Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 3/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 02/04/2020 14:57 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 3/2020
STT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Kha Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kha TỔ 28 - THUẬN AN 1 - 428/8 TRẦN CAO VÂN 02363714644 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đàm Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Thị Hải Số 01 Lê Thiệt - Tổ 175 02363714644 25/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Kim Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Ngọc K368/4C TRẦN CAO VÂN 0935013109 24/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Đúng
4 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Hữu Quốc Bình Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hữu Liền TỔ 3- TÂN TRUNG 0974400634 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Đúng
5 Đăng ký kết hôn cho Trương Công Sương Hồ sơ đã trả kết quả Trương Công Sương Tổ 18 Xuân hà 0914010112 26/03/2020 31/03/2020 27/03/2020 Sớm
6 Đăng ký kết hôn cho Lê Văn Dân Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Dân Tổ 27C1 02363714644 30/03/2020 03/04/2020 01/04/2020 Sớm
7 Đăng ký kết hôn cho TRẦN VĂN HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN VĂN HẢI Tổ 15 Xuân Hà 0769944857 23/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
8 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN NGỌC QUẢNG TRUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN NGỌC QUẢNG TRUYỀN Tổ 36 xuâ 0913459956 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
9 Đăng ký kết hôn cho Lê Thị Kim Anh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Anh Sở Ngoại Vụ 0906101337 20/03/2020 25/03/2020 24/03/2020 Sớm
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thanh Hải Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Hải Tổ 46 Xuân Hà Đà Nẵng 0905662848 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Tùng A92 Trần Cao Vân 02363714644 28/03/2020 30/03/2020 30/03/2020 Đúng
12 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Thiên Trúc Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ OANH KIỀU Tổ 52 02363714644 25/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
13 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Đắc Cẩm Nhung Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Đắc Cẩm Nhung Tổ 36 02363714644 31/03/2020 01/04/2020 31/03/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Lê Nam An Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tâm Lộc B2-52-45 dự án Golden Hill City-khu A 0905989989 30/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
15 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh Thị Sưa Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Sưa Tổ 55 Xuân Hà 01226777598 23/03/2020 25/03/2020 24/03/2020 Sớm
16 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Bảo Trí Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN DUY QUANG Tổ 19 Xuân hà 02363714644 24/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Đúng
17 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Trương Đình Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Mai Phương tổ 6 0935122128 30/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THANH TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THANH TÙNG Tổ 42 Xuân Hà 0935575999 28/03/2020 30/03/2020 30/03/2020 Đúng
19 Đăng ký khai tử cho Trần Thị Gái Hồ sơ đã trả kết quả HỒ VĂN LỢI Tổ 52 Xuân Hà 0917981062 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Đúng
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đoàn Thị Bích Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Thị Bích Thảo Tổ 158 An Hải  Bắc 0949616467 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Đúng
21 Đăng ký kết hôn cho Đặng Xuân Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Xuân Thanh Tổ 38 Xuân Hà 0906.477.873 26/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
22 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyen Thi Xuan Hồ sơ đã trả kết quả Nguyen Thi Xuan Hòa An 0919509304 26/03/2020 27/03/2020 26/03/2020 Sớm
23 Đăng ký khai tử cho Trương Ngữ Hồ sơ đã trả kết quả Trương Minh Huy 191/47 Đỗ Quang 02363714644 25/03/2020 27/03/2020 26/03/2020 Sớm
24 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Thúy Tổ 58 0906445597 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Đúng
25 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN Bảo Thanh Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ NGUYỆT HẰNG Tổ 48 Xuân Hà 02363714644 27/03/2020 30/03/2020 28/03/2020 Sớm
26 Đăng ký khai tử cho TRẦN VIỆT Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  VIỆT Tổ 41 Xuân hà 02363714644 23/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 Đúng
27 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thành Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thành Lộc Tổ 17 0901915173 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
28 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phùng Quang Hưng Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Vĩnh tổ 7 02363714644 27/03/2020 30/03/2020 28/03/2020 Sớm
29 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Minh Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Minh Hùng Số 01 Lê Thiệt - Tổ 175 903766568 25/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
30 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Bùi Trần Vĩnh Trí Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Trần Vĩnh Trí Tổ 28 02363714644 30/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Đúng
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Bảo Huy Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Bảo Huy tổ 4 02363714644 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 Đúng
32 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Khương Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG Tổ 82, Phường An Khê 02363714644 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Đúng
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Ngọc Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Ngọc Tùng 16 LÊ ĐỘ 0935243999 25/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
34 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh Thị Giàu Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Giàu TỔ 57 0905439015 23/03/2020 25/03/2020 24/03/2020 Sớm
35 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Mai Thị Thơm Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Thơm tổ 51 02363714644 31/03/2020 01/04/2020 31/03/2020 Sớm
36 Đăng ký kết hôn cho Võ Thiên Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thiên Tổ 34 0793657375 17/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
37 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Nguyễn Gia hưng Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Văn Hà tổ 3 02363714644 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Đúng
38 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ HOÀNG QUÂN Hồ sơ đã trả kết quả VÕ HOÀNG QUÂN Tổ 17 0976686280 23/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 Đúng
39 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHAN VĂN HƯNG Hồ sơ đã trả kết quả PHAN VĂN HƯNG Tổ 47 Hòa Minh 0935343642 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 Đúng
40 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Trần Ngọc Nga Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trần Ngọc Nga Tổ 27 0934841565 13/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 Đúng
41 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN VĂN Quý Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN LY Hòa Ninh 02363714644 24/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Đúng
42 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ TRần thiên bảo Hồ sơ đã trả kết quả LÊ TRUNG TÀI Tổ 20 Xuân Hà 02363714644 27/03/2020 30/03/2020 28/03/2020 Sớm
43 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Thị Hoa Xuân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thành Tổ 118 01287733817 24/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Đúng
44 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh Ngọc Kim Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Ngọc Kim Tổ 54 0905441474 23/03/2020 25/03/2020 24/03/2020 Sớm
45 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Phương Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ 16 0935176810 26/02/2020 02/03/2020 02/03/2020 Đúng
46 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh  Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh  Hồng Tổ 16 02363714644 03/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 Đúng
47 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Thị Chơi Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Mỹ Dung TỔ 46 02363714644 02/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 Đúng
48 Đăng ký kết hôn cho Phan Minh Huy Hồ sơ đã trả kết quả Phan Minh Huy K746 TCV 0905092982 12/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Đúng
49 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Nam Hải Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nam Hải TỔ 29 - THUẬN AN I - H20/18/404 TRẦN CAO VÂN 0983282123 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Đúng
50 Đăng ký lại khai sinh cho Huỳnh Công Thi Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Công Thi Tổ 38 0905059274 10/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
51 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Ái Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Thành Tổ 57 02363714644 02/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 Đúng
52 Đăng ký lại khai sinh cho Trần Thị Nuôi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nuôi K 600/4 trần cao vân 01654750240 12/03/2020 16/03/2020 13/03/2020 Sớm
53 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN NGỌC LINH ĐAN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN NGỌC LINH ĐAN Tổ 54 0931974678 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
54 Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN VĂN HÙNG Tổ 14 0905438559 19/03/2020 23/03/2020 20/03/2020 Sớm
55 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ Hoàng Minh Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN QUIN Tổ 37 02363714644 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Đúng
56 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Trúc Chi Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ VÂN ANH tổ 38, Xuân hà 0898252497 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Đúng
57 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho BÙI HỮU PHƯỚC Hồ sơ đã trả kết quả BÙI HỮU PHƯỚC Tổ 71 Hòa Minh 0905775155 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 Sớm
58 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đặng Ngọc Minh Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Ngọc Quốc tổ 55 02363714644 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Đúng
59 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Thị Minh Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Minh Huệ TỔ 54 0905151672 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
60 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Xin Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Xin Tổ 56 02363714644 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Đúng
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ DIỆU MY Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ DIỆU MY Tổ 24 0905143344 17/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Đúng
62 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thái Bình An Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đan Thuyên Tổ 39 02363714644 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
63 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Minh Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Minh Tùng Tổ 36 0935760010 03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
64 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Ái Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Kèn tổ 4 02363714644 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Đúng
65 Đăng ký lại khai sinh cho Đỗ Tuất Cảnh Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Tuất Cảnh tổ 5 0905249385 10/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
66 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Hồng Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hồng Ngọc Tổ 27 0905059116 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Đúng
67 Đăng ký kết hôn cho Hồ Xuân Danh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Xuân Danh Số 9 Thuận An 1 0905634676 28/02/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
68 Đăng ký kết hôn cho Hồ Thị Minh Hiệu Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Minh Hiệu Tổ 37, Xuân Hà 0907774877 17/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
69 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn An Quý Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn An Quý tổ 7 0934900598 24/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Đúng
70 Đăng ký khai tử cho Huỳnh Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh  Thịnh Tổ 9 - 435/45 Trần Cao Vân 02363714644 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Đúng
71 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Mỹ Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Mỹ Khánh Tổ 58 02363714644 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
72 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Thị Hồng Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Hồng Phúc Tổ 47 0905884809 12/03/2020 13/03/2020 12/03/2020 Sớm
73 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Tuấn Khang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Xuân Diệu Tổ 26A phường Hòa Thuận Tây 0905858450 12/03/2020 13/03/2020 12/03/2020 Sớm
74 Đăng ký khai tử cho Phạm Bá Nghĩa Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Bá Trung Chính Tổ 36 02363714644 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
75 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Đức Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Hiệp tổ 7 02363714644 12/03/2020 13/03/2020 12/03/2020 Sớm
76 Đăng ký khai tử cho Lê Văn Sỏi Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Mỹ Dung TỔ 46 02363714644 02/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 Đúng
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐỖ THỊ TUYÊT TRINH Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ THỊ TUYÊT TRINH Tổ 54 Xuân Hà 0905588279 02/03/2020 03/03/2020 03/03/2020 Đúng
78 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Trương vĩnh khoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trọng Hậu Tổ 03 Xuân hà 0973123858 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 Đúng
79 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Đàm Huyền My, Nguyễn Đàm Huyền Ny (sinh đôi) Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Dương Nhật Quang K266 Hoàng Diệu 0905595653 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Đúng
80 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn duy Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Nam K622/19 Trần Cao vân 0902416364 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Đúng
81 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Phương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Phương Tổ 09 0782751750 17/03/2020 18/03/2020 17/03/2020 Sớm
82 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Ngọc Châu Hồ sơ đã trả kết quả Võ Ngọc Châu H35/42 0913420869 13/03/2020 16/03/2020 13/03/2020 Sớm
83 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ung Thị Thi Hồ sơ đã trả kết quả Ung Thị Thi Tổ 36 02363714644 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Đúng
84 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ HỒNG Tổ 09, Xuân Hà 0704531242 09/03/2020 10/03/2020 09/03/2020 Sớm
85 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Dương Công Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Công Khánh Xuân Hà 0924369158 03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
86 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Xuân Lào Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Lào 595/7  Trần Cao Vân, tổ 6 Xuân Hà 01213615661 10/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
87 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hoàng Phong Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hoàng Phong Tổ 09 0702336440 13/03/2020 16/03/2020 13/03/2020 Sớm
88 Đăng ký khai tử cho Huỳnh Văn Lực Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Kẻn tổ 4 02363714644 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Đúng
89 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hồng Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hồng Tuấn tổ 4 02363714644 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Đúng
90 Đăng ký kết hôn cho Trương Đức Quang Hồ sơ đã trả kết quả Trương Đức Quang Tổ 28 0932571357 09/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Đúng
91 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ HÒA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ HÒA Tổ 17 0775447374 04/03/2020 06/03/2020 05/03/2020 Sớm
92 Đăng ký kết hôn cho Văn Văn Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Văn Văn Sơn Tổ 8 0343838077 02/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 Trễ
93 Đăng ký kết hôn cho Hoàng Nguyên Thạch Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Nguyên Thạch Tổ 49 02363714644 30/03/2020 03/04/2020 31/03/2020 Sớm
94 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Thân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thân H16/3/ K368  TRẦN CAO VÂN 02363714644 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 Đúng
95 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Hà Khánh Ngân Hồ sơ đã trả kết quả Văn Thị Khánh Vy tổ 31 02363714644 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 Đúng
96 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Hoàng Phúc Thảo Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ PHƯƠNG Tổ 53 02363714644 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 Đúng
97 Đăng ký kết hôn cho Quý Minh Quân Hồ sơ đã trả kết quả Quý Minh Quân Tổ 34 0905259619 05/03/2020 10/03/2020 06/03/2020 Sớm
98 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phan Lê nhật Ánh Hồ sơ đã trả kết quả Phan  Lỵ Tổ 29 02363714644 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 Đúng
99 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Thị Vân Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Vân tổ 30 02363714644 03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
100 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ THỊ TUYẾT Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ TUYẾT Tổ 30 Xuân Hà 02363714644 03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
101 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thanh Lai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thạnh Lan TỔ 38- 225 TRẦN CAO VÂN 0779579379 03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
102 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Châu Mộc Trà Hồ sơ đã trả kết quả Châu Văn Thành tổ 51 02363714644 04/03/2020 05/03/2020 05/03/2020 Đúng
103 Đăng ký lại khai sinh cho Đoàn Văn Sửu Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Văn Sửu Tổ 46 093579517 06/03/2020 10/03/2020 09/03/2020 Sớm
104 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)  cho Nguyễn Ngọc Bích Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Ngọc Bích 51 Tôn Thất Đạm 0327817777 10/03/2020 13/03/2020 11/03/2020 Sớm
105 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)  cho Hoàng Minh Tuyên Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Minh Tuyên 338 Trần Cao Vân 02363714644 10/03/2020 13/03/2020 10/03/2020 Sớm
106 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)  cho Bùi Thị Thu Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Thị Thu Thảo 21 đường Hà Huy Tập 0971710612 10/03/2020 13/03/2020 10/03/2020 Sớm
107 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Bán Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Bán 233 TRẦN CAO VÂN, tổ 47 0903580354 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
108 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Đạo Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Đạo Tổ 39 0797261265 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
109 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Văn Chèo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Chiên TỔ 52 0908921573 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
110 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trương Thị Có Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Có tổ 15 0778734523 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
111 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Phước Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phước Tổ 34 0913497210 23/03/2020 28/04/2020 07/04/2020 Sớm
112 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trương Thị Có Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Có tổ 15 0778734523 17/03/2020 22/04/2020 19/03/2020 Sớm
113 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho TRẦN THỊ ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ ĐÔNG Tổ 57 0935201280 18/03/2020 25/03/2020 23/03/2020 Sớm
114 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố cho Thái Thị Hòa Hồ sơ đã trả kết quả Thái Thị Hòa Tổ  20 Xuân Hà 0905701082 19/03/2020 31/03/2020 25/03/2020 Sớm
115 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Lợi Tổ 26 0772432004 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
116 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN VĂN THANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN THANH Tổ 15 0787740846 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
117 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cao Thị Phố Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Phố 22 KD, Tổ 23 0777550118 13/02/2020 19/03/2020 05/03/2020 Sớm
118 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Mạnh Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Mạnh Hùng tổ 55 0935599864 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
119 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Thị Bích Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bích Hồng Tổ 36 0772172063 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
120 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Duy Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Huệ 391/94 Trần Cao Vân 0902544047 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
121 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Văn Bán Đã rút hồ sơ Nguyễn Văn Bán tổ 4 02363714644 31/03/2020 08/05/2020 31/03/2020 Sớm
122 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Văn Hoàn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hoàn Tổ 18 0905409691 27/02/2020 03/04/2020 16/03/2020 Sớm
123 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Văn Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thanh tổ 15 0787740846 10/03/2020 15/04/2020 19/03/2020 Sớm
124 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Mạnh Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Mạnh Hùng tổ 55 0935599864 10/03/2020 15/04/2020 19/03/2020 Sớm
125 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Phúc tổ 17 0327222787 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
126 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho LA VĂN BÉ Hồ sơ đã trả kết quả LA VĂN BÉ Tổ 38 0707090804 03/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 Đúng
127 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Trần Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Hạnh Tổ 36 0795517426 26/02/2020 04/03/2020 04/03/2020 Đúng
128 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 21/02/2020 27/03/2020 05/03/2020 Sớm
129 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Lợi Tổ 26 0772432004 24/02/2020 30/03/2020 10/03/2020 Sớm
130 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phạm Thị Lý Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Lý K368/14  TRẦN CAO VÂN, tổ 39 0797261265 27/02/2020 03/04/2020 10/03/2020 Sớm
131 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đỗ Thị Tuyết Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Tuyết tổ 14 0799378465 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
132 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Nga Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nga tổ 6 0762487129 11/02/2020 17/03/2020 10/03/2020 Sớm
133 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Huỳnh Thị Thu Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Thu Thủy tổ 8 0935343650 10/03/2020 15/04/2020 31/03/2020 Sớm
134 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Thìn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Thìn Tổ 12 0336476675 27/02/2020 03/04/2020 16/03/2020 Sớm
135 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn  Bán Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Bán 233 TRẦN CAO VÂN, tổ 47 0905580354 24/02/2020 30/03/2020 10/03/2020 Sớm
136 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Ngô Công Lũy Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Công Lũy Tổ 46 0787731552 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
137 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Văn Chèo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Chiên TỔ 52 0908921573 11/02/2020 17/03/2020 10/03/2020 Sớm
138 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thanh Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Dũng Tổ 42 0935759052 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
139 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Mai Thị Thuyền Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Thuyền 8 Lê Độ, tổ 48 0824459821 07/02/2020 13/03/2020 05/03/2020 Sớm
140 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Đức Ký Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Ký 650/38  Trần Cao Vân, tổ 15 0936231355 11/02/2020 17/03/2020 05/03/2020 Sớm
141 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Thị Bích Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bích Hồng Tổ 36 0772172063 10/03/2020 15/04/2020 19/03/2020 Sớm
142 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN THỊ THU Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THU Tổ 30 0934942889 02/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Đúng
143 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Đỗ Văn Nhu Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Văn Nhu 650/9  Trần Cao Vân 0935501198 02/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Đúng
144 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Hoàng Mỹ Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hoàng Mỹ Duyên Tổ 39 0905226102 13/02/2020 19/03/2020 17/03/2020 Sớm
145 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Duy Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Huệ 391/94 Trần Cao Vân, tổ 26   10/03/2020 15/04/2020 19/03/2020 Sớm
146 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho KIỀU THỊ THĂNG Hồ sơ đã trả kết quả KIỀU THỊ THĂNG Tổ 24 0914285512 31/03/2020 28/04/2020 14/04/2020 Sớm
147 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho PHAN MINH THÁI Hồ sơ đã trả kết quả PHAN MINH THÁI Tổ 49 0935917090 18/03/2020 15/04/2020 20/03/2020 Sớm
148 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Phan Minh Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phan Minh Thái Tổ 49 0935917090 20/03/2020 18/05/2020 07/04/2020 Sớm
149 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cho TRẦN THỊ XUÂN SEN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ XUÂN SEN Tổ 27 0796393344 13/02/2020 09/04/2020 14/03/2020 Sớm
150 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho Nguyễn Thị Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hoa Tổ 18 0905137094 18/03/2020 15/04/2020 30/03/2020 Sớm
151 Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người tham gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cho ĐOÀN VIỆT HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 32 Xuân Hà 0905425349 02/12/2019 16/04/2020 03/03/2020 Sớm
152 Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho Huỳnh Thị Nga Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Nga Tổ 42 0905850156 24/02/2020 25/03/2020 05/03/2020 Sớm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết