Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 2/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 05/03/2020 10:19 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 2/2020
STT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Bảo Long Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Huỳnh Ny Tổ45 0792735004 06/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 Sớm
2 Đăng ký kết hôn cho DƯƠNG HOÀNG NAM Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG HOÀNG NAM Tổ 56 Xuân Hà 0905456253 30/01/2020 04/02/2020 01/02/2020 Sớm
3 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Tấn Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Kiều Tấn Dũng TỔ 39 0779444478 12/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 Đúng
4 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Hà My Hồ sơ đã trả kết quả HÀ CHÂU BẢO NGỌC Tổ 115 Xuân Hà 0906468479 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 Đúng
5 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Trần Thùy Trâm Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Trần Thùy Trâm Tổ 14 02363714644 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 Đúng
6 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Lê bảo Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Thoa Tổ 24 0905771859 06/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 Sớm
7 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Phương Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ 16 0935176810 26/02/2020 02/03/2020 02/03/2020 Đúng
8 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đàm Thị Thảo Nguyên Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Thị Thảo Nguyên tổ 7 02363714644 19/02/2020 20/02/2020 20/02/2020 Đúng
9 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN TỐ NY Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ ÁI NGHĨA Tổ 40 0935517010 28/02/2020 02/03/2020 29/02/2020 Sớm
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ KIM BÔNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ KIM BÔNG Tổ 40 Xuân Hà 0903067189 25/02/2020 26/02/2020 25/02/2020 Sớm
11 Đăng ký lại khai sinh cho CÁI THỊ ÁNH Hồ sơ đã trả kết quả CÁI THỊ ÁNH Tổ 52 02363714644 12/02/2020 14/02/2020 13/02/2020 Sớm
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Nguyệt Ánh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Nguyệt Ánh Tổ 17 0905369310 12/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 Đúng
13 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGÔ HOÀNG CHÂN TRÂN Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ HOÀNG CHÂN TRÂN Tổ 23 0905675158 25/02/2020 26/02/2020 25/02/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ DUY HƯNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN THÁI Tổ 58 0904523624 07/02/2020 10/02/2020 07/02/2020 Sớm
15 Đăng ký khai tử cho TRẦN Xuân Đà Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ XUÂN SEN Tổ 27 02363714644 31/01/2020 03/02/2020 01/02/2020 Sớm
16 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Tuấn Kiệt Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Chiến 404/5 Trần Cao Vân 0935334009 27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 Đúng
17 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Thái Bá Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Thái Bá Hoàng K22/5 Lê Độ 0705930700 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 Đúng
18 Đăng ký kết hôn cho Phạm Thị Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Thanh Phương tổ 15 0905527530 18/02/2020 21/02/2020 20/02/2020 Sớm
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hoàng Huyền Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hoàng Huyền Tổ 54 0935722226 21/02/2020 24/02/2020 21/02/2020 Sớm
20 Đăng ký lại khai sinh cho Trần Hữu Liền Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hữu Liền TỔ 3- TÂN TRUNG 0974400634 24/02/2020 26/02/2020 25/02/2020 Sớm
21 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Ngọc Tuân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Ngọc Tuân Tổ 30 02363714644 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 Đúng
22 Đăng ký kết hôn cho Đinh Thanh Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thanh Sơn tổ 6 0392185785 13/02/2020 18/02/2020 17/02/2020 Sớm
23 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Lệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lệ Thôn Quang Châu 02363714644 24/02/2020 26/02/2020 25/02/2020 Sớm
24 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HỒ MINH PHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả HỒ MINH PHƯƠNG Tổ 36 0905423331 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 Đúng
25 Đăng ký lại khai sinh cho Dương Thị Huynh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Huynh Tổ 9 02363714644 12/02/2020 14/02/2020 13/02/2020 Sớm
26 Đăng ký khai tử cho Phan Thị Lai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Chim 650/9  Trần Cao Vân 02363714644 24/02/2020 25/02/2020 24/02/2020 Sớm
27 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ Nguyễn Anh Khoa Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ MỸ LINH Tổ 54 02363714644 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 Đúng
28 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Kim Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Hoa Tô 39 0905441474 28/02/2020 02/03/2020 29/02/2020 Sớm
29 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Thu Minh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Minh tổ 15 02363714644 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 Sớm
30 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Nhựt Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nhựt Tổ 07 01266766316 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
31 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Cát tường Anh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Mỹ Tâm Tổ 04 0905459347 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 Đúng
32 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Hồ Hữu Châu Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Hữu Châu Tổ 39 0936877937 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 Đúng
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thị Bảy Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Bảy Tổ 51 0905441474 28/02/2020 02/03/2020 29/02/2020 Sớm
34 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Văn Sang Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Sang 305/24 0906588452 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 Đúng
35 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho ĐẶNG HOÀI NAM Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG HOÀI NAM Tổ 16, Hòa Thọ Tây 0905970773 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 Đúng
36 Đăng ký kết hôn cho Huỳnh Tấn Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Tấn Tuấn Tổ 27 0905093703 07/02/2020 12/02/2020 10/02/2020 Sớm
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hà Phương Loan Hồ sơ đã trả kết quả Hà Phương Loan Tổ 04 0902090452 21/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 Đúng
38 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Nữ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Nữ Tổ 4 0905441474 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
39 Đăng ký khai tử cho Hồ Thị Bài Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Liễu Tổ 33 p Mỹ An 0913401523 31/01/2020 03/02/2020 01/02/2020 Sớm
40 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Việt Anh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Trịnh Hồng Quỳnh 227/25 An Khê 02363714644 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 Đúng
41 Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN THỊ HÀ Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ HÀ Tổ 23 0935183499 14/02/2020 18/02/2020 17/02/2020 Sớm
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn  Thiêm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Thiêm 15E Hà Huy Tập, Xuân hà Đà nẵng 0905244264 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 Đúng
43 Đăng ký kết hôn cho Hồ Xuân Danh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Xuân Danh Số 9 Thuận An 1 0905634676 28/02/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
44 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN HỮU DANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN HỮU DANH K291/57 Trần Cao Vân 0966813208 14/02/2020 19/02/2020 18/02/2020 Sớm
45 Đăng ký kết hôn cho Mai Quốc Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Mai Quốc Đạt Tổ 46 0906419993 20/02/2020 25/02/2020 24/02/2020 Sớm
46 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Loan Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Loan 127/21 TRẦN VĂN ƠN 02363714644 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
47 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐỒNG MINH HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐỒNG MINH HÙNG Tổ 15 02363714644 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 Đúng
48 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM VĂN VUI Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM VĂN VUI Tổ 49, Hòa Minh 0935526593 28/02/2020 02/03/2020 29/02/2020 Sớm
49 Đăng ký kết hôn cho HOÀNG ĐỨC TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả HOÀNG ĐỨC TÙNG Tổ 48 0904606860 13/02/2020 18/02/2020 18/02/2020 Đúng
50 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho PHAN NGUYỄN An Phú Hồ sơ đã trả kết quả PHAN NGUYỄN PHƯỚC Tổ 36 0987622150 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 Đúng
51 Đăng ký kết hôn cho Lê Văn Hoàng Chiến Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Hoàng Chiến tổ 04 0935808622 14/02/2020 19/02/2020 19/02/2020 Đúng
52 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Công Long Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Công Long Tổ 26 0899999439 03/02/2020 06/02/2020 05/02/2020 Sớm
53 Đăng ký kết hôn cho Trần Văn Minh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Minh Tổ 7 0935472722 14/02/2020 19/02/2020 18/02/2020 Sớm
54 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Ngọc Thu Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Ngọc Thu tổ 5 0763681928 26/02/2020 27/02/2020 26/02/2020 Sớm
55 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Thị Phương Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Phương Thảo Tổ 24 0935945826 21/02/2020 24/02/2020 21/02/2020 Sớm
56 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm quốc Huy Hồ sơ đã trả kết quả Trương Phương Hạnh Tổ 10 0931184343 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
57 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Bê Một Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bê Một Tổ 52, Xuân Hà 0935231764 17/02/2020 18/02/2020 17/02/2020 Sớm
58 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Võ Đức An Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thiều Trang tổ 9 0705056639 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020 Đúng
59 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ THÔI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THÔI Tổ 96 Hòa Minh 0906452579 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
60 Đăng ký khai tử cho Hồ Văn Gạt Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Văn Bán 533 Trần Cao Vân 0903586408 17/02/2020 18/02/2020 17/02/2020 Sớm
61 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Hồ nhã Phương Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Chinh tổ 55 0935667693 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 Đúng
62 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Quốc Nhi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Quốc Nhi tổ 7 02363714644 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 Đúng
63 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ Hồng Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THU Tổ 30 02363714644 27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 Đúng
64 Đăng ký khai tử cho Lê cảnh Hưng Hồ sơ đã trả kết quả BÙI THỊ MỸ THƯỜNG Tổ 18, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 02363714644 24/02/2020 25/02/2020 24/02/2020 Sớm
65 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Tý Hồ sơ đã trả kết quả Lương  Thắng Tổ 55 01233016003 31/01/2020 03/02/2020 01/02/2020 Sớm
66 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đàm Thị Lâm Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Thị Lâm Tổ 50 - Lô 27 B1.9 0906383519 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
67 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần An nhiên Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Đặng Bích Phương tổ 5 0935563225 07/02/2020 10/02/2020 07/02/2020 Sớm
68 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN TRỌNG HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN TRỌNG HIẾU Tổ 20 02363714644 17/02/2020 20/02/2020 18/02/2020 Sớm
69 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Thị Hoạch Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Hoạch Tổ 30 02363714644 27/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 Đúng
70 Đăng ký lại khai sinh cho Dương Thị Mỹ Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Mỹ Hoa Tổ 49, Xuân Hà 02363714644 25/02/2020 27/02/2020 26/02/2020 Sớm
71 Đăng ký kết hôn cho Trần Công Hinh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Công Hinh Tổ 12 0365228119 31/01/2020 05/02/2020 04/02/2020 Sớm
72 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thanh Tây Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thanh Tấy tổ 14 0905640407 19/02/2020 20/02/2020 20/02/2020 Đúng
73 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ THANH NGẦN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THANH NGẦN Tổ 41 Xuân hà 0905687572 12/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 Đúng
74 Đăng ký khai tử cho Lê Thị Cầm Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Du Phước 388/8 Trần Cao Vân 02363714644 24/02/2020 25/02/2020 24/02/2020 Sớm
75 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Duy Thành Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Thành Tổ 120 0935908710 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 Đúng
76 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Cao Văn Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Cao Văn Hoàng tổ 57 02363714644 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
77 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đàm Tùng Lâm Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Thanh Tú tổ 31 0901987989 04/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 Đúng
78 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Ngọc Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Phan Ngọc Duyên tổ 40 0906440607 28/02/2020 02/03/2020 29/02/2020 Sớm
79 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Dương Phương Uyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Xuân Thắng tổ 35 02363811722 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020 Đúng
80 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Phương Trà Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phương Trà Tổ 31 02363714644 20/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 Đúng
81 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đào Thị Xí Hồ sơ đã trả kết quả Đào Thị Xí tổ 4 02363714644 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 Đúng
82 Đăng ký kết hôn cho TRẦN HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  HẢI Tổ 34 0975519015 12/02/2020 17/02/2020 17/02/2020 Đúng
83 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy  cho TRẦN VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN VĂN HÙNG Tổ 25 02363714644 21/02/2020 26/02/2020 21/02/2020 Sớm
84 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Ngô Thị Kim Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Kim Khánh 63 Tôn Thất Đạm 0942252244 03/02/2020 06/02/2020 03/02/2020 Sớm
85 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)  cho BÙI THỊ NGỌC ÁNH Hồ sơ đã trả kết quả BÙI THỊ NGỌC ÁNH Tổ 46 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0385613002 17/02/2020 20/02/2020 17/02/2020 Sớm
86 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà cho PHAN THỊ HÀ Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ HÀ 73 đường Ông Ích Khiêm 0343358457 03/02/2020 06/02/2020 03/02/2020 Sớm
87 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cao Thị Phố Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Phố 22 KD, Tổ 23 0777550118 13/02/2020 19/03/2020 05/03/2020 Sớm
88 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Văn Hoàn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hoàn Tổ 18 0905409691 27/02/2020 03/04/2020 16/03/2020 Sớm
89 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 04/02/2020 10/03/2020 07/02/2020 Sớm
90 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LÊ THỊ XIN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ XIN tỔ 14 xUÂN hÀ 3714644 09/01/2020 20/02/2020 06/02/2020 Sớm
91 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Phúc tổ 17 0327222787 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
92 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Trần Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Hạnh Tổ 36 0795517426 26/02/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
93 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 21/02/2020 27/03/2020 05/03/2020 Sớm
94 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Lợi Tổ 26 0772432004 24/02/2020 30/03/2020 10/03/2020 Sớm
95 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phạm Thị Lý Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Lý K368/14  TRẦN CAO VÂN, tổ 39 0797261265 27/02/2020 03/04/2020 10/03/2020 Sớm
96 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đỗ Thị Tuyết Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Tuyết tổ 14 0799378465 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
97 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Nga Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nga tổ 6 0762487129 11/02/2020 17/03/2020 10/03/2020 Sớm
98 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lại Tấn Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Lại Tấn Đạt Tổ 54 Xuân hà 0775577846 08/01/2020 19/02/2020 06/02/2020 Sớm
99 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Thìn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Thìn Tổ 12 0336476675 27/02/2020 03/04/2020 16/03/2020 Sớm
100 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn  Bán Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Bán 233 TRẦN CAO VÂN, tổ 47 0905580354 24/02/2020 30/03/2020 10/03/2020 Sớm
101 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Ngô Công Lũy Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Công Lũy Tổ 46 0787731552 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
102 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 12/02/2020 18/03/2020 20/02/2020 Sớm
103 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Hồ Thị Hường Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Hường tổ 14 0905054702 17/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 Đúng
104 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN THỊ NGỌ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NGỌ Tổ 55 0833016003 10/02/2020 17/02/2020 17/02/2020 Đúng
105 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Văn Chèo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Chiên TỔ 52 0908921573 11/02/2020 17/03/2020 10/03/2020 Sớm
106 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thanh Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Dũng Tổ 42 0935759052 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
107 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Bùi Thanh Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Thanh Sơn Tổ 32 Xuân Hà 0905116808 10/01/2020 21/02/2020 06/02/2020 Sớm
108 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Mai Thị Thuyền Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Thuyền 8 Lê Độ, tổ 48 0824459821 07/02/2020 13/03/2020 05/03/2020 Sớm
109 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Đức Ký Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Ký 650/38  Trần Cao Vân, tổ 15 0936231355 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
110 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Hoàng Mỹ Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hoàng Mỹ Duyên Tổ 39 0905226102 13/02/2020 19/03/2020 17/03/2020 Sớm
111 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND cho Nguyễn  Diên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Diên Tổ 18, Xuân Hà Thanh Khê, Đà Nẵng 0905497809 02/01/2020 10/02/2020 04/02/2020 Sớm
112 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cho TRẦN THỊ XUÂN SEN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ XUÂN SEN Tổ 27 0796393344 13/02/2020 09/04/2020 14/03/2020 Sớm
113 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Huỳnh Thị Liễu Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Liễu Tổ 34 Mỹ An 0913401523 31/01/2020 20/02/2020 05/02/2020 Sớm
114 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho Trần Ngọc Trận Hồ sơ đã trả kết quả Trần Ngọc Trận 16 LÊ ĐỘ, tổ 48 Xuân Hà 01215038035 02/01/2020 05/02/2020 04/02/2020 Sớm
115 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND cho NGUYỄN THỊ HẠNH Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 56 Xuân hà 0702791860 30/12/2019 03/02/2020 03/02/2020 Đúng
116 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho NGUYỄN THỊ CHÂU Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 25 Xuân Hà 0905051140 30/12/2019 03/02/2020 03/02/2020 Đúng
117 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho ĐÀM VĂN VƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀM VĂN VƯƠNG tỔ 20 xUÂN hÀ 0906547986 09/01/2020 12/02/2020 10/02/2020 Sớm
118 Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho Huỳnh Thị Nga Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Nga Tổ 42 0905850156 24/02/2020 25/03/2020 05/03/2020 Sớm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2168
  • Tháng hiện tại: 51246
  • Tổng lượt truy cập: 9302294