03-2021 02:34:12 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 6: Chuyển đổi số trong xã hội là gì và chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 6: Chuyển đổi số trong xã hội là gì và chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 03-03-2021 07:33:00 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 5: Chuyển đổi số như thế nào và chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 5: Chuyển đổi số như thế nào và chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và CNTT, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đăng lúc: 03-03-2021 08:43:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 4: Chuyển đổi số khi nào và chuyển đổi số những gì?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 4: Chuyển đổi số khi nào và chuyển đổi số những gì?

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó.

Đăng lúc: 02-03-2021 04:42:00 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 3: Chuyển đổi số là việc của ai?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 3: Chuyển đổi số là việc của ai?

Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là ai? Chuyên gia công nghệ số là ai? Người tham gia chuyển đổi số là ai? Chuyển đổi số có phải là chuyện riêng của các doanh nghiệp công nghệ số? Có những loại hình doanh nghiệp công nghệ số nào? Tại sao nói chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân?

Đăng lúc: 28-02-2021 02:42:00 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 2: Chuyển đổi số vì sao lại cần?

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 2: Chuyển đổi số vì sao lại cần?

Tóm tắt nội dung trong kỳ này: Việt Nam vì sao cần chuyển đổi số ? Việt Nam có cơ hội chuyển đổi số không? Vì sao chuyển đổi số là cơ hội cuối cùng? Doanh nghiệp vì sao cần chuyển đổi số? Cá nhân vì sao cần chuyển đổi số? Tại sao nói chuyển đổi số hay là chết? Việt Nam vì sao cần chuyển đổi số?

Đăng lúc: 28-02-2021 10:41:00 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đăng lúc: 26-02-2021 10:41:00 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tập đoàn Viettel đề xuất hợp tác, đồng hành cùng thành phố triển khai các dự án xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số

Tập đoàn Viettel đề xuất hợp tác, đồng hành cùng thành phố triển khai các dự án xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số

Chiều 11-1, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông quân đội (Viettel) về kết quả hợp tác giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Đăng lúc: 14-01-2021 02:43:06 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò hạt nhân chuyển đổi số tại địa phương

Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò hạt nhân chuyển đổi số tại địa phương

Sáng ngày 28/11/2020, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ TT&TT) Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì Toạ đàm tại Lớp bồi dưỡng QLNN chuyên ngành TT&TT cho Giám đốc Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ TT&TT phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Đăng lúc: 10-12-2020 10:17:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đà Nẵng là thành phố thông minh Việt Nam năm 2020

Đà Nẵng là thành phố thông minh Việt Nam năm 2020

Ngày 24-11, Đà Nẵng nhận giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam 2020” (Vietnam Smart City Award 2020) do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam chủ trì. Đây được xem là danh hiệu danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các đô thị, thành phố trong khuôn khổ giải thưởng năm nay. Đồng thời, Đà Nẵng cũng được trao 3/4 giải thưởng dành cho các thành phố thông minh gồm: “Thành phố dịch vụ công thông minh”, “Thành phố hạ tầng số thông minh” và “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Đăng lúc: 27-11-2020 10:18:00 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Công bố xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019

Công bố xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019

Xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019 được tiến hành đối với 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đăng lúc: 30-09-2020 10:25:00 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHUYỂN ĐỔI SỐ