Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 11/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 03/12/2020 22:21 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 11/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho PHAN như tuệ nghi Hồ sơ đã trả kết quả PHAN như tuệ nghi Tổ 56 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935384886 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
2 Đăng ký kết hôn cho ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Số 39 Lê Quang Sung, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hữu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hữu tổ 33 Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0905896321 25/11/2020 26/11/2020 25/11/2020 Sớm
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ Thị THANH THẢO Hồ sơ đã trả kết quả LÊ Thị THANH THẢO 550 Tôn Đản thành phố Đà Nẵng 0935129700 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
5 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Tấn ĐOÀN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tấn ĐOÀN tổ 84 Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 0905499858 25/11/2020 26/11/2020 25/11/2020 Sớm
6 Đăng ký kết hôn cho Lương HOÀNG VIỆT Hồ sơ đã trả kết quả Lương HOÀNG VIỆT Tổ 39 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905003895 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ THANH HÀ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905802375 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
8 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hữu Mạnh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Mạnh tổ 33 Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0905896321 25/11/2020 26/11/2020 25/11/2020 Sớm
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN VĂN TOÀN Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Toàn Tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0971264585 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
10 Đăng ký lại khai sinh cho Phạm PHÚ DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả Phạm PHÚ DŨNG Tổ 41 Xuân Hà  Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905627278 25/11/2020 27/11/2020 25/11/2020 Sớm
11 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Bùi Anh Khoa Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Anh Khoa Tổ 58 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0946127369 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Thị TUYẾT NHUNG Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị TUYẾT NHUNG 237 Huỳnh Ngọc Huệ quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905386779 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
13 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN THẮNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thắng Tổ 2, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905535779 26/11/2020 30/11/2020 26/11/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Ngô hạnh Nguyeen Hồ sơ đã trả kết quả Ngô hạnh Nguyeen Tổ 52 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905084783 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh VĂN HÒA Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh VĂN HÒA Tổ 81 Hòa Minhthành phố Đà Nẵng 0703579042 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
16 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho DƯƠNG CÔNG KHÁNH Hồ sơ đã trả kết quả Dương Công KHánh Xuân Hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn văn Khó Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn văn Khó Tổ 31 Thanh Khê Đông  thành phố Đà Nẵng 0935494184 26/11/2020 27/11/2020 26/11/2020 Sớm
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Thanh Tú Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thanh Tú 237 Huỳnh Ngọc Huệ quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905386779 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
19 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Phan Mai Uyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Phan Mai Uyên 672/08A Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0983333539 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn hạ Thi GIANG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn hạ Thi GIANG Tổ 13 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905431324 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
21 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐẶNG NGỌC HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Ngọc Hiếu Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0964896919 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
22 Đăng ký kết hôn cho VÕ MINH PHÁP Hồ sơ đã trả kết quả Võ Minh Pháp tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
23 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM Thị Dỏ Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM  Thị Dỏ Tổ 23 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905203430 26/11/2020 27/11/2020 26/11/2020 Sớm
24 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Văn Lành Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Văn Lành Tổ 81 Hòa Minh thành phố Đà Nẵng 0703579042 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
25 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Phúc Gia Hưng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Phúc Gia Hưng Tổ 37 Xuân hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0913975286 24/11/2020 25/11/2020 24/11/2020 Sớm
26 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THÚY Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thúy Tổ 38, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0358634053 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
27 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Nguyễn Bình Minh Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Nguyễn Bình Minh tổ 42 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0707576259 26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 Đúng
28 Đăng ký khai tử cho Đổ Thị Nghĩa Hồ sơ đã trả kết quả Đổ Thị Nghĩa tổ 5 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906536504 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
29 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thị Hương Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Hương Duyên Tổ 42 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905942688 23/11/2020 24/11/2020 23/11/2020 Sớm
30 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê bảo Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Lê bảo Ngọc 305/24 Trần Cao Vân  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903544644 11/11/2020 12/11/2020 11/11/2020 Sớm
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN ĐỨC LIÊM Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Liêm Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
32 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đinh THỊ THANH THÚY Hồ sơ đã trả kết quả Đinh THỊ THANH THÚY tổ 58 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905661928 05/11/2020 06/11/2020 05/11/2020 Sớm
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Ngô Trần Viết Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Trần Viết Vũ Tổ 67An Khê  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905657999 13/11/2020 16/11/2020 13/11/2020 Sớm
34 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Nguyễn Quang Thành Hồ sơ đã trả kết quả Trần Nguyễn Quang Thành Tổ 30D Hòa Phát  thành phố Đà Nẵng 0905542784 13/11/2020 16/11/2020 14/11/2020 Sớm
35 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Đăng Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đăng Khôi Tổ 43 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874258 18/11/2020 19/11/2020 18/11/2020 Sớm
36 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HỒ THỊ NGỌC THỦY Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Ngọc Thủy TỔ 15-HÀ ĐÔNG II, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905269366 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
37 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN ĐÌNH Thiên Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN ĐÌNH Thiên Tổ 18 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0983983422 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
38 Đăng ký lại khai sinh cho LÊ THỊ THỦY Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thủy Tổ 38, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0677023675 13/11/2020 17/11/2020 14/11/2020 Sớm
39 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đặng Thị Kỳ Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Kỳ Tổ 84 Hòa Minh Liên Chiểu Đà Nẵng 0905871070 16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020 Sớm
40 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê An Nhiên Hồ sơ đã trả kết quả Lê An Nhiên Tổ 17 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935209035 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
41 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Quốc Diện Hồ sơ đã trả kết quả Trần Quốc Diện Tổ 30 Xuân Hà 02363714644 13/11/2020 16/11/2020 13/11/2020 Sớm
42 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Đinh hà My Hồ sơ đã trả kết quả Lê Đinh hà My tổ 9 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914685253 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
43 Đăng ký kết hôn cho VÕ NGỌC EN LÊN Hồ sơ đã trả kết quả Võ Ngọc En Lên tổ 54, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935749434 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
44 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Anh Tài Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Anh Tài tổ 16, Xuân Hà 0935019574 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
45 Đăng ký kết hôn cho LÊ VĂN ANH VŨ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Anh Vũ tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935555548 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
46 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN VŨ QUỐC TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả Trần Vũ Quốc Tiến tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903554253 09/11/2020 10/11/2020 09/11/2020 Sớm
47 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Cao Thị sách Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị sách 431/124 Hoàng Diệu quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng 0905501581 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
48 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN Linh Đan Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN Linh Đan Tổ 56 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905492822 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
49 Đăng ký kết hôn cho TRẦN VĂN BÌNH Hồ sơ đã trả kết quả Trần văn Bình tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905764262 19/11/2020 20/11/2020 19/11/2020 Sớm
50 Đăng ký kết hôn cho PHẠM TUẤN ANH Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Tuấn Anh Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0901909113 12/11/2020 13/11/2020 12/11/2020 Sớm
51 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Ngô Ngọc quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Ngọc quỳnh Tổ 67 An Khê quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905657999 13/11/2020 16/11/2020 14/11/2020 Sớm
52 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HOÀNG NGUYÊN THẠCH Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Nguyên Thạch Tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935752487 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
53 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đặng Thị Ngọc Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Ngọc Lợi 464 Trần cao vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905874587 12/11/2020 13/11/2020 12/11/2020 Sớm
54 Đăng ký lại khai sinh cho Lê  VĂN TRƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê  VĂN TRƯỜNG Tổ 4 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0677034675 13/11/2020 17/11/2020 14/11/2020 Sớm
55 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Tồn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Tồn Tổ 04 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0766714675 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
56 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN THÍ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN THÍ Tổ 84 Hòa Minh Liên Chiểu Đà Nẵng 0905871070 16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020 Sớm
57 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ LỘC Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lộc tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906825544 11/11/2020 12/11/2020 11/11/2020 Sớm
58 Đăng ký khai tử cho Lê Thị Mua Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Mua Tổ 09 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905575663 11/11/2020 12/11/2020 11/11/2020 Sớm
59 Đăng ký kết hôn cho TRƯƠNG MAI CÔNG ĐẠT Hồ sơ đã trả kết quả Trương mai Công Đạt tổ 6, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0901567824 09/11/2020 10/11/2020 09/11/2020 Sớm
60 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGÔ QUANG VINH Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Quang Vinh Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905657999 13/11/2020 16/11/2020 14/11/2020 Sớm
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Bốn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Bốn tổ 189/49 Tô Hiệu thành phố Đà Nẵng 0914823302 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
62 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho lê Thị Chung Hồ sơ đã trả kết quả lê Thị Chung Tổ 94 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0677034675 13/11/2020 16/11/2020 14/11/2020 Sớm
63 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm TẤN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả Phạm TẤN DŨNG Tổ 31 Hòa Hiệp Nam   thành phố Đà Nẵng 0905997765 11/11/2020 12/11/2020 11/11/2020 Sớm
64 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bảo Ngọc Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935413330 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
65 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Nguyễn Quang Thông Hồ sơ đã trả kết quả Trần Nguyễn Quang Thông Tổ 30D Hòa Phát  thành phố Đà Nẵng 0905542784 13/11/2020 16/11/2020 14/11/2020 Sớm
66 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh TẤN PHÁT Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh TẤN PHÁT Tổ 48 Xuân hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905311259 10/11/2020 12/11/2020 10/11/2020 Sớm
67 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Diễm Thục Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Diễm Thục Tiên tổ 35 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935711848 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
68 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ YẾN NHI Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Yến Nhi Tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935478413 12/11/2020 13/11/2020 12/11/2020 Sớm
69 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Ngô Thị Thanh Vy VY Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Thanh Vy VY k746/28 Trần cao Vân Xuân Hà 0947430053 05/11/2020 06/11/2020 05/11/2020 Sớm
70 Đăng ký kết hôn cho ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Số 39 Lê Quang Sung, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
71 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Lê Thị Tố Nga Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tố Nga Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905618463 06/11/2020 11/11/2020 06/11/2020 Sớm
72 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN VĂN VŨ Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Vũ Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
73 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê  VĂN NHÂN Hồ sơ đã trả kết quả Lê  VĂN NHÂN 340/21 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0916499553 16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020 Sớm
74 Đăng ký lại khai sinh cho PHẠM VĂN LÂM Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn lâm tổ 37, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905464215 16/11/2020 18/11/2020 16/11/2020 Sớm
75 Đăng ký lại khai sinh cho PHẠM Thị Diệp Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM Thị Diệp tổ 37 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905464215 16/11/2020 18/11/2020 16/11/2020 Sớm
76 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đỗ Bá Phước Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Bá Phước 407 Trần Cao Vân  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905236698 16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020 Sớm
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ HẠNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hạnh tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0902635156 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
78 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Lê Đăng Khôi Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN Lê Đăng Khôi 647/20 TCV quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0785818299 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
79 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN Tấn Bảo Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN Tấn Bảo 698/30 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905399067 09/11/2020 10/11/2020 09/11/2020 Sớm
80 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Khải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Khải Tổ 33 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905110235 12/11/2020 13/11/2020 12/11/2020 Sớm
81 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Hải Nam Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hải Nam Tổ 15 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0769944857 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
82 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Võ Thị Bé Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Bé Tổ 84 Hòa Minh Liên Chiểu Đà Nẵng 0905871070 16/11/2020 17/11/2020 16/11/2020 Sớm
83 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN trần tuệ lâm Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN trần tuệ lâm 391/44/25 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905693654 05/11/2020 06/11/2020 05/11/2020 Sớm
84 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh THỊ HỒNG HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh THỊ HỒNG HIẾU Tổ 16 Mỹ An thành phố Đà Nẵng 0914780566 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
85 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Anh Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Anh Tuấn tổ 16 Xuân Hà 0935019574 20/11/2020 23/11/2020 20/11/2020 Sớm
86 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGô THỊ SÀNH Hồ sơ đã trả kết quả NGô THỊ SÀNH Tổ 31 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
87 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN VĂN Đông Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN Đông tổ 5 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905032336 09/11/2020 10/11/2020 09/11/2020 Sớm
88 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn nhất   NGUYÊN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn nhất   NGUYÊN 568/6 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935000484 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
89 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn THỊ ANH PHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn THỊ ANH PHƯƠNG Tổ 09 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0795799592 18/11/2020 19/11/2020 18/11/2020 Sớm
90 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Thị Lâm Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Lâm Tổ 47 Thuận Phước thành phố Đà Nẵng 0905874258 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
91 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN khánh HÙNG TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN khánh HÙNG TIẾN Tổ 33 Xuân HàTrần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0899918567 17/11/2020 18/11/2020 17/11/2020 Sớm
92 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hoàng Bảo Trân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hoàng Bảo Trân tỔ 20 02363714644 09/11/2020 10/11/2020 09/11/2020 Sớm
93 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊHoàng Cao Tiến Hồ sơ đã trả kết quả LÊHoàng Cao Tiến Tổ 52 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905418578 18/11/2020 19/11/2020 18/11/2020 Sớm
94 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho VÕ GIA bình Hồ sơ đã trả kết quả VÕ GIA bình Tổ 18 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906554593 19/11/2020 20/11/2020 19/11/2020 Sớm
95 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Hoa Trà My Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hoa Trà My Tổ 43 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874258 18/11/2020 19/11/2020 18/11/2020 Sớm
96 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ Võ Hoàng Oanh Hồ sơ đã trả kết quả LÊ Võ Hoàng Oanh Tổ 52 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905136873 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
97 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐẶNG VĂN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Văn Dũng tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0913422607 18/11/2020 19/11/2020 18/11/2020 Sớm
98 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Ngọc Huy Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Ngọc Huy tổ 51 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0916868723 19/11/2020 20/11/2020 19/11/2020 Sớm
99 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HỒ VĂN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Văn Quang Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0585285604 03/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 Đúng
100 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trương Thị Hùng Nhung Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Hùng Nhung Tổ 07 Xuân Hà Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905287412 12/11/2020 13/11/2020 12/11/2020 Sớm
101 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN ĐẠI PHONG Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đại Phong Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905017117 19/11/2020 20/11/2020 19/11/2020 Sớm
102 Đăng ký lại khai sinh cho Hồ  MINH PHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Hồ  MINH PHƯƠNG tổ 11 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905423331 09/11/2020 11/11/2020 09/11/2020 Sớm
103 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Diễm Bảo Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Diễm Bảo Tiên tổ 35 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935711848 10/11/2020 11/11/2020 10/11/2020 Sớm
104 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN VĂN ĐI Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Đi tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0898188160 06/11/2020 09/11/2020 06/11/2020 Sớm
105 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Hoàng Bảo An Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hoàng Bảo An K435/119 Trần Cao Vân 0905554987 05/11/2020 06/11/2020 05/11/2020 Sớm
106 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Thân Trọng TÂM Hồ sơ đã trả kết quả Thân Trọng TÂM tổ 15 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906430634 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
107 Đăng ký khai tử cho TRƯƠNG VĂN trung Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG VĂN trung Tổ 07 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905379965 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
108 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ THANH THẢO Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổ 17, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0702529542 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
109 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Cẩm HUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Cẩm HUYỀN Số 04 Hà Đông 1 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905920497 05/11/2020 06/11/2020 05/11/2020 Sớm
110 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Ngọc Anh Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Trương Ngọc Anh Thảo Tổ 70 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874523 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
111 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ VĂN TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Tùng tổ 34, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905123726 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
112 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Bảo Yến Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Bảo Yến Tổ 8 Xuân Hà 02363714644 04/11/2020 05/11/2020 04/11/2020 Sớm
113 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần VĂN BÁU Hồ sơ đã trả kết quả Trần VĂN BÁU k17/7 Đà Sơn thành phố Đà Nẵng 0787798834 04/11/2020 05/11/2020 05/11/2020 Đúng
114 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thị Khánh Huyền Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Khánh Huyền tổ 40 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935874523 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
115 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Ngọc Thảo Uyên Hồ sơ đã trả kết quả Phan Ngọc Thảo Uyên Tổ 29quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0775425327 04/11/2020 05/11/2020 05/11/2020 Đúng
116 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Hát Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hát 569/22 Trần Cao Vân Xuân hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0913490655 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
117 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho VĂN Nguyễn Quỳnh Như Hồ sơ đã trả kết quả VĂN Nguyễn Quỳnh Như Tổ 8 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
118 Đăng ký kết hôn cho MAI CÔNG TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả Mai Công Tuấn Tổ 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
119 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ MỸ LINH Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Mỹ Linh Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0907402939 04/11/2020 05/11/2020 04/11/2020 Sớm
120 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN  HIỀN Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Hiền Tổ 34, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935874125 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
121 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Huỳnh Thiên Phước Hồ sơ đã trả kết quả Trần Huỳnh Thiên Phước tổ 11 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905236698 03/11/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
122 Đăng ký kết hôn cho LÊ VĂN CHINH Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Chinh Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935346435 04/11/2020 05/11/2020 04/11/2020 Sớm
123 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn QUỐC BẢO Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn QUỐC BẢO K223/16 PHAN CHÂU TRINH quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng 0905887545 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
124 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN HỮU TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Tùng Tổ 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905572257 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
125 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN ngọc khôi Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN ngọc khôi Tổ 58 Xuân hà  thành phố Đà Nẵng 0909013502 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
126 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN THIỆN PHÚC Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thiện Phúc tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0932435330 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
127 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Lê Khả Hân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Lê Khả Hân Tổ 08 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Đúng
128 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Châu Thị Kim Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Châu Thị Kim Hồng Tổ 02 Xuân Hà 0762790277 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
129 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phan Thị Hồng UBND PHƯỜNG XUÂN HÀ Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/11/2020 29/12/2020 18/12/2020 Sớm
130 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng tổ 09 0905575663 26/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 Đúng
131 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lý Công Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Lý Công Vinh Tổ 73 0773489090 26/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 Đúng
132 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thành Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thành Lộc Tổ 06 Xuân Hà 0935670250 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
133 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phan Diệu Linh Hồ sơ đã trả kết quả Phan Diệu Linh 476 Trần Cao Vân, Tổ 32 Xuân Hà 0914201965 24/11/2020 13/01/2021 14/12/2020 Sớm
134 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Nữ Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nữ Tổ 51 Xuân Hà 0905475274 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
135 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Bích Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ 22 Xuân Hà 0905787342 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
136 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Văn Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Phúc Tổ 14 Xuân Hà 0905406297 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
137 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Đỗ Phạm Kim Anh Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Phạm Kim Anh Tổ 40 Xuân Hà, thanh Khê Đà nẵng 0905378084 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
138 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Đỗ Văn Nhu Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Văn Nhu 495 Trần  cao vân 02363714644 10/11/2020 15/12/2020 10/11/2020 Sớm
139 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Đỗ Văn Nhu Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Văn Nhu 495 Trần  cao vân 02363714644 11/11/2020 16/12/2020 23/11/2020 Sớm
140 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN VĂN ĐIỂU Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn văn Thành Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935617458 09/11/2020 14/12/2020 30/11/2020 Sớm
141 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Nguyễn Bá Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Bá Hiếu 495 Trần  cao vân 02363714644 11/11/2020 16/12/2020 23/11/2020 Sớm
142 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho HỒ ĐINH NGỌC ĐỨC Hồ sơ đã trả kết quả HỒ ĐINH NGỌC ĐỨC K340/15 Trần Cao Vân, Tổ 52 Xuân Hà 0905495565 09/11/2020 28/12/2020 14/12/2020 Sớm
143 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Trần Xuân Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Trần Xuân Thanh Phương Tổ 4 02363714644 10/11/2020 15/12/2020 10/11/2020 Sớm
144 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Nguyễn Xin Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Xin 495 Trần  cao vân 02363714644 10/11/2020 15/12/2020 23/11/2020 Sớm
145 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Nguyễn Bá Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Bá Hiếu 495 Trần  cao vân 02363714644 10/11/2020 15/12/2020 10/11/2020 Sớm
146 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho UBND phường Xuân Hà Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/11/2020 25/12/2020 18/12/2020 Sớm
147 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Võ Thị Tri Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Tri 495 Trần  cao vân 02363714644 10/11/2020 15/12/2020 10/11/2020 Sớm
148 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho NGUYỄN THỊ KIM YẾN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Yến tổ 33, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905639162 04/11/2020 23/12/2020 14/12/2020 Sớm
149 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho  Võ Thị Tri Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Tri 495 Trần  cao vân 02363714644 11/11/2020 16/12/2020 23/11/2020 Sớm
150 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên  cho Trần Xuân Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Trần Xuân Thanh Phương 495 Trần  cao vân 02363714644 11/11/2020 16/12/2020 23/11/2020 Sớm
151 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN THANH HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THANH HẢI Tổ 49 Xuân Hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935228545 27/10/2020 02/12/2020 23/11/2020 Sớm
152 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho CHU MẠNH ĐẠT Hồ sơ đã trả kết quả CHU MẠNH ĐẠT K49/29 Hà Huy Tập - Tổ 25 Xuân Hà 0779505720 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
153 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Đạt Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đạt Thanh Vân Tổ 20 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905257759 27/10/2020 02/12/2020 23/11/2020 Sớm
154 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hải 76 Kỳ Đồng-Tổ 12 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905715293 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
155 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ ÁNH NHI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ ÁNH NHI K672/21 Trần Cao Vân tổ 9 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0899086534 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
156 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Trần Văn Tư Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Tư tổ 5 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935509233 27/10/2020 04/11/2020 03/11/2020 Sớm
157 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Tán Minh Quân Hồ sơ đã trả kết quả Tán Minh Quân Tổ 14 Xuân Hà 0905511048 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
158 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LÊ VĂN KHÔI Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN KHÔI tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0975665636 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
159 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI K622/11A/16 Trần Cao Vân, Tổ 15 Xuân Hà 0769944857 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
160 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đồng Minh Đức Hồ sơ đã trả kết quả Đồng Minh Đức Tổ 7 Xuân Hà 0905933571 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
161 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Võ Ngọc Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Võ Ngọc Hoa Tổ 12 0905715293 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
162 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Như Ý Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Như Ý K359/36 Tổ 46 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0975685573 30/10/2020 04/12/2020 23/11/2020 Sớm
163 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Mai Thị Địch Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Địch 404/18 Trần Cao Vân tổ 35 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905220032 26/10/2020 03/11/2020 03/11/2020  
164 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Thị Mặng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mặng K560/21 Trần Cao Vân, Tổ 18 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906535303 26/10/2020 03/11/2020 03/11/2020  
165 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Xuân Ánh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Xuân Ánh Tổ 19 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0708184481 26/10/2020 01/12/2020 23/11/2020 Sớm
166 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ cho Nguyễn Văn Sinh Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Sinh Quỳnh Tổ 9 0905232557 26/11/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
167 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (UBND phường xã) cho PHAN MINH THÁI Hồ sơ đã trả kết quả PHAN MINH THÁI Tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935917090 23/11/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
168 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho Nguyễn Thị Thìn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thìn Tổ 34 0898077590 24/11/2020 17/12/2020 17/12/2020 Đúng
169 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Nguyễn Văn Hiến Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hiến tổ 51 0914040146 20/11/2020 04/12/2020 04/12/2020 Đúng
170 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho Nguyễn Văn Cường Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Cường Tổ 33 0937322379 22/10/2020 17/11/2020 17/11/2020  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 5349
  • Tháng hiện tại: 25404
  • Tổng lượt truy cập: 9461388