Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 04/06/2020 10:16 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký lại khai sinh cho Lý Thị Lan Hồ sơ đã trả kết quả Trương Văn Trí tổ 55 02363714644 08/05/2020 12/05/2020 11/05/2020 Sớm
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan THỊ HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả Phan THỊ HỒNG Tổ 53 An Khê 0763668891 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
3 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hoa Tổ 17 0934434707 22/05/2020 26/05/2020 25/05/2020 Sớm
4 Đăng ký lại khai sinh cho VÕ THỊ RY Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ RY Tổ 53 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0905692537 07/05/2020 11/05/2020 08/05/2020 Sớm
5 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Điền Tín Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN Văn Điền Tổ 45 Xuân Hà 0935038699 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
6 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN XUÂN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN XUÂN Tổ 17 0934434707 22/05/2020 26/05/2020 25/05/2020 Sớm
7 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn  Triết Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Triết P408 - CC U2 - Hồ Tùng Mậu - Tổ 177 HP9 976111745 26/05/2020 28/05/2020 27/05/2020 Sớm
8 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Ngô Thị Thùy Trâm Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Thùy Trân Tổ 28 02363714644 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Lan Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lan Tổ 46 0934343132 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
10 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phan Ngọc bảo Trân Hồ sơ đã trả kết quả LÊ HUỲNH THỊ KIM THÔI Tổ 29 Xuân hà 0935297115 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 Đúng
11 Đăng ký khai tử cho Trương Thị Côi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đạo tổ 4 02363714644 20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hũu Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hũu Phương Tổ 8 0905789732 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
13 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Cẩm Tú Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Cẩm Tú tổ 4 02363714644 27/05/2020 28/05/2020 27/05/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Tống Châu San Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Tuấn Bảo Tổ 58 Hòa Khánh Bắc 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
15 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thị Ngọc Mỹ Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Ngọc Mỹ Tổ 55 Xuân hà 02363714644 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 Đúng
16 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đỗ Thị Phương Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Phương Huệ 37/1 Hà Huy Tập 02363714644 18/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 Đúng
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Văn Lân Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Lân Tổ 36 0905554292 22/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 Đúng
18 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ ĐÔNG Tổ 55 Xuân Hà 02363714644 19/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 Đúng
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Hoàng Minh Đức Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Trung Tổ 50 0982370509 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 Đúng
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Tâm B2-23, TỔ 92, Hòa Phú 5A- H.MINH 02363714644 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
21 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Bích Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bích Ngọc K23/26 LÝ TỰ TRỌNG 0327597151 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 Đúng
22 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Văn Tấn Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Văn Tấn Sơn Tổ 98 0962307337 19/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 Đúng
23 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Thùy Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thùy Duyên Tổ 01 0924371490 14/05/2020 15/05/2020 14/05/2020 Sớm
24 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Quang Khải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Công Ruy Tổ 20B3 0905541547 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
25 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Bê Một Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bê Một Phòng 307, Tổ 65+66(chung cư A4) 02363714644 20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
26 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Xuân Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Hùng tổ 39 02363714644 21/05/2020 22/05/2020 22/05/2020 Đúng
27 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Đoan Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đoan Trinh tổ 7 02363714644 27/05/2020 28/05/2020 27/05/2020 Sớm
28 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Xuân Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Xuân Tổ 53 0903533826 27/05/2020 28/05/2020 27/05/2020 Sớm
29 Đăng ký kết hôn cho Phan Nguyên Anh Hồ sơ đã trả kết quả Phan Nguyên Anh Tổ 21, Xuân Hà 0788010083 15/05/2020 20/05/2020 19/05/2020 Sớm
30 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Văn Trung Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Trung Tổ 27 0905918779 07/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Phước Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Phước Hoàng Tổ 1 0905441474 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
32 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Tấn Thành Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Thủy tổ 15 02363714644 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ THU TRANG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ THU TRANG Xuân hà 0905089026 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
34 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Bạch Đông Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bạch Đông Tổ 01 02363714644 27/05/2020 29/05/2020 28/05/2020 Sớm
35 Đăng ký lại khai sinh cho Văn Phú Hải Hồ sơ đã trả kết quả Văn Phú Hải Tổ 4 0905035808 30/05/2020 02/06/2020 01/06/2020 Sớm
36 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hà Quốc Pháp Hồ sơ đã trả kết quả Hà Quốc Pháp Tổ 2 02363714644 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ MAI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MAI Tổ 330 Hòa Minh 02363714644 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
38 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Tấn Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Thủy tổ 15 02363714644 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
39 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Hoàng Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Phan Hoàng Thảo Tổ 47 0905441474 25/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Đúng
40 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đinh Thị Dân Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thị Dân tổ 104 phường Thanh KHê Tây 0934970548 27/05/2020 28/05/2020 27/05/2020 Sớm
41 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Khánh Loan Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Khánh Loan tổ 20 02363714644 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Đúng
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Tâm Tổ 30 02363714644 22/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 Đúng
43 Đăng ký khai tử cho Hồ Thị Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Hoa Tổ 04 Xuân Hà 02363714644 25/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Đúng
44 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Bùi Huỳnh Kim Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Huỳnh Kim Phượng tổ 16 02363714644 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
45 Đăng ký khai tử cho ĐINH HÓa Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH VĂN TIÊN Tổ 17 03263714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
46 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Điền Quân Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN ĐIỀN Tổ 45 Xuân Hà 0935038699 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Đúng
47 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN NGỌC VIỆT Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN NGỌC VIỆT Khánh Hòa 02363714644 22/05/2020 26/05/2020 25/05/2020 Sớm
48 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Đình Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Bích Thảo tổ 40 0905271563 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 Đúng
49 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho DƯƠNG ĐÌNH QUỐC ANH Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG ĐÌNH YÊN Tạm trú tổ 23 Xuân Hà 0978084111 06/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
50 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Vĩnh Linh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Vĩnh Linh tổ 1 Xuân Hà 0909174794 27/04/2020 04/05/2020 04/05/2020 Đúng
51 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Đoan Trang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đoan Trang tổ 15 02363714644 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Đúng
52 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lưu Thị Thành Châu Hồ sơ đã trả kết quả Lưu Thị Thành Châu tổ 40 0905689603 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
53 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ DẠ THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ DẠ THẢO Tổ 53 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 02363714644 18/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 Đúng
54 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Bảo Long Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quang Trí Tổ 36 0905051321 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 Đúng
55 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn  Quán Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Quán Tổ 58 0935261575 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
56 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Minh Hội Hồ sơ đã trả kết quả Trương Minh Hội 22 THUẬN AN I 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
57 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Trường Vy Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Trường Vy 368B TRẦN CAO VÂN 0935413341 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
58 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Nguyễn Minh Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Minh Toàn Tổ 121 0937322343 08/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
59 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Cu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Lâm tổ 55 02363714644 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
60 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Hải tổ 55 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Minh Thái Hồ sơ đã trả kết quả Trương Minh Thái 22 THUẬN AN I 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
62 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Nữ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Mai tổ 5 02363714644 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
63 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đặng Thị Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Thủy Tổ 34 0788651930 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
64 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Diệu Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Diệu Hiền tổ 3 0905512950 05/05/2020 06/05/2020 06/05/2020 Đúng
65 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Đức Huy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Huy tổ 5 02363714644 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 Đúng
66 Đăng ký kết hôn cho ĐOÀN MẠNH ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐOÀN MẠNH ĐÔNG Tổ 43, Xuân Hà 0934783785 27/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
67 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ TOÀN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ  TOÀN Tổ 37, Xuân Hà 0935611309 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 Đúng
68 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Thị Thiết Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Thiết tổ 3 0985364375 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 Đúng
69 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN MAI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN MAI Tổ 53 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 03063714644 27/05/2020 29/05/2020 28/05/2020 Sớm
70 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM THỊ QUÝT Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ QUÝT Tổ 44 Hòa An 0934713133 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Đúng
71 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Thị Diệu Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Diệu Hiền Tổ 01 0906535535 20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
72 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Ngọc Trâm Anh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Trọng Hiệp 339/7A Trần Cao Vân 0935117172 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 Đúng
73 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Khánh Loan Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Khánh Loan tổ 20 02363714644 06/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 Đúng
74 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thành Việt Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thành Việt tổ 20 0935203387 07/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
75 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Nhật Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Trương Nhật Tuấn Tổ 38 0905441474 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
76 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thúy Tổ 38 0905441474 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Đúng
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn văn Dũng Tổ 04 0935181220 25/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Đúng
78 Đăng ký kết hôn cho HUỲNH NGUYỄN MINH NHẬT Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH NGUYỄN MINH NHẬT Tổ 41, Xuân Hà 0869552907 28/05/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
79 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐOÀN VĂN GIÀU Hồ sơ đã trả kết quả ĐOÀN VĂN GIÀU Tổ 34 Xuân Hà 0358788878 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
80 Đăng ký khai tử cho Ngô Thị Nhỏ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tú tổ 7 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
81 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Ngô Thiện Nhân Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Việt Chinh t 0905661939 19/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 Đúng
82 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn  Sáng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Sáng Tổ 68 02363714644 28/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 Đúng
83 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Dương Thị Ngọc Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Ngọc Hạnh Tổ 34 02363714644 18/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 Đúng
84 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho MAI THỊ HẢO Hồ sơ đã trả kết quả MAI THỊ HẢO Tổ 51 0766530790 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 Đúng
85 Đăng ký lại khai sinh cho HUỲNH VĂN DÂN Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN DÂN Tổ 36 Xuân Hà 0935407796 08/05/2020 12/05/2020 11/05/2020 Sớm
86 Đăng ký kết hôn cho Tô Trường Chuân Hồ sơ đã trả kết quả Tô Trường Chuân Tổ 37, Xuân Hà 0905952159 04/05/2020 07/05/2020 07/05/2020 Đúng
87 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Thị Diệu Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Diệu Tổ 55 Xuân hà 0975239424 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Đúng
88 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN PHƯỚC THUẬN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN PHƯỚC THUẬN Tổ 17 0905254274 04/05/2020 06/05/2020 05/05/2020 Sớm
89 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Luận Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Luận TỔ 30-THUẬN AN I- 0905931959 20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
90 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Đức Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Hiệp tổ 7 02363714644 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 Đúng
91 Đăng ký khai tử cho Ngô Văn Châu Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Quý Tổ 34 0905441474 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
92 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Thương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thương tổ 3 02363714644 19/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Đúng
93 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thanh Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Hoàng Tổ 09 02363714644 07/05/2020 08/05/2020 08/05/2020 Đúng
94 Đăng ký khai tử cho Phạm Minh Châu Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN CHÍNH Tổ 48 Thanh Khê Đông 02363714644 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Đúng
95 Đăng ký khai tử cho Phạm Thị Yến Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Yến Tổ 29 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
96 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Ngọc Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Huệ Tổ 118 0796262069 21/05/2020 26/05/2020 25/05/2020 Sớm
97 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hữu Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Thiện 672B/10 TCV 02363714644 25/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Đúng
98 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Có Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Có Tổ 1 02363714644 18/05/2020 20/05/2020 19/05/2020 Sớm
99 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Lễ Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH VĂN TIÊN Tổ 17 02363714644 04/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 Đúng
100 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Văn Thọ Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Văn Thọ tổ 35 01288616388 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
101 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Ngọc Phươc Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Ngọc Phươc tổ 3 02363714644 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
102 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy  cho Phạm Thị Mặng  Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Mặng  25 đường Bàu Làng 0916071779 04/05/2020 07/05/2020 04/05/2020 Sớm
103 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy  cho Nguyễn Tuấn Ngọc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tuấn Ngọc 633 Trần Cao Vân 0905396666 05/05/2020 08/05/2020 06/05/2020 Sớm
104 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LƯƠNG PHƯỚC HƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả LƯƠNG PHƯỚC HƯỜNG Tổ 11 0905029111 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
105 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ GIÁ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ GIÁ Tổ 57 0905391822 13/05/2020 17/06/2020 29/05/2020 Sớm
106 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Quang Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Thanh tổ 49 0767365364 26/05/2020 30/06/2020 05/06/2020 Sớm
107 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phan Thị Quả Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Quả tổ 18 0936375441 11/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Sớm
108 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trương Thị Tao Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Tao Tổ 34 0935293149 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
109 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Đăng Khoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đăng Khoa Tổ 29 0914001655 11/05/2020 18/05/2020 17/05/2020 Sớm
110 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 20/05/2020 24/06/2020 05/06/2020 Sớm
111 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THỊ MÙI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MÙI Tổ 05 0905897098 15/05/2020 19/06/2020 20/05/2020 Sớm
112 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho VÕ THỊ CAO Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ CAO Tổ 25 0935754672 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
113 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Ngọc Trai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Trai Tổ 46 0849826147 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
114 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Trách Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Trách Tổ 32 0898218453 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
115 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Quang Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Vũ Tổ 30 0763662900 26/05/2020 14/07/2020 10/07/2020 Sớm
116 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Dương Thị Tài Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Tài TỔ 42 02363714644 28/04/2020 04/06/2020 14/05/2020 Sớm
117 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Huỳnh  Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh  Lộc Tổ 39 0777576338 05/05/2020 09/06/2020 14/05/2020 Sớm
118 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Võ Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Hạnh Tổ 41 0905123726 11/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Sớm
119 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Đinh Thị Ruộng Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thị Ruộng tổ 06 0906515430 27/04/2020 03/06/2020 14/05/2020 Sớm
120 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Hà Thị Thăng Hồ sơ đã trả kết quả Hà Thị Thăng 227 TRẦN CAO VÂN, tổ 47 0905228008 13/05/2020 17/06/2020 29/05/2020 Sớm
121 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Cửu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Cửu Tổ 28 02363714644 05/05/2020 09/06/2020 14/05/2020 Sớm
122 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cao Thị Mỹ Dung Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Mỹ Dung TỔ 54 0905587592 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
123 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Huỳnh  Củi Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh  Củi Tổ 29 02363714644 11/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Sớm
124 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lê Thị Tú Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tú tổ 14 0934732367 06/05/2020 13/05/2020 12/05/2020 Sớm
125 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Hường Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hường 650/3  Trần Cao Vân, tổ 14 0934808790 19/05/2020 23/06/2020 29/05/2020 Sớm
126 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Thị Cam Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Lam Tổ 41 0775522029 11/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Sớm
127 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Lê Văn Mai Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Mai tổ 9 0935696408 19/05/2020 08/06/2020 27/05/2020 Sớm
128 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Đoàn Thanh Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn Thanh Hiệp Tổ 58 0905507836 06/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Đúng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 607
  • Tháng hiện tại: 14873
  • Tổng lượt truy cập: 9450857