Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 4/2020

Đăng lúc: Thứ ba - 05/05/2020 15:05 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 4/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN VĂN MỸ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ HOÀI NHI Tổ 33 0364772057 29/04/2020 04/05/2020 29/04/2020 Sớm
2 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Huỳnh Gia Hân Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Sương tổ 37 02363714644 18/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 Đúng
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Sen Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Sen Tổ 01 0905137094 16/04/2020 17/04/2020 16/04/2020 Sớm
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Văn Ty Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Ty Tổ 94 0905692207 18/04/2020 20/04/2020 18/04/2020 Sớm
5 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đào  Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Đào  Thảo tổ 19 02363714644 24/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 Sớm
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trang Thị Kim Thoa Hồ sơ đã trả kết quả Trang Thị Kim Thoa 11 THUẬN AN 3 0905044193 24/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 Sớm
7 Đăng ký lại khai sinh cho HUỲNH THỊ THU HÀ Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ THU HÀ Tổ 09, Xuân Hà 0908196724 09/04/2020 13/04/2020 10/04/2020 Sớm
8 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Vũ Lữ Duy Phi Hồ sơ đã trả kết quả Vũ Lữ Duy Phi 25 Bùi Xuân Phái 02363714644 27/04/2020 28/04/2020 27/04/2020 Sớm
9 Đăng ký kết hôn cho Lê Văn Dân Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Dân Tổ 27C1 02363714644 30/03/2020 03/04/2020 01/04/2020 Sớm
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Ngọc Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Ngọc Tâm tổ 40 02363714644 28/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
11 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Đan Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Sử Hông Ân Tổ 54 Xuân Hà 02363714644 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Đúng
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Văn Tôn Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Ty Tổ 94 0905692207 18/04/2020 20/04/2020 18/04/2020 Sớm
13 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Thị Thanh Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thanh Thủy Tổ 42 0905497563 27/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho THIỀU THỊ HUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả THIỀU THỊ HUYỀN Tổ 30 Xuân hà 0932116342 24/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 Sớm
15 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đinh Quang Thảo Trang Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Quang Thảo Trang tổ 3 khu phố Ninh Thuận, Thị Trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 0777550618 28/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 Đúng
16 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Quân Cường Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quân Cường Tổ 33 0987037314 24/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Thanh Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Thanh Thảo Tổ 38 0935797943 18/04/2020 20/04/2020 18/04/2020 Sớm
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Bùi Thị Lệ Thu Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Thị Lệ Thu Tổ 24 0904119120 28/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Trúc Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Trúc Quỳnh tổ 15 0924369158 27/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Đúng
20 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN VĂN LÝ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN LÝ Hòa khánh nam 0772965400 27/04/2020 28/04/2020 27/04/2020 Sớm
21 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ KIM ANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ KIM ANH Tổ 51 0909931431 24/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 Sớm
22 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Vũ Đan Nhi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trần Duy Vũ tổ 7 02363714644 18/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 Đúng
23 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Thị Diệu Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Diệu Tổ 55 0865453207 27/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Đúng
24 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Vĩnh Linh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Vĩnh Linh tổ 1 Xuân Hà 0909174794 27/04/2020 04/05/2020 04/05/2020 Đúng
25 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Lê Quốc Bảo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Nga tổ 7 02363714644 28/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
26 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Trúc Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Trúc Quỳnh Tổ 15 0787163250 27/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Đúng
27 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Thị Lài Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Lài Tổ 54 02363714644 16/04/2020 17/04/2020 16/04/2020 Sớm
28 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Lân Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Được Tổ 39, Thanh Khê Tây 0901912734 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Đúng
29 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phan Nguyễn Kim Ngân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổ 17 0935215529 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 Đúng
30 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Thùy Dương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thùy Dương tổ 42 02363714644 27/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Đúng
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN HỮU PHỤNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN HỮU PHỤNG Tổ 18, Xuân Hà 0905110638 16/04/2020 17/04/2020 16/04/2020 Sớm
32 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Xù Đã rút hồ sơ Lê Thị Được Tổ 39, Thanh Khê Tây 0901912734 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Đúng
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn An Phú Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn An Phú tổ 10 02363714644 24/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 Đúng
34 Đăng ký khai tử cho  Nguyễn Thị Hai Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Được Tổ 39 Thanh Khê Tây 0901912734 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Đúng
35 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Chư Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Thanh Hiệp Tổ 56 02363714644 28/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
36 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Thị Ngọc Uyên Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Ngọc Uyên TỔ 47 0789430043 27/04/2020 28/04/2020 27/04/2020 Sớm
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Xuân Thắm Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Xuân Thắm tổ 29 0905232512 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Đúng
38 Đăng ký khai tử cho Đinh Văn Lúa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nhanh tổ 4 02363714644 18/04/2020 20/04/2020 18/04/2020 Sớm
39 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Xuân Triến Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Triến Tổ 29 02363714644 27/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Đúng
40 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Trọng Hậu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trọng Hậu H4/16-K52 Phan Thanh 0973123858 18/04/2020 20/04/2020 18/04/2020 Sớm
41 Đăng ký khai tử cho Hồ Văn La Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Ngọc Phúc Tổ 09 0935504754 16/04/2020 17/04/2020 16/04/2020 Sớm
42 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Bảo Anh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đoan Trinh tổ 7 02363714644 28/04/2020 29/04/2020 28/04/2020 Sớm
43 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN Ngọc Bảo hân Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  HẢI Tổ 34 02363714644 18/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 Đúng
44 Đăng ký khai tử cho Phan Thị Ngọc Mỹ Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Hồng Liên Tổ 51 02363714644 20/04/2020 21/04/2020 20/04/2020 Sớm
45 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thanh Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thanh Tùng Tổ 12 0905456294 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Đúng
46 Đăng ký kết hôn cho Trần Đình Bảo Huy Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đình Bảo Huy Tổ 29 0924369158 24/04/2020 29/04/2020 24/04/2020 Sớm
47 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Đỗ Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Văn Hùng tổ 9 0902569513 24/04/2020 29/04/2020 24/04/2020 Sớm
48 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đoàn Thị Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Thị Hồng Tổ 47 Hòa Minh 0905526792 24/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 Sớm
49 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Được Tổ 39, Thanh Khê Tây 0901912734 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Đúng
50 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Bình An Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Thanh Thảo 435/41 Trần Cao Vân 0905441474 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Đúng
51 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Lê Thùy Sương Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Lê Thùy Sương Phòng 502 - Chung cư 2A, Tổ 9 0905324135 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Đúng
52 Đăng ký kết hôn cho Lê Viết Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Lê Viết Ngọc Tổ 44 Xuân Hà 0937540433 27/04/2020 04/05/2020 28/04/2020 Sớm
53 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Bán Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Bán 233 TRẦN CAO VÂN, tổ 47 0903580354 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
54 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LƯƠNG PHƯỚC HƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả LƯƠNG PHƯỚC HƯỜNG Tổ 11 0905029111 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
55 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Đạo Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Đạo Tổ 39 0797261265 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
56 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Văn Chèo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Chiên TỔ 52 0908921573 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
57 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trương Thị Tao Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Tao Tổ 34 0935293149 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
58 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trương Thị Có Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Có tổ 15 0778734523 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
59 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 01/04/2020 11/05/2020 07/04/2020 Sớm
60 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Phước Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phước Tổ 34 0913497210 23/03/2020 28/04/2020 07/04/2020 Sớm
61 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho VÕ THỊ CAO Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ CAO Tổ 25 0935754672 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
62 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Thị Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Lợi Tổ 26 0772432004 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
63 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Dương Thị Tài Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Tài TỔ 42 02363714644 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
64 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN VĂN LY Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN LY Tổ 3 0905571728 23/04/2020 04/05/2020 29/04/2020 Sớm
65 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đinh Thị Ruộng Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thị Ruộng tổ 06 0906515430 27/04/2020 03/06/2020 14/05/2020 Sớm
66 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN VĂN THANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN THANH Tổ 15 0787740846 31/03/2020 08/05/2020 07/04/2020 Sớm
67 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Hồ Ngọc Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Ngọc Phúc Tổ 05 0935504754 27/04/2020 06/05/2020 29/04/2020 Sớm
68 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Mạnh Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Mạnh Hùng tổ 55 0935599864 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
69 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Thị Bích Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bích Hồng Tổ 36 0772172063 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
70 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Duy Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Huệ 391/94 Trần Cao Vân 0902544047 30/03/2020 07/05/2020 07/04/2020 Sớm
71 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho KIỀU THỊ THĂNG Hồ sơ đã trả kết quả KIỀU THỊ THĂNG Tổ 24 0914285512 31/03/2020 28/04/2020 14/04/2020 Sớm
72 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Phan Minh Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phan Minh Thái Tổ 49 0935917090 20/03/2020 18/05/2020 07/04/2020 Sớm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết