Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 7/2020

Đăng lúc: Thứ tư - 05/08/2020 17:05 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 7/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN HỮU PHỤNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN HỮU PHỤNG Tổ 18, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, 02363714644 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020 Đúng
2 Đăng ký lại khai sinh cho Phạm Văn Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Vũ tổ 37, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/07/2020 31/07/2020 30/07/2020 Sớm
3 Đăng ký lại khai sinh cho Võ Thị Vân Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Vân tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 Sớm
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRƯƠNG THỊ THÚY LIỄU Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ THÚY LIỄU Tổ 02 Xuân Hà, 0903990338 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN VĂN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN VĂN DŨNG Tổ 26, 0935650818 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Công Duy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Công Duy XUÂN HÀ, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905532341 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
7 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐÀM THỊ SƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀM THỊ SƯƠNG Tổ 70, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0906416894 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sơn Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
9 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Đạo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đạo tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/07/2020 22/07/2020 21/07/2020 Sớm
10 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho TRẦN THỊ NGỌC XUÂN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ NGỌC XUÂN Tổ 34 Xuân hà 0789557466 30/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 Đúng
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trịnh Thị Phương Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Trịnh Thị Phương Hiền Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Vũ Lâm Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Vũ Lâm Tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
13 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Hạnh tổ 87, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 05113711870 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
14 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HUỲNH VĂN MINH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN MINH Tổ 53 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, 0772574642 30/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 Đúng
15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HỒ THỊ TUYẾN Hồ sơ đã trả kết quả HỒ THỊ TUYẾN 595/156, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho UNG VIỄN NHÂN Hồ sơ đã trả kết quả UNG VIỄN NHÂN TỔ 20, XUÂN ĐÁN I, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 076558194 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
17 Đăng ký lại khai sinh cho TRỊNH LOAN OAMH Hồ sơ đã trả kết quả TRỊNH LOAN OAMH Tổ 15 Xuân Hà, 02363714644 21/07/2020 23/07/2020 22/07/2020 Sớm
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HUỲNH ĐỨC HẠNH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH ĐỨC HẠNH 595/1 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905202099 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
19 Đăng ký khai tử cho Lương Thị Hậu Hồ sơ đã trả kết quả Lương Thị Hậu Tổ 21, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935831974 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HỒ THỊ NGỌC YẾN Hồ sơ đã trả kết quả HỒ THỊ NGỌC YẾN Tổ 54 Xuân Hà, 0906555005 20/07/2020 21/07/2020 20/07/2020 Sớm
21 Đăng ký khai tử cho Huỳnh  Xanh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh  Xanh Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
22 Đăng ký lại khai sinh cho Phan  Song Hồ sơ đã trả kết quả Phan  Song Tổ 13,, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01213566660 21/07/2020 23/07/2020 22/07/2020 Sớm
23 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Đức Huy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Huy tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 27/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 Sớm
24 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ HẰNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ HẰNG Tổ 54, 02363714644 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
25 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRƯƠNG THỊ THÚY LIỄU Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ THÚY LIỄU Tổ 02 Xuân Hà, 0903990338 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
26 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HUỲNH THỊ DIỆU ANH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ DIỆU ANH 482/4 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0782157261 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Đúng
27 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sơn Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
28 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Trọng Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Võ Trọng Dũng Tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
29 Đăng ký kết hôn cho TRẦN THỊ NGỌC UYÊN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ NGỌC UYÊN Tổ 5, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0905891289 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
30 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐẶNG HỒNG NY Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG HỒNG NY tổ 28, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0236821346 10/07/2020 13/07/2020 11/07/2020 Sớm
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHAN THỊ THÚY Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ THÚY 95 Phạm Văn Nghị, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0914457117 10/07/2020 13/07/2020 11/07/2020 Sớm
32 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ XUÂN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ XUÂN Tổ 82 Xuân hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 05113985236 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ BÊ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ BÊ Tổ 41 Xuân hà, 0935517938 09/07/2020 10/07/2020 09/07/2020 Sớm
34 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HUỲNH THIỆN BÌNH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THIỆN BÌNH 12 THUẬN AN 2, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
35 Đăng ký kết hôn cho Trần Công Quốc Hưng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Công Quốc Hưng tổ 38, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
36 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Tổ 54 Xuân Hà, 0934885992 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
37 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ TRƯỜNG ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ TRƯỜNG ĐÔNG K1121/29 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363821346 09/07/2020 10/07/2020 09/07/2020 Sớm
38 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN XUÂN CƯỜNG , phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
39 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN  PHƯỚC Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN  PHƯỚC 672A/02 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 10/07/2020 13/07/2020 11/07/2020 Sớm
40 Đăng ký kết hôn cho Lê Thị Thu Hòa Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thu Hòa tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
41 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đào Thanh Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Đào Thanh Hùng Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHAN VĂN MẸO Hồ sơ đã trả kết quả PHAN VĂN MẸO 388/1 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903572571 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
43 Đăng ký khai tử cho Võ Văn Thương Hồ sơ đã trả kết quả Võ Văn Thương Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 10/07/2020 13/07/2020 11/07/2020 Sớm
44 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN HỮU ANH TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN HỮU ANH TÙNG Tổ 41 Xuân hà, 02363714644 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
45 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN HỮU ANH TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN HỮU ANH TÙNG Tổ 41 Xuân hà, 02363714644 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
46 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho Nguyễn Tấn Nghĩa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tấn Nghĩa tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/07/2020 13/07/2020 08/07/2020 Sớm
47 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH Tổ 53, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 0905791829 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
48 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN TRƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN TRƯỜNG , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905756772 09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
49 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HOÀNG MINH QUANG Hồ sơ đã trả kết quả HOÀNG MINH QUANG Tổ 85, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935575555 09/07/2020 10/07/2020 09/07/2020 Sớm
50 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Xuân Hương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Xuân Hương Tổ 83, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0945365018 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
51 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN PHƯỚC ĐOAN TRANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN PHƯỚC ĐOAN TRANG 215 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905484569 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
52 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ SANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ SANG Tổ 54 Xuân Hà, 02363714644 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
53 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN MAI PHƯỚC Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN MAI PHƯỚC Tổ 54 Xuân Hà, 0792837404 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
54 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Xuân Hương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Xuân Hương Tổ 83, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0945365018 08/07/2020 09/07/2020 08/07/2020 Sớm
55 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Anh Vy Hồ sơ đã trả kết quả Lê Anh Vy Tổ 96, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01659688681 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
56 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN VĂN DANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN DANH Tổ 36 Xuân Hà, 02363714644 09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
57 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Thanh Trang Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thanh Trang Tổ 61, phường Hoà MInh, 0935209019 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
58 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Văn Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hiệp TỔ 21, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01655609240 09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
59 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Quýt Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Quýt tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
60 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HUỲNH THỊ NHUNG Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ NHUNG Tổ 11 Hòa Minh, 0905705515 06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020 Đúng
61 Đăng ký khai tử cho LÊ VĂN ĐẠT Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN ĐẠT Tổ 10 Thanh Khê Đông, 02363714644 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
62 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Tiến Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tiến Lộc tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
63 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHAN THỊ ÁNH TUYẾT Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ ÁNH TUYẾT Tổ 118, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 0905492230 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
64 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HỒ VĂN CHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả HỒ VĂN CHƯƠNG , 0905345338 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
65 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần văn Bình Hồ sơ đã trả kết quả Trần văn Bình tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
66 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Ngọc Quý Hồ sơ đã trả kết quả Phan Ngọc Quý Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
67 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thị Trâm Anh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Trâm Anh Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
68 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN BÌNH GIANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN BÌNH GIANG Tổ 23, 02363714644 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
69 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Thị Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tiên Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
70 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Tiến Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tiến Lộc tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
71 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN THỊ CHI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ CHI Tổ 27, 02363714644 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
72 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN ĐẮC CHÂU Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN ĐẮC CHÂU Tổ 41 Xuân hà, 02363714644 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
73 Đăng ký kết hôn cho HUỲNH DUY BẢO Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH DUY BẢO Tổ 23, 0931216993 15/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 Đúng
74 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tiên Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
75 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ DUYÊN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ DUYÊN Tổ 48 Thanh Khê Đông, 0905962934 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
76 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho KHƯƠNG  DIỆU MY Hồ sơ đã trả kết quả KHƯƠNG  DIỆU MY Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935070102 03/07/2020 06/07/2020 03/07/2020 Sớm
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN HỮU VĂN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN HỮU VĂN DŨNG TỔ 19, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905828979 03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
78 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho CHU HOÀI AN Hồ sơ đã trả kết quả CHU HOÀI AN Tổ 46, Xuân Hà, 0948675868 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
79 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ KIM CÚC Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ KIM CÚC Tổ 16, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0931988787 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
80 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho KHƯƠNG  DIỆU MY Hồ sơ đã trả kết quả KHƯƠNG  DIỆU MY Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
81 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HUỲNH THỊ THANH HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ THANH HỒNG Tổ 43, Xuân Hà, 0935090520 03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
82 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN NGỌC ÁNH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN NGỌC ÁNH Tổ 35, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
83 Đăng ký khai tử cho TRƯƠNG THỊ THU HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ THU HẢI Tổ 44 Xuân Hà, 0936590901 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
84 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THANH Tổ 54 Xuân Hà, 0905999338 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
85 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Thu Mai Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Mai Tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0762756422 03/07/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
86 Đăng ký kết hôn cho TRƯƠNG TẤN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG TẤN QUANG K259/10 TRẦN CAO VÂN, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905794936 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
87 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ XUÂN THỦY Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ XUÂN THỦY K29/6 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0904145345 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
88 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ ANH ĐỨC Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ANH ĐỨC Tổ 21, 0989488919 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
89 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho LÊ VĂN ĐẠT Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN ĐẠT Tổ 10 Thanh Khê Đông, 02363714644 13/07/2020 16/07/2020 14/07/2020 Sớm
90 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ XUÂN THỦY Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ XUÂN THỦY K29/6 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0904145345 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
91 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Một Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Một Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 Đúng
92 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRUONG CONG NHUT Hồ sơ đã trả kết quả TRUONG CONG NHUT Tổ 01, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924371490 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
93 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Anh Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Anh Thái Tổ 21, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934770076 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
94 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ XUÂN THỦY Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ XUÂN THỦY K29/6 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0904145345 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Sớm
95 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN HẬU Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN HẬU Tổ 23, 0932414212 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
96 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM THỊ TRÂM Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ TRÂM TỔ 29 - THUẬN AN I - K404/9A TRẦN CAO VÂN, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0949363649 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
97 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ DƯỠNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ DƯỠNG 3 Nguyễn Hữu Dật, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0987297222 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
98 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Yến Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Yến tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 13/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Đúng
99 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ CAO TÂM Hồ sơ đã trả kết quả LÊ CAO TÂM Tổ 53, 0935663054 16/07/2020 17/07/2020 16/07/2020 Sớm
100 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN VĂN BI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN BI Tổ 118, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01225526334 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
101 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ TRÀ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TRÀ 388/H15/3 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905406259 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
102 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Song Nam Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Song Nam Vinh TK88/05 Nguyễn Trung Trực, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 0932536992 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
103 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nguyễn xuân viên Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn xuân viên tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 Sớm
104 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho NGUYỄN TẤN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN TẤN QUANG tỔ 96 hÒA mINH, 0899865815 03/07/2020 08/07/2020 06/07/2020 Sớm
105 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Văn Thị Quê Hồ sơ đã trả kết quả Văn Thị Quê Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/07/2020 02/07/2020 02/07/2020 Đúng
106 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Xuân Trúc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Xuân Trúc K746/17 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0913412709 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
107 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Hưng Thạch Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hưng Thạch TỔ 39-K20/ LÊ ĐỘ, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905933053 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
108 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho MAI THỊ QUỲNH UYÊN Hồ sơ đã trả kết quả MAI THỊ QUỲNH UYÊN 14 THUẬN AN 2 0904742216 03/07/2020 06/07/2020 03/07/2020 Sớm
109 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Thị Thùy Như Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Thùy Như Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
110 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Văn Tân Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Tân K215/90 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01689907142 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
111 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRƯƠNG THỊ HẾT Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ HẾT , phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906556587 30/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
112 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRƯƠNG VĂN VŨ Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG VĂN VŨ Tổ 34 Xuân Hà, 0903567544 29/07/2020 30/07/2020 30/07/2020 Đúng
113 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ THỊ TUYẾT Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ TUYẾT Tổ 30 Xuân Hà, 02363714644 20/07/2020 21/07/2020 20/07/2020 Sớm
114 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sơn Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
115 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THÀNH SƠN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THÀNH SƠN Tổ 17, 02363714644 30/07/2020 31/07/2020 30/07/2020 Sớm
116 Đăng ký kết hôn cho HUỲNH VĂN MINH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN MINH Tổ 53 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, 0935937883 27/07/2020 28/07/2020 28/07/2020 Đúng
117 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THANH THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THANH THẢO Tổ 54, 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
118 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Nên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nên tổ 17, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
119 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Bạch Ngọc Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Bạch Ngọc Vinh Tổ 39, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020 Sớm
120 Đăng ký lại khai sinh cho Trần Phước Chương Hồ sơ đã trả kết quả Trần Phước Chương Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 28/07/2020 30/07/2020 30/07/2020 Đúng
121 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ KIỀU VI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ KIỀU VI Tổ 41 Xuân hà, 02363714644 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020 Sớm
122 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Tổ 30 Xuân Hà, 0342051987 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020 Sớm
123 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN THỊ KIM NGỌC BÍCH Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ KIM NGỌC BÍCH Quảng Nam, 02363714644 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
124 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN QUỐC CƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN QUỐC CƯỜNG Tổ 53 Xuân Hà, 0905347890 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 Đúng
125 Đăng ký kết hôn cho Trương Văn Nhiều Hồ sơ đã trả kết quả Trương Văn Nhiều tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 Đúng
126 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Có Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Có Tổ 113, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0909576210 30/07/2020 31/07/2020 30/07/2020 Sớm
127 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Công Long Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Công Long Tổ 26, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0899999439 29/07/2020 30/07/2020 29/07/2020 Sớm
128 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Khánh Trang Hồ sơ đã trả kết quả Võ Khánh Trang Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
129 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905223936 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
130 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho DƯƠNG NHẬT HUY Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG NHẬT HUY K526/H08/02 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934482023 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
131 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Lê Thị Tường Vy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Lê Thị Tường Vy Tổ 52, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905084783 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020 Sớm
132 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Đặng Thị Ly Na Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Ly Na tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
133 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐẶNG THỊ HÀ NHI Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ HÀ NHI Số 32 Lê Quang Sung, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/07/2020 30/07/2020 29/07/2020 Sớm
134 Đăng ký lại khai sinh cho HỒ THỊ LIÊN Hồ sơ đã trả kết quả HỒ THỊ LIÊN Tổ 31, 0905144230 17/07/2020 21/07/2020 20/07/2020 Sớm
135 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho LÊ NGUYỄN MINH TUỆ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ NGUYỄN MINH TUỆ Tổ 50, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905791829 20/07/2020 23/07/2020 21/07/2020 Sớm
136 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Văn Phẩm Hồ sơ đã trả kết quả Phan Văn Phẩm Tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 20/07/2020 21/07/2020 21/07/2020 Đúng
137 Đăng ký lại khai sinh cho Lê Thị Tiên Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Tiên Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/07/2020 21/07/2020 20/07/2020 Sớm
138 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp Tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020 Sớm
139 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nguyễn đức phương Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn đức phương tổ 11, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363711644 22/07/2020 23/07/2020 22/07/2020 Sớm
140 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN  QUANG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  QUANG Tổ 54 Xuân Hà, 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 Đúng
141 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho nguyễn đức phương Hồ sơ đã trả kết quả LÊ NGUYỄN MINH TUỆ Tổ 50, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 22/07/2020 23/07/2020 22/07/2020 Sớm
142 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho TRẦN NGỌC THIÊN Ý Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN NGỌC THIÊN Ý Tổ 34 Xuân Hà 0916641181 24/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 Đúng
143 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lư Thị Ngọc Sương Hồ sơ đã trả kết quả Lư Thị Ngọc Sương Tổ 84, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905415568 20/07/2020 21/07/2020 20/07/2020 Sớm
144 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Đức Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Dũng Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/07/2020 30/07/2020 29/07/2020 Sớm
145 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THANH THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THANH THẢO Tổ 54, 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
146 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Tú Anh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Tú Anh Tổ 12 0935811025 21/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 Đúng
147 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/07/2020 27/07/2020 24/07/2020 Sớm
148 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ NGUYỄN MINH TUỆ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ NGUYỄN MINH TUỆ Tổ 50, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 22/07/2020 23/07/2020 22/07/2020 Sớm
149 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYEN THIEN VAN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYEN THIEN VAN K586/25 D Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0905678538 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020 Đúng
150 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho VÕ THỊ KIM THẢO Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ KIM THẢO Tổ 27 0702774954 03/07/2020 06/07/2020 03/07/2020 Sớm
151 Đăng ký lại khai sinh cho Văn Thị Quê Hồ sơ đã trả kết quả Văn Thị Quê Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0898160313 01/07/2020 03/07/2020 02/07/2020 Sớm
152 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lê thị Lới Hồ sơ đã trả kết quả Lê thị Lới Tổ 2 0935862959 31/07/2020 07/08/2020 19/08/2020 Trễ
153 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Cao Tiến Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Cao Tiến Đạt Tổ 44 Xuân Hà Thanh Khê 0905980339 29/07/2020 03/09/2020 28/08/2020 Sớm
154 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố cho Trần Thị Tố Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Tố Trinh Tổ 52, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935428519 09/07/2020 21/07/2020 17/07/2020 Sớm
155 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Quang Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Vũ Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935752487 10/07/2020 14/08/2020 24/07/2020 Sớm
156 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Huỳnh Thị Kim Cúc Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Kim Cúc K748/05 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0963150158 07/07/2020 11/08/2020 24/07/2020 Sớm
157 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho NGUYỄN THANH HIỆP Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THANH HIỆP TỔ 43, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0795795580 10/07/2020 14/08/2020 23/07/2020 Sớm
158 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố cho Trần Đăng Trung Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đăng Trung Tổ 52, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0937444006 09/07/2020 21/07/2020 17/07/2020 Sớm
159 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN XUÂN CƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN CƯỜNG Tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905345396 10/07/2020 14/08/2020 24/07/2020 Sớm
160 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho nguyễn thị ý Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn thị ý tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363711644 19/06/2020 24/07/2020 02/07/2020 Sớm
161 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Hồng Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hồng Thanh Tổ 10 0906406146 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
162 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN THỊ BÔNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ BÔNG 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0799454518 19/06/2020 24/07/2020 02/07/2020 Sớm
163 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN XUÂN CƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN CƯỜNG Tổ 4 0901125844 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
164 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thanh Hiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Hiệp TỔ 49 0795795580 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
165 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phạm  Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phạm  Thái Số 5 Thuận An 1, tổ 45 0906402020 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
166 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Lê Quang Vũ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Vũ Tổ 30 0763662900 26/05/2020 14/07/2020 10/07/2020 Sớm
167 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho LÊ THỊ HUỆ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ HUỆ Tổ 44 0905980339 02/06/2020 21/07/2020 10/07/2020 Sớm
168 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Văn Biên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Biên tổ 40, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906566163 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
169 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho PHAN THỊ  LÂU Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ  LÂU 37, 0932729677 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
170 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần  Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần  Dũng tổ 35 0935752487 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
171 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Xuân Đài Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Đài TỔ 14, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934808790 19/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 Sớm
172 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho VÕ VĂN THƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Võ Văn Thương Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905579511 14/07/2020 21/07/2020 18/07/2020 Sớm
173 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho ĐÀO THỊ THANH PHƯỚC Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀO THỊ THANH PHƯỚC   0905467741 15/07/2020 22/07/2020 18/07/2020 Sớm
174 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Mỹ Hạnh tổ 5 0905672581 29/06/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
175 Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Phan Thị Xí Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Xí Tổ 42 01214092319 29/06/2020 06/07/2020 06/07/2020 Đúng
176 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phạm Thái Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thái Tổ 45 Xuân hà, Thanh Khê Đà Nẵng 906402020 29/07/2020 03/09/2020 28/08/2020 Sớm
177 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Đinh Thị Phán Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thị Phán Tổ 29 02363714644 24/07/2020 31/07/2020 02/08/2020 Trễ
178 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho HUỲNH VĂN SỸ Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN SỸ TỔ 49 905992107 29/07/2020 03/09/2020 28/08/2020 Sớm
179 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố cho Trần Thị Tố Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Tố Trinh Tổ 52 0935428519 23/07/2020 04/08/2020 04/08/2020  
180 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho LÊ HỒNG THANH Không tiếp nhận   718/45 TCV quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/06/2020 22/06/2020 21/07/2020 Trễ
181 Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ cho Trần Văn Sáu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sáu tổ 5 0393866618 19/06/2020 10/07/2020 10/07/2020 Đúng
182 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Lê Hồng Quyết Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hồng Quyết Tổ 6 02363714644 17/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 Đúng
183 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho Lê Văn Ba Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Ba Tổ 2 0913459634 18/06/2020 16/07/2020 16/07/2020 Đúng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 300
  • Tháng hiện tại: 55096
  • Tổng lượt truy cập: 9059610