Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 10/2020

Đăng lúc: Thứ tư - 04/11/2020 03:16 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 10/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà cho Hoàng Thị Thu Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Thu Thủy tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934770899 14/10/2020 21/10/2020 19/10/2020 Sớm
2 Đăng ký lại khai sinh cho Trịnh THỊ LIÊN Hồ sơ đã trả kết quả Trịnh THỊ LIÊN tổ 3 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906704566 22/10/2020 26/10/2020 22/10/2020 Sớm
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho huỳnh Thanh Tú Hồ sơ đã trả kết quả huỳnh Thanh Tú 237 Huỳnh Ngọc Huệ quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905386779 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
4 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Hoàng My Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng My Tổ 55 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935525424 27/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
5 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Tấn Thịnh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Tấn Thịnh 650A/19A Trần Cao VânTổ 14 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905045080 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
6 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Trọng Phú Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trọng Phú Tổ 19 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905185519 26/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 Đúng
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn HOÀNG PHÚC Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn HOÀNG PHÚC Tổ 9 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0702336440 22/10/2020 23/10/2020 22/10/2020 Sớm
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Kiều Mỹ Linh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Kiều Mỹ Linh Tổ 29 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0766601449 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ thể Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ thể 698/23 TRẦN CAO VÂN quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905233025 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN VĂN NAM Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nam tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905125841 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 Đúng
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Quảng Thị Minh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Quảng Thị Minh Phương tổ 15 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906962510 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
12 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đỗ Minh Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Minh Ngọc tổ 42 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935589027 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
13 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Trần Khôi Nguyên Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN Trần Khôi Nguyên Tổ 15 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905268248 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
14 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Bích Thủy Tổ 07, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934104226 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho chu  MINH TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả chu  MINH TUẤN 435/53 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 09491051122 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
16 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN THẠNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thạnh Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905601921 29/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Ngọc Hiển Hồ sơ đã trả kết quả Trần Ngọc Hiển Tổ 52 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905559283 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ NHƯ KHA Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Như Kha tổ 16, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0901147319 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Thẻ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thẻ Tổ 09 Hòa Minh 0906378110 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
20 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phan Đăng Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Phan Đăng Thảo Tổ 15 XH quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363711068 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
21 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG 237 Huỳnh Ngọc Huệ quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905386779 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
22 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Hồng Hải Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Hồng Hải thành phố Đà Nẵng 0988877803 21/10/2020 22/10/2020 21/10/2020 Sớm
23 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN  Thanh Quỳnh Nhi Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN  Thanh Quỳnh Nhi tổ 33 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905469389 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
24 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Kim Lệ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Lệ k52/22 Bắc Đẩu Hải Châu  thành phố Đà Nẵng 0934993114 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
25 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN HỮU DUY Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Duy K698/21 TCV, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 Đúng
26 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN VĂN MUA Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Mua tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0702720743 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
27 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Thái Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thái tổ 40 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914366985 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
28 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN Thị Măng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Dũng Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0914677135 17/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 Đúng
29 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Nhật hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Nhật hải tổ 40 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914366985 30/10/2020 02/11/2020 30/10/2020 Sớm
30 Đăng ký khai tử cho Nguyễn  Văn Mến Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Văn Mến tổ 42 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905258841 27/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 Đúng
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN CÔNG QUỐC HƯNG Hồ sơ đã trả kết quả Trần Công Quốc Hưng tổ 38, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
32 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đỗ QUANG HẢI Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ QUANG HẢI Tổ 38 Hòa Thuận Tây  thành phố Đà Nẵng 0903508598 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Hùng Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0365180425 29/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
34 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Đóa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đóa Tổ 36 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0916422130 29/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
35 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Thúy VI Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thúy VI Tổ 7 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0932993764 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
36 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thùy Trang tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905459118 22/10/2020 23/10/2020 22/10/2020 Sớm
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ Tỵ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ Tỵ tổ30 0901147319 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
38 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Dũng Tổ 32 Xuân Hà 0905874521 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 Đúng
39 Đăng ký lại khai sinh cho LÊ PHƯỚC TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả Lê Phước Tiến Tổ 55, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/10/2020 27/10/2020 23/10/2020 Sớm
40 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN VĂN THÀNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thành tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905653643 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 Trễ
41 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho ĐÀO HUỲNH Trường An Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀO HUỲNH Trường An 672/08A Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0787676869 29/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Thanh Hương tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905948966 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
43 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN THỊ HOA Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Hoa Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906549461 26/10/2020 27/10/2020 26/10/2020 Sớm
44 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Hồng Hải Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Hồng Hải thành phố Đà Nẵng 0988877803 21/10/2020 22/10/2020 21/10/2020 Sớm
45 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN THANH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thanh tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 27/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 Đúng
46 Đăng ký kết hôn cho PHAN PHẠM TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả Phan Phạm Tiến Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934975505 21/10/2020 22/10/2020 21/10/2020 Sớm
47 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Thiện Nhân Hồ sơ đã trả kết quả Thiện Nhân Tổ 55 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935525424 27/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
48 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ Toàn thu Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ Toàn thu Tổ 50 X hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906030893 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 Trễ
49 Đăng ký khai tử cho Nguyễn thị Túc Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Đức Dũng tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905252369 22/10/2020 23/10/2020 22/10/2020 Sớm
50 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ Nguyễn Anh Thư Hồ sơ đã trả kết quả LÊ Nguyễn Anh Thư Tổ 24 xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0365180425 29/10/2020 30/10/2020 29/10/2020 Sớm
51 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN Kiểm Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN Kiểm Tổ 85 Hòa Minh  thành phố Đà Nẵng 0905944649 27/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 Đúng
52 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn thị Ngọc Bích Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905848293 27/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 Đúng
53 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Thị Phương Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Phương tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905229550 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
54 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Thị Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Thúy tổ 42 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0908207210 23/10/2020 26/10/2020 23/10/2020 Sớm
55 Đăng ký kết hôn cho Trần Phú  CƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Cương tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905944649 27/10/2020 28/10/2020 29/10/2020 Trễ
56 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Lan Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lan Hội An thành phố Đà Nẵng 0938101155 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
57 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho khai tử Huỳnh Thị Tuyết Minh Hồ sơ đã trả kết quả khai tử Huỳnh Thị Tuyết Minh 141/36 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914620728 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
58 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Lê Lam Anh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Lê Lam Anh 379/22 Trân Cao Vân Xuân hà thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
59 Đăng ký khai tử cho Trần Thị Trợ Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Trợ Hội An thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
60 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Nhung Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Nhung 292/46 Trần Cao Vân  thành phố Đà Nẵng 0934816792 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Nguyệt Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nguyệt tổ 32 Xuân hà thành phố Đà Nẵng 0702300312 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
62 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Thị Ngọc Đan Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Ngọc Đan Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
63 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Trần Nguyên Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trần Nguyên Khôi 538/5 Trâng Cao Vân Xuân hà thành phố Đà Nẵng 0903763383 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
64 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho phạm thị Mỹ Linh Hồ sơ đã trả kết quả phạm thị Mỹ Linh Tổ 15, Xuân Hà, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 Sớm
65 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN THỊ DIỄM MY Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ DIỄM MY Tổ 21, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0905922147 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
66 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Đạt Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đạt Thanh Vân Tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905257759 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
67 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Bảo Khoa Hồ sơ đã trả kết quả Lê Bảo Khoa Tổ 57 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0934888059 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
68 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Gia Hân Hồ sơ đã trả kết quả Lê Gia Hân Tổ 36 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0705230192 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
69 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Ngọc Bảo An Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Ngọc Bảo An Tổ 07 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935852575 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
70 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Thị Tuyết Minh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Tuyết Minh 141/36 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914620728 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
71 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN VĂN NHỚ Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Nhớ tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0775481184 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
72 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Huỳnh Phương Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Võ Huỳnh Phương Thảo Tổ 08 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0908690487 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
73 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Huỳnh Quang hải Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Quang hải Tổ 48 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 0934816792 07/10/2020 12/10/2020 07/10/2020 Sớm
74 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Kim Hậu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Hậu Tổ 66 Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
75 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ NHUNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Nhung tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0336109938 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
76 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHAN TAN PHONG Hồ sơ đã trả kết quả PHAN TAN PHONG , 0934797155 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thị Thanh Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Thanh Thúy Tổ 14 Tôn Thất Đạm thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
78 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Thị Thu Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Thu Hiền Tổ 41, Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 0905021314 19/10/2020 20/10/2020 19/10/2020 Sớm
79 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Dương Uyên Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kha TỔ 28 - THUẬN AN 1 - 428/8 TRẦN CAO VÂN, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935797155 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
80 Đăng ký khai tử cho Mai Thị Xên Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Xên Tổ 44 Xuân hà  thành phố Đà Nẵng 0394080136 19/10/2020 20/10/2020 19/10/2020 Sớm
81 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Như Núi Hồ sơ đã trả kết quả Võ Như Núi Tổ 09 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
82 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Nam Giang Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nam Giang Tổ 43 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905133354 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
83 Đăng ký kết hôn cho ĐỖ QUANG TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ QUANG TIẾN Tổ 35 Xuân Hà 0989824884 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
84 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Chí Khiêm Hồ sơ đã trả kết quả Trần Chí Khiêm Tổ 02 Xuân hà thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
85 Đăng ký kết hôn cho Mai Thái Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thái Đạt Tổ 12 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 02363714644 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
86 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Kiều THỊ KIM HUỆ Hồ sơ đã trả kết quả Kiều THỊ KIM HUỆ Tổ 29 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0766601449 20/10/2020 21/10/2020 20/10/2020 Sớm
87 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HỒ VĂN CHƠI Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Văn Chơi tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0914582630 19/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 Đúng
88 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Kim Bông Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Đắc Cẩm Nhung Tổ 36, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903067189 15/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 Sớm
89 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Thị Ngọc Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Ngọc Trinh Tổ 58, Xuân Hà, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 Sớm
90 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Thị Bích Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Bích Phượng Tổ 46 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 02363714644 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
91 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Ngân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngân Hội An thành phố Đà Nẵng 0905147765 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
92 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Hồ  Văn Quang Hồ sơ đã trả kết quả Hồ  Văn Quang Tổ 28 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0585585604 09/10/2020 12/10/2020 09/10/2020 Sớm
93 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Nguyễn Bão vân Hồ sơ đã trả kết quả Phan Nguyễn Bão vân Tổ 18 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0908426222 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
94 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Thái Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thái Tổ 55 Hòa Minh  thành phố Đà Nẵng 0905421765 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
95 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐINH THỊ THIÊN LÝ Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH THỊ THIÊN LÝ Tổ 119, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905661928 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
96 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thanh Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Sơn tổ 4 02363714644 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 Trễ
97 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Duy Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Khánh Tổ 84 Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 0934817390 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
98 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Dương Quỳnh Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Dương Quỳnh Thảo Tổ 15 Thanh Khê Tây thành phố Đà Nẵng 0935707051 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
99 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đăng Nam Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Đăng Nam Sơn Tổ 34 chính gián quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/10/2020 12/10/2020 09/10/2020 Sớm
100 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ anh Thư Hồ sơ đã trả kết quả Võ anh Thư Tổ 29 Lê Qunag Sung quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935501820 09/10/2020 12/10/2020 09/10/2020 Sớm
101 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Còn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Còn Tổ 14 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/10/2020 13/10/2020 09/10/2020 Sớm
102 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đàm Hưng Thịnh Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Hưng Thịnh Tổ 55 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0989553045 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
103 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN ANH ĐỨC Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN ANH ĐỨC K356 H115/12 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0905278761 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
104 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Minh Khuê Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Minh Khuê Tổ 11 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 0905598988 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
105 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn trường Giang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn trường Giang Tổ 65 Chính gián thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
106 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Nhã Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Nhã Quỳnh Tổ 17Xuân hà thành phố Đà Nẵng 0908426222 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
107 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Hội An thành phố Đà Nẵng 0914554780 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
108 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Nho Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Lê Nho Sơn Tổ 27 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 090891899 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
109 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Huỳnh Thị Nhung Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Nhung Tổ 48 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 0934816792 07/10/2020 12/10/2020 07/10/2020 Sớm
110 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Hồ Thị Kim Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Kim Thúy Tổ 42 Xuân Hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0932557618 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
111 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Kim Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Hiếu Tổ 66 Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
112 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Giàu Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Giàu Tổ 55 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905421765 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
113 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Dương Thị Thu Trang Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Thu Trang Tổ 17 xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0984497285 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
114 Đăng ký kết hôn cho Võ hữu Tấn Hồ sơ đã trả kết quả Võ hữu Tấn Tổ 47 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905560040 09/10/2020 12/10/2020 09/10/2020 Sớm
115 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thị Kim Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Hoa Tổ 12 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 0934780240 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
116 Đăng ký kết hôn cho Trần Thanh Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thanh Dũng Tổ 06 Xuân hà  thành phố Đà Nẵng 0905644130 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
117 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Quốc Đăng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Quốc Đăng 498/3Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0901171877 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
118 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đỗ Hoàng Hải Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Hoàng Hải 291Trân Cao Vân Xuân hà thành phố Đà Nẵng 0944564477 06/10/2020 07/10/2020 06/10/2020 Sớm
119 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Hoàng Quân Hồ sơ đã trả kết quả Võ Hoàng Quân Tổ 17, Xuân Hà, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903067189 15/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 Sớm
120 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Liễu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Liễu 141/36 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914620728 14/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Đúng
121 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Cao Vân Anh Hồ sơ đã trả kết quả Cao Vân Anh Tổ 18 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0908426222 30/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 Đúng
122 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Long Giang Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Long Giang Tổ 56 Hòa An thành phố Đà Nẵng 0905711384 02/10/2020 05/10/2020 02/10/2020 Sớm
123 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ SEN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Sen tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905874536 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
124 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Kim Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kim Tuấn Tổ 025 Hòa Minh  thành phố Đà Nẵng 0394080136 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
125 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho phạm văn Vĩnh Thuận Hồ sơ đã trả kết quả phạm văn Vĩnh Thuận Tổ 15, Xuân Hà, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/10/2020 16/10/2020 15/10/2020 Sớm
126 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THÀNH QUÍ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thành Quí tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0775407558 16/10/2020 20/10/2020 16/10/2020 Sớm
127 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐINH VĂN TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH VĂN TÙNG TỔ 44, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
128 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Thị Bích Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Bích Phượng Tổ 46 Xuân Hà thành phố Đà Nẵng 02363714644 07/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 Sớm
129 Đăng ký khai tử cho Phạm Thị Mười Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Mười Tổ 36 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905369823 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
130 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN ĐỨC Thiện Anh Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN ĐỨC Thiện Anh 391/9 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905487122 16/10/2020 19/10/2020 16/10/2020 Sớm
131 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Côi Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Côi Tổ 025 Hòa Minh  thành phố Đà Nẵng 0394080136 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
132 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Kim Sáng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Sáng Tổ 50 Xuân hà  thành phố Đà Nẵng 0905761002 08/10/2020 09/10/2020 08/10/2020 Sớm
133 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Hồng Mỹ Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Hồng Mỹ Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
134 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thanh Nhựt Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thanh Nhựt Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/10/2020 02/10/2020 01/10/2020 Sớm
135 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)  cho Lê Văn Thơm Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Thơm 17 Hà Huy Tập, Tổ 23 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905121111 20/10/2020 26/10/2020 20/10/2020 Sớm
136 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN THANH HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THANH HẢI Tổ 49 Xuân Hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935228545 27/10/2020 02/12/2020 23/11/2020 Sớm
137 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho CHU MẠNH ĐẠT Hồ sơ đã trả kết quả CHU MẠNH ĐẠT K49/29 Hà Huy Tập - Tổ 25 Xuân Hà 0779505720 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
138 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Đạt Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đạt Thanh Vân Tổ 20 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905257759 27/10/2020 02/12/2020 23/11/2020 Sớm
139 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Phạm Thị Mười Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Mười Tổ 36 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903595353 21/10/2020 28/10/2020 24/10/2020 Sớm
140 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hải 76 Kỳ Đồng-Tổ 12 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905715293 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
141 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ ÁNH NHI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ ÁNH NHI K672/21 Trần Cao Vân tổ 9 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0899086534 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
142 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Trần Văn Tư Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Tư tổ 5 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935509233 27/10/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
143 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Tán Minh Quân Hồ sơ đã trả kết quả Tán Minh Quân Tổ 14 Xuân Hà 0905511048 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
144 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LÊ VĂN KHÔI Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN KHÔI tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0975665636 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
145 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Vũ Trần Duy Khải Hồ sơ đã trả kết quả Vũ Trần Duy Khải Tổ 18 Xuân Hà 0796764843 26/10/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
146 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI K622/11A/16 Trần Cao Vân, Tổ 15 Xuân Hà 0769944857 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
147 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đồng Minh Đức Hồ sơ đã trả kết quả Đồng Minh Đức Tổ 7 Xuân Hà 0905933571 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
148 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Võ Ngọc Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Võ Ngọc Hoa Tổ 12 0905715293 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
149 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Như Ý Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Như Ý K359/36 Tổ 46 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0975685573 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
150 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Mai Thị Địch Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Địch 404/18 Trần Cao Vân tổ 35 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905220032 26/10/2020 03/11/2020 03/11/2020  
151 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Thị Mặng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mặng K560/21 Trần Cao Vân, Tổ 18 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906535303 26/10/2020 03/11/2020 03/11/2020  
152 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Xuân Ánh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Xuân Ánh Tổ 19 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0708184481 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
153 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Nguyễn Đạt Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đạt Thanh Vân Tổ 20 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905257759 05/10/2020 23/11/2020 16/10/2020 Sớm
154 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hải Tổ 12 Xuân Hà 0903592219 30/09/2020 18/11/2020 16/10/2020 Sớm
155 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Nguyễn Kỳ Nam Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kỳ Nam Tổ 4 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905125550 06/10/2020 24/11/2020 16/10/2020 Sớm
156 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho TRƯƠNG THỊ CHÂU Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Châu tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906556587 20/10/2020 27/10/2020 24/10/2020 Sớm
157 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Đồng Minh Đức Hồ sơ đã trả kết quả Đồng Minh Đức tổ 4 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905933577 05/10/2020 23/11/2020 16/10/2020 Sớm
158 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Trần Nguyễn Gia Bảo Hồ sơ đã trả kết quả Trần Nguyễn Gia Bảo thành phố Đà Nẵng 0905050092 07/10/2020 25/11/2020 16/10/2020 Sớm
159 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Trần Thị Như Ý Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Như Ý Tổ 46 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0392656692 06/10/2020 24/11/2020 16/10/2020 Sớm
160 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho Nguyễn Võ Quốc Tín Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Võ Quốc Tín Tổ 39 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0932557618 05/10/2020 23/11/2020 16/10/2020 Sớm
161 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cù thị Điểm Hồ sơ đã trả kết quả Cù thị Điểm Tổ 31 Xuân Hà 0935752487 05/10/2020 09/11/2020 21/10/2020 Sớm
162 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phương tổ 5 0899086534 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
163 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Chu Mạnh Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Chu Mạnh Phúc Tổ 9 0779505720 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
164 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho HUỲNH THỊ SƯA Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ SƯA Tổ 116 Xuân Hà 0898184371 28/09/2020 02/11/2020 13/10/2020 Sớm
165 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN THỊ OANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ OANH   0906573910 25/09/2020 02/10/2020 06/10/2020 Trễ
166 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN XUÂN ÁNH Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN ÁNH Tổ 19 Xuân Hà 0908184481 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
167 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phạm Tấn Lực Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Tấn Lực tổ 3 02363714644 28/09/2020 02/11/2020 13/10/2020 Sớm
168 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho LÊ VĂN KHÔI Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN KHÔI   0975665636 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
169 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Đức Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đức Thiện Tổ 46 0905106087 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
170 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN THANH HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THANH HẢI Tổ 49 Xuân Hà 0935465255 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
171 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Lực Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Lực Tổ 41 0903592200 21/09/2020 26/10/2020 13/10/2020 Sớm
172 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho NGUYỄN THỊ TRANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TRANG Tổ 15 Xuân Hà 0359978675 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
173 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN THỊ THI HÀ Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THI HÀ Tổ 11 0982090545 30/09/2020 18/11/2020 16/10/2020 Sớm
174 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho Nguyễn Văn Cường Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Cường Tổ 33 0937322379 22/10/2020 17/11/2020 17/11/2020  
175 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Nguyễn Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng tổ 5 0906488117 29/09/2020 27/10/2020 27/10/2020  
176 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Trịnh Thị Phương Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Trịnh Thị Phương Hiền Tổ 31 0373253255 01/10/2020 15/10/2020 08/10/2020 Sớm
177 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Lê Văn Phong Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Phong tổ 2 0902334628 22/09/2020 20/10/2020 27/10/2020 Trễ
178 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho PHAN MINH THÁI Hồ sơ đã trả kết quả PHAN MINH THÁI Tổ 49 0935917090 01/10/2020 29/10/2020 27/10/2020 Sớm
179 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho NGUYỄN QUANG MƯỜI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN QUANG MƯỜI Tổ 30 Xuân Hà 0766565261 28/09/2020 26/10/2020 27/10/2020 Trễ
180 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Bùi Đức Minh Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Đức Minh Tổ 70 0906439963 08/09/2020 06/10/2020 06/10/2020 Đúng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 4526
  • Tháng hiện tại: 24581
  • Tổng lượt truy cập: 9460565