Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 6/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/07/2020 10:20 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 6/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Trọng Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Võ Trọng Dũng Tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Bích Thuận Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bích Thuận Tổ 9 02363714644 15/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 Đúng
3 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Duy Quang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Quang tổ 55 02363714644 15/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 Đúng
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho THÂN THỊ TUYẾT TRINH Hồ sơ đã trả kết quả THÂN THỊ TUYẾT TRINH TỔ 36-SỐ 39 LÊ QUANG SUNG 02363714644 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 Đúng
5 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Văn Quy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Quy tổ 3 02363714644 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
6 Đăng ký kết hôn cho Trương Văn Trí Hồ sơ đã trả kết quả Trương Văn Trí tổ 18 0906460357 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 Đúng
7 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Hai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hai Tổ 8 02363714644 15/06/2020 17/06/2020 16/06/2020 Sớm
8 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Thanh Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Dũng Tổ 9 02363714644 15/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 Đúng
9 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho ĐOÀN VĂN HẢI Hồ sơ đã trả kết quả ĐOÀN VĂN HẢI Tổ 54 Xuân Hà 0906527727 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRỊNH NGUYỄN ANH THƯ Hồ sơ đã trả kết quả TRỊNH NGUYỄN ANH THƯ Tổ 15 Xuân Hà 02363714644 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
11 Đăng ký khai tử cho Trần Thị Học Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Học Tổ 124 0905441474 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 Đúng
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ THÔNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THÔNG K259/9 TRẦN CAO VÂN 02363714644 15/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 Đúng
13 Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN THỊ THU HÒA Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THU HÒA K388/24 TRẦN CAO VÂN 0783524136 18/06/2020 22/06/2020 19/06/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN PHÚ TRÍ Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN PHÚ TRÍ Tổ 30 Xuân Hà 0783524136 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
15 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Lê Quốc Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Trần Lê Quốc Đạt Tổ 9 02363714644 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
16 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ MỸ HÒA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MỸ HÒA Tổ 53 0936552253 08/06/2020 10/06/2020 09/06/2020 Sớm
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Tổ 56 Xuân Hà 02363714644 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
18 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Tổ 23 0905467050 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Tấn Thành Hồ sơ đã trả kết quả Lê Tấn Thành Tổ 30 01226381429 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
20 Đăng ký khai tử cho Huỳnh Thị Ngọc Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Ngọc Thanh K223/16 TRẦN CAO VÂN 02363714644 12/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
21 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN ĐỨC VINH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN ĐỨC VINH Tổ 05 Xuân Hà 0905880219 02/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 Đúng
22 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Văn Trí Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Trí tổ 3 02363714644 08/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 Đúng
23 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Lê Duy Toàn Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Lê Duy Toàn 291/35 Trần Cao Vân, Xuân Hà 02363714644 03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 Đúng
24 Đăng ký khai tử cho Lê Hồng Quyết Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hồng Thanh Tổ 10 0523195317 08/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 Đúng
25 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ HỒNG PHONG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ HỒNG PHONG Tổ 112 0905537453 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 Đúng
26 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG Tổ 53 0236714644 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 Đúng
27 Đăng ký lại khai sinh cho LÊ DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ  DŨNG Tổ 49 0905683090 03/06/2020 05/06/2020 04/06/2020 Sớm
28 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ THỊ KIM DUNG Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ KIM DUNG Gia Lai 02363714644 08/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 Đúng
29 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Lê Thùy Nhi Hồ sơ đã trả kết quả Lương Nguyệt Quý TỔ 26- K484/8 TRẦN CAO VÂN 02363714644 09/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 Đúng
30 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Tấn Thước Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tấn Thước TỔ 22, 379/58 TRẦN CAO VÂN 0905123435 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 Đúng
31 Đăng ký khai tử cho Lê Thị Nuôi Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Nuôi Tổ 33 02363714644 12/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
32 Đăng ký khai tử cho DƯƠNG TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG  TÙNG Tổ 53 02363714644 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 Trễ
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Thị Hiên Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Hiên Tổ 246 0905441474 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 Đúng
34 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Bích Liên Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Bích Liên Tổ 41 02363714644 12/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
35 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Huy Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Huy Vũ 379/3 Trần Cao Vân 0934727300 13/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
36 Đăng ký lại khai sinh cho Văn Phú Hải Hồ sơ đã trả kết quả Văn Phú Hải Tổ 4 0905035808 30/05/2020 02/06/2020 01/06/2020 Sớm
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Xuân Hương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Xuân Hương Tổ 116 02363714644 08/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 Đúng
38 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Hồng Sâm Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hồng Sâm Tổ 30 02363714644 08/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 Đúng
39 Đăng ký lại khai sinh cho Đặng Thị Lũy Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Lũy Tổ 17 02363714644 12/06/2020 16/06/2020 13/06/2020 Sớm
40 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Lợm Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Ngọc Sơn Tổ 7 02363714644 02/06/2020 03/06/2020 03/06/2020 Đúng
41 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN VĂN NAM Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN NAM Tổ 22 02363714644 15/06/2020 16/06/2020 16/06/2020 Đúng
42 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Thị Hảo Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hảo Tổ 36 02363714644 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
43 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Thị Học Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Học Tổ 124 0905441474 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 Đúng
44 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Duy Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Duy Phương TỔ 103 0905001027 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 Đúng
45 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN ĐÌNH DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN ĐÌNH DŨNG Tổ 35 0905272317 13/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
46 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ LY Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ LY Tổ 05 Thạc Gián 0905461079 12/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
47 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho BÙI QUANG HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả BÙI QUANG HIẾU Cẩm An, Hội An 0918098406 03/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 Đúng
48 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Trí Phương Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Trí Phương tổ 38 02363714644 13/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
49 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thị Liên Hương Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Liên Hương Tổ 6 0935070102 22/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 Sớm
50 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hồng Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hồng Thảo TỔ 19, XUÂN ĐÁN 02363714644 04/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 Đúng
51 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Thu Ánh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Ánh Tổ 30 0778855893 04/06/2020 08/06/2020 05/06/2020 Sớm
52 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Đức Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Phương tổ 11 02363711644 01/06/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
53 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐINH VĂN BÌNH Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH VĂN BÌNH Tổ 06 0779579454 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 Đúng
54 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đặng Thị Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Thủy Tổ 34 0788651930 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
55 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đinh Thị Kim Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thị Kim Hoàng Tổ 36 0933941619 02/06/2020 03/06/2020 03/06/2020 Đúng
56 Đăng ký kết hôn cho ĐOÀN MẠNH ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐOÀN MẠNH ĐÔNG Tổ 43, Xuân Hà 0934783785 27/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
57 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Thủy Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thủy Tiên Tổ 42 01225204050 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 Trễ
58 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Thị Ngọc Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Ngọc Thảo tổ 35 02363714644 13/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
59 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Tự Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Tự 16 LÊ ĐỘ 0834333045 02/06/2020 04/06/2020 03/06/2020 Sớm
60 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Võ Khánh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Chuyên Tổ 17 02363714644 05/06/2020 05/06/2020 05/06/2020 Đúng
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hoàng Huyền Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hoàng Huyền Tổ 106 0935722226 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 Đúng
62 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN XUÂN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN XUÂN QUANG Tổ 22 Xuân Hà 02363714644 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
63 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Đức Lân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Lân Tổ 42 0905141429 12/06/2020 16/06/2020 13/06/2020 Sớm
64 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trương Nhật Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Trương Nhật Tuấn Tổ 38 0905441474 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
65 Đăng ký kết hôn cho Phan Thị Hồng Tú Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Hồng Tú Tổ 53 0905224735 12/06/2020 17/06/2020 15/06/2020 Sớm
66 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Tổ 43 0989072828 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
67 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thanh Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Hải tổ 31 02363714644 16/06/2020 17/06/2020 17/06/2020 Đúng
68 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Đăng Quang Bình Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đăng Mật Tổ 46 01264451094 10/06/2020 11/06/2020 10/06/2020 Sớm
69 Đăng ký kết hôn cho HUỲNH NGUYỄN MINH NHẬT Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH NGUYỄN MINH NHẬT Tổ 41, Xuân Hà 0869552907 28/05/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
70 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Lê Minh Khoa Hồ sơ đã trả kết quả Lương Nguyệt Quý TỔ 26- K484/8 TRẦN CAO VÂN 02363714644 09/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 Đúng
71 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lâm Quang Thi Hồ sơ đã trả kết quả Lâm Quang Thi 21a lê độ 0905262643 01/06/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
72 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Lệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Trai tổ 55 02363714644 08/06/2020 10/06/2020 09/06/2020 Sớm
73 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Cao Thị Ly Ly Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Ly Ly TỔ 18- 0935353051 01/06/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
74 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ngô Thị Thanh Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Thanh Thủy Tổ 36 Xuân Hà 0778099683 13/06/2020 15/06/2020 13/06/2020 Sớm
75 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Công Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Công Thanh TK 02363714644 02/06/2020 03/06/2020 03/06/2020 Đúng
76 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LA NHỊ THIÊN KIM Hồ sơ đã trả kết quả LA NHỊ THIÊN KIM Tổ 22 0777523264 10/06/2020 11/06/2020 10/06/2020 Sớm
77 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Phước Lý Hồ sơ đã trả kết quả Lê Phước Lý TỔ 20, XUÂN ĐÁN I 02363714644 04/06/2020 08/06/2020 05/06/2020 Sớm
78 Đăng ký lại khai sinh cho Đặng Văn Thọ Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Trương Nhật Huy 404/10 Trần Cao Vân 0935535780 03/06/2020 05/06/2020 04/06/2020 Sớm
79 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Xý Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Xý Tổ 11 02363714644 18/06/2020 19/06/2020 18/06/2020 Sớm
80 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Văn Thọ Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Văn Thọ tổ 35 01288616388 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
81 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Quốc Thái Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quốc Đức tổ 4 02363714644 01/06/2020 02/06/2020 02/06/2020 Đúng
82 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đặng Ngọc Phươc Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Ngọc Phươc tổ 3 02363714644 29/05/2020 01/06/2020 01/06/2020 Đúng
83 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Quốc Ấn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quốc Ấn tổ 7 02363714644 05/06/2020 08/06/2020 08/06/2020 Đúng
84 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn Sinh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Sinh 672/14 Trần Cao Vân 02363714644 15/06/2020 17/06/2020 16/06/2020 Sớm
85 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đinh Quang Quyền Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Quang Quyền Tổ 28 02363714644 18/06/2020 19/06/2020 19/06/2020 Đúng
86 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LẠI  XINH Hồ sơ đã trả kết quả LẠI  XINH Tổ 36 0905617408 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
87 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thị Lài Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lài 742 Trần Câo Vân 0905064187 19/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 Đúng
88 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN LÊ TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN LÊ TUẤN Tổ 16 02363714644 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
89 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho BUI MINH CHINH Hồ sơ đã trả kết quả BUI MINH CHINH 305/35A Trần Cao Vân 0935679668 17/06/2020 18/06/2020 18/06/2020 Đúng
90 Đăng ký lại khai sinh cho LÊ THỊ KẾT Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ KẾT 650A/17 Trần Cao Vân 0764336557 18/06/2020 22/06/2020 19/06/2020 Sớm
91 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho BUI VAN QUY Hồ sơ đã trả kết quả BUI VAN QUY dn, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0906213101 29/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 Đúng
92 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRƯƠNG THỊ THU HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ THU HẢI Tổ 44 Xuân Hà 0936590901 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
93 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Có Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Có Tổ 113 0909576210 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 Đúng
94 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Lê Tuệ Thư Hồ sơ đã trả kết quả Trần Lê Tuệ Thư tổ 26, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935643577 24/06/2020 25/06/2020 25/06/2020 Đúng
95 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Văn Khanh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Khanh tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
96 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYEN THI MY LIEN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYEN THI MY LIEN TỔ 18, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903525663 25/06/2020 26/06/2020 25/06/2020 Sớm
97 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Văn Thắng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Thắng tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
98 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Quang Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Sơn tổ 7 0905748828 24/06/2020 26/06/2020 25/06/2020 Sớm
99 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hưng Thạch Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hưng Thạch TỔ 39-K20/ LÊ ĐỘ, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905933053 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
100 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần Văn Khôi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Khôi tổ 55, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363711644 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
101 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho Lê Vinh Quang Hồ sơ đã trả kết quả Lê Vinh Quang Tổ 9 02363714644 25/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 Đúng
102 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Cửu Khải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Cửu Khải Đường Nguyễn Tất Thành 0909099851 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 Đúng
103 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHAN TIẾN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả PHAN TIẾN DŨNG 06 Phần Lăng 6, tổ 82, phường An Khê, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905759851 25/06/2020 26/06/2020 25/06/2020 Sớm
104 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM VĂN TÁM Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM VĂN TÁM Tổ 01, 0905798468 25/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 Đúng
105 Đăng ký khai tử cho TRẦN VĂN THẮNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN VĂN THẮNG Tổ 51, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/06/2020 25/06/2020 25/06/2020 Đúng
106 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ VĂN VƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN VƯƠNG Tổ 26, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0984746042 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
107 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn - Cần xác minh cho Nguyễn Quốc Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quốc Sơn Tổ 2 02363714644 25/06/2020 02/07/2020 26/06/2020 Sớm
108 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN QUÝ DƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN QUÝ DƯƠNG Tổ 27, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
109 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHAM THỊ KIM PHƯỢNG Hồ sơ đã trả kết quả PHAM THỊ KIM PHƯỢNG Tổ 09, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0905404288 23/06/2020 24/06/2020 23/06/2020 Sớm
110 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ MINH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MINH Lô 9-B1.8 KDC QT3, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0931952952 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
111 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHẠM THỊ BÍCH TUYẾT Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ BÍCH TUYẾT   02363714644 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
112 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ VĨNH Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN QUANG THÀNH Tổ 1 0901999057 25/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 Đúng
113 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HUỲNH THỊ LIỄU Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ LIỄU Tổ 70 Xuân Hà 0913401523 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
114 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho Trần Anh Đức Hồ sơ đã trả kết quả Trần Anh Đức tổ 5 0983333539 27/06/2020 29/06/2020 29/06/2020 Đúng
115 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐÀM VIẾT QUANG Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀM VIẾT QUANG TỔ 3- TÂN TRUNG, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935194515 29/06/2020 30/06/2020 29/06/2020 Sớm
116 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN VĂN LUÂN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN LUÂN Tổ 09, Xuân Hà, 0975606077 29/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 Đúng
117 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Đăng Cường Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đăng Cường 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935055110 29/06/2020 30/06/2020 29/06/2020 Sớm
118 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Văn Tân Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Tân K215/90 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01689907142 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
119 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRƯƠNG THỊ HẾT Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ HẾT , phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906556587 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
120 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HUỲNH THỊ LIỄU Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ LIỄU Tổ 70 Xuân Hà 0913401523 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
121 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ ĐẠI KIM ROAY Hồ sơ đã trả kết quả VÕ ĐẠI KIM ROAY 223/5 ÔNG ÍCH KHIÊM 0905020111 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
122 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN THỊ THANH THÚY Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THANH THÚY Tổ 22 0905296602 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
123 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Kim Linh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Linh Tổ 24 090568882 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
124 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho PHAN LƯƠNG THANH HÀ Hồ sơ đã trả kết quả PHAN LƯƠNG THANH HÀ   0905655399 29/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 Đúng
125 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Hương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hương Tổ 8 02363714644 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 Đúng
126 Đăng ký kết hôn cho ĐẶNG TRƯỜNG VY Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG TRƯỜNG VY 368B TRẦN CAO VÂN 0935037679 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
127 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đào Văn QUý Hồ sơ đã trả kết quả Đào Văn QUý Tổ 38 0905811220 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
128 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ NGỌC MỸ Số 39 Lê Quang Sung, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
129 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Thanh Vân tổ 17 02363711644 23/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 Đúng
130 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ THỊ NGỌC TRÂM Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ NGỌC TRÂM Tổ 58 0523195317 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
131 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ THU HÀ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ THU HÀ Tổ 44 Xuân Hà 02363714644 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
132 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ QUY Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ QUY Tổ 10, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 Đúng
133 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ VĂN ĐÀO Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN ĐÀO TỔ 5, TÂN TRUNG, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0933315111 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
134 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGÔ TẤN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ TẤN DŨNG A88 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905623708 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
135 Đăng ký khai tử cho LÊ ĐÀO PHƯƠNG THẢO Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ĐÀO PHƯƠNG THẢO 152/30 PHAN THANH, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905447117 27/06/2020 29/06/2020 27/06/2020 Sớm
136 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ CAM Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ CAM xuân phú 02363714644 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
137 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Đức Liêm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Liêm Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 26/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 Sớm
138 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Kim Linh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Linh Tổ 24 090568882 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 Đúng
139 Đăng ký nhận cha, mẹ, con cho PHAN TÔ RI Hồ sơ đã trả kết quả PHAN TÔ RI Tổ 23 An hải Bắc 02363714644 22/06/2020 25/06/2020 23/06/2020 Sớm
140 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHẠM XUÂN NAM Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM XUÂN NAM Tổ 82, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 Sớm
141 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN VĂN SỪNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN SỪNG TỔ 07 - HÀ ĐÔNG -  672A/03 TRẦN CAO VÂN 0702331565 19/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 Đúng
142 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho nguyễn thị ý Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn thị ý tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363711644 19/06/2020 24/07/2020 02/07/2020 Sớm
143 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Quang Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Thanh tổ 49 0767365364 26/05/2020 30/06/2020 05/06/2020 Sớm
144 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 20/05/2020 24/06/2020 05/06/2020 Sớm
145 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Hồng Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hồng Thanh Tổ 10 0906406146 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
146 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN THỊ BÔNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ BÔNG 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0799454518 19/06/2020 24/07/2020 02/07/2020 Sớm
147 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Ngọc Trai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Trai Tổ 46 0849826147 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
148 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Trách Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Trách Tổ 32 0898218453 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
149 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN XUÂN CƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN CƯỜNG Tổ 4 0901125844 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
150 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thanh Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Hiệp TỔ 49 0795795580 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
151 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phạm  Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phạm  Thái Số 5 Thuận An 1, tổ 45 0906402020 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
152 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Thị Mùi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mùi tổ 3 0905897098 01/06/2020 08/06/2020 04/06/2020 Sớm
153 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho LÊ THỊ HUỆ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ HUỆ Tổ 44 0905980339 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
154 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cao Thị Mỹ Dung Hồ sơ đã trả kết quả Cao Thị Mỹ Dung TỔ 54 0905587592 26/05/2020 30/06/2020 04/06/2020 Sớm
155 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Văn Biên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Biên tổ 40, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906566163 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
156 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho PHAN THỊ  LÂU Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ  LÂU 37, 0932729677 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
157 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
158 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Xuân Đài Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Đài TỔ 14, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934808790 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
159 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Mỹ Hạnh tổ 5 0905672581 29/06/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
160 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Phan Thị Xí Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Xí Tổ 42 01214092319 29/06/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
161 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho LA THỊ PHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả LA THỊ PHƯƠNG K223/16 TRẦN CAO VÂN 0796709422 22/06/2020 29/06/2020 29/06/2020 Đúng
162 Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ cho Trần Văn Sáu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sáu tổ 5 0393866618 19/06/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
163 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Lê Hồng Quyết Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hồng Quyết Tổ 6 02363714644 17/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
164 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho Lê Văn Ba Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Ba Tổ 2 0913459634 18/06/2020 16/07/2020 16/07/2020 Đúng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết