Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 9/2020

Đăng lúc: Thứ hai - 05/10/2020 15:56 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 9/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Ngọc An Nhiên Hồ sơ đã trả kết quả Lê Ngọc An Nhiên Tổ 34 Xuân Hà 02363714644 30/09/2020 01/10/2020 30/09/2020 Sớm
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Thu Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thu Trinh Tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Phúc Hậu Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Phúc Hậu tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ BÍCH CHIÊU Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ BÍCH CHIÊU 16 Tăng Bạt Hổ, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0905987454 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
5 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Cao Vân Anh Hồ sơ đã trả kết quả Cao Vân Anh Tổ 18 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0908426222 30/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 Đúng
6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ĐỖ THỊ THANH HƯỜNG Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ THỊ THANH HƯỜNG 19/3 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905948966 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
7 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Dương Thị Huynh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Huynh Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 14/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Sớm
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHẠM TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM TUẤN TỔ 51- KHU A- P406A, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hương Lan Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hương Lan tổ 10, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
10 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Hữu Tiến Hồ sơ đã trả kết quả Trần Hữu Tiến tổ 37, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
11 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Văn Phong Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Phong tổ 2, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
12 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho HUỲNH THỊ MỸ VÂN Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ MỸ VÂN tổ 7 0935029202 11/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 Đúng
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Anh Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Anh Dũng tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
14 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Mỹ Linh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổ 94, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905668292 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
15 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho PHÒNG THÁI KIỀU Hồ sơ đã trả kết quả PHÒNG THÁI KIỀU Tổ 47 Xuân Hà, 0905249713 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGÔ THỊ TRÀ Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ THỊ TRÀ , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906175563 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
17 Đăng ký nhận cha, mẹ, con cho HỒ VĂN CHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả HỒ VĂN CHƯƠNG , 0905345338 18/09/2020 23/09/2020 19/09/2020 Sớm
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hạnh tổ 20, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
19 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phan Ngọc Hiếu Hồ sơ đã trả kết quả Phan Ngọc Hiếu tổ 40, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN HÙNG Tổ 174, 18 Dương Đức Hiền, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 905276159 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
21 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VƯƠNG THỊ QUẾ GIANG Hồ sơ đã trả kết quả VƯƠNG THỊ QUẾ GIANG Tổ 88 Hòa Minh, 02363714644 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
22 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Văn Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Tâm tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
23 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ ĐÌNH HIỆP KHA Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ĐÌNH HIỆP KHA 21 THUẬN AN 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
24 Đăng ký lại khai sinh cho TRẦN THỊ THANH THÚY Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THANH THÚY Tổ 22, 02363714644 21/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
25 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Thi Lý Nhã Hồ sơ đã trả kết quả Thi Lý Nhã tổ 13, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
26 Đăng ký lại khai sinh cho Trần Văn Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sơn Tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 21/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
27 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HỒ VĂN CHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả HỒ VĂN CHƯƠNG , 0905345338 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
28 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Tổ 116, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
29 Đăng ký kết hôn cho ĐOÀN NHẬT QUANG Hồ sơ đã trả kết quả ĐOÀN NHẬT QUANG Tổ 17, 02363714644 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
30 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sáu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sáu Tổ 3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905441474 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
31 Đăng ký khai tử cho Phạm Thị Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Phượng Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
32 Đăng ký giám hộ cho Phạm Bá Phú Đức Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Bá Phú Đức Tổ 36 0916422130 25/09/2020 30/09/2020 28/09/2020 Sớm
33 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho DƯƠNG THỊ KHÁNH LINH Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG THỊ KHÁNH LINH Tổ 17 xuân Hà, 0906150106 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
34 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Châu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Châu Tổ 44, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 05113730807 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
35 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho THÁI THỊ NGA Hồ sơ đã trả kết quả THÁI THỊ NGA Tổ 85, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 01222404046 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
36 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Thị Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Phượng tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
37 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ HOÀNG QUÝ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ HOÀNG QUÝ 8/11 Nguyễn Đức Trung, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905649331 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
38 Đăng ký khai tử cho Trịnh Thị Phương Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Trịnh Thị Phương Hiền Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
39 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG Tổ 35 Xuân hà, 0905507158 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
40 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Huỳnh Thị Thông Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Thông Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
41 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đỗ Thị Út Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Út Lô 03B2.2 đường 5m50, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905574262 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
42 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Hồ Thị Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Thúy Tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0935400039 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
43 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sáu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sáu Tổ 3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905441474 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
44 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Văn Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Văn Dũng Tổ 36, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
45 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN THỊ KIM NGỌC Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ KIM NGỌC Tổ 32 Xuân Hà, 0935330350 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
46 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Nguyễn Yến Thùy Hồ sơ đã trả kết quả Lê Nguyễn Yến Thùy Tổ 25, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
47 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho HUỲNH VĂN LINH Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN LINH Tổ 08 Xuân Hà 0904608422 22/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 Đúng
48 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN QUẢNG TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN QUẢNG TUẤN , phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0936196352 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
49 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đinh Thanh Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thanh Sơn tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
50 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TÔ TRƯỜNG CHUÂN Hồ sơ đã trả kết quả TÔ TRƯỜNG CHUÂN K2/21 TÔN THẤT ĐẢM, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905952159 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
51 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Dương Thị Huynh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Huynh Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 14/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Sớm
52 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Hồ Thị Thúy Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Thúy Tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0935400039 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
53 Đăng ký khai tử cho LÊ THỊ THU HOA Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ THU HOA Tổ 47 Xuân Hà, 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
54 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHẠM THIỆN VỸ TRANG Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THIỆN VỸ TRANG TỔ 53, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
55 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN AN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN AN , phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934751932 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
56 Đăng ký khai tử cho LETHITICH Hồ sơ đã trả kết quả LETHITICH tỔ 03, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01882873470 24/09/2020 25/09/2020 24/09/2020 Sớm
57 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HUỲNH THỊ CÚC Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ CÚC Xuân hà, 0901996288 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
58 Đăng ký khai tử cho NGÔ TẤN DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ TẤN DŨNG A88 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905623708 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
59 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đặng Thị Hạnh Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Hạnh Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/09/2020 25/09/2020 24/09/2020 Sớm
60 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HOÀNG THỊ DUYÊN Hồ sơ đã trả kết quả HOÀNG THỊ DUYÊN Tổ 27, 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
61 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Mai Xuân Được Hồ sơ đã trả kết quả Mai Xuân Được Tổ 125, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 01224423267 24/09/2020 25/09/2020 24/09/2020 Sớm
62 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Thu Hà Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
63 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Văn Phương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Phương Tổ 118, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905058837 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
64 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Văn Thanh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Văn Thanh 441Lee Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363651666 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
65 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ ĐÌNH HIỆP KHA Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ĐÌNH HIỆP KHA 21 THUẬN AN 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
66 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HỒ NGỌC TẤN Hồ sơ đã trả kết quả HỒ NGỌC TẤN Hòa Nhơn, 0935257557 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
67 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ NHƯ KHA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NHƯ KHA K72/56, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/09/2020 25/09/2020 24/09/2020 Sớm
68 Đăng ký kết hôn cho Đặng Ngọc Huy Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Ngọc Huy Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
69 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGÔ VIẾT HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ VIẾT HÙNG , phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0799136701 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
70 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THU HÒA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THU HÒA Tổ 27, 0905712249 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
71 Đăng ký kết hôn cho Đỗ Thị Út Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Út Lô 03B2.2 đường 5m50, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905574262 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
72 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước cho LÊ ANH DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ANH DŨNG Tổ 06 Xuân Hà, 02363714644 15/09/2020 18/09/2020 15/09/2020 Sớm
73 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Ngọc Duy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Ngọc Duy Tổ 50, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
74 Đăng ký khai tử cho Phạm Thị Phượng Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Phượng Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
75 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ  TÂY Hồ sơ đã trả kết quả LÊ  TÂY Tổ 05 Xuân Hà, 0905798806 22/09/2020 23/09/2020 22/09/2020 Sớm
76 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Sáu Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Sáu Tổ 3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905441474 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
77 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho HUỲNH TẤN THƠ Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH TẤN THƠ 82 Phùng Chí Kiên, Tổ 124, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 905236335 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
78 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRƯƠNG THỊ ÁI Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ ÁI TỔ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
79 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thị Gái Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Gái tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0924369158 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
80 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN VÕ ANH THI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VÕ ANH THI Tổ 11, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01683835106 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
81 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 569/24 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934779836 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
82 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thiên Hòa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thiên Hòa Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
83 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Văn Tú Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Tú Tổ 54, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
84 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ung Thị Thị Hồ sơ đã trả kết quả Ung Thị Thị tổ 36 Xuân Hà 02363714644 26/09/2020 28/09/2020 26/09/2020 Sớm
85 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM NGỌC HIẾU Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM NGỌC HIẾU Tổ 44 Xuân Hà, 0905052050 29/09/2020 30/09/2020 29/09/2020 Sớm
86 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Kim Ba Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kim Ba tổ 35, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905423315 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
87 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ THU THỦY Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THU THỦY Tổ 23, 02363714644 23/09/2020 24/09/2020 23/09/2020 Sớm
88 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Dương Thị Huynh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Huynh Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 14/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Sớm
89 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho TRẦN XUÂN HƯNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN HƯNG , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/09/2020 28/09/2020 25/09/2020 Sớm
90 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN THỊ THU VÂN Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THU VÂN , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935606164 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
91 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HO DAC HONG Hồ sơ đã trả kết quả HO DAC HONG tổ 44, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905760891 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
92 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Thị Thanh Yên Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Thanh Yên tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
93 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Thanh Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Hải tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
94 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ HỮU TẤN Hồ sơ đã trả kết quả VÕ HỮU TẤN Tổ 47 Xuân Hà, 0905560040 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
95 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐINH THỊ THANH THÚY Hồ sơ đã trả kết quả ĐINH THỊ THANH THÚY TỔ 26- K484/8 TRẦN CAO VÂN, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0795669404 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
96 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ MAI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MAI Tổ 53 Hòa Minh, 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
97 Đăng ký khai tử cho Trần Thị Ngọc Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Ngọc Duyên Tổ 17, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 01266514008 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
98 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Dương Thị Huynh Hồ sơ đã trả kết quả Dương Thị Huynh Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 14/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Sớm
99 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN  PHI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  PHI Tổ 01, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0523195317 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
100 Đăng ký khai tử cho LÊ  MINH Hồ sơ đã trả kết quả LÊ  MINH Tổ 08, 0339202879 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
101 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Thùy Trinh Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thùy Trinh tổ 33, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
102 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Văn Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Văn Dũng Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 04/09/2020 07/09/2020 04/09/2020 Sớm
103 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THẢO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ THẢO , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935680250 14/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Sớm
104 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ HOA Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ HOA Tổ 57, Xuân Hà, 02363714644 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
105 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Hoàng Quốc Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Quốc Khánh Tổ 12A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 0905441474 04/09/2020 07/09/2020 04/09/2020 Sớm
106 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN K257/3 ĐỐNG ĐA, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0236714644 01/09/2020 03/09/2020 01/09/2020 Sớm
107 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Nguyễn Văn Mạnh Hưng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Mạnh Hưng Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
108 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGuyễn Thị Phước Huyền Hồ sơ đã trả kết quả NGuyễn Thị Phước Huyền Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
109 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Công Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Công Hồng tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
110 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ VĂN ĐÔNG Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN ĐÔNG , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905951932 17/09/2020 18/09/2020 17/09/2020 Sớm
111 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ CÚC Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ CÚC Tổ 174, 16 Dương Đức Hiền, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 1263159499 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
112 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đặng Văn Một Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Văn Một Tổ 56, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
113 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Ngô Như Thông Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Như Thông K322/7 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905461812 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
114 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho NGUYỄN THỊ MAI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ MAI Tổ 53 Hòa Minh, 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
115 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG Tổ 35 Xuân hà, 02363714644 15/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Sớm
116 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ ĐỒNG NGUYÊN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ ĐỒNG NGUYÊN Tổ 174, 16 Dương Đức Hiền, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
117 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGuyễn Thị Phước Huyền Hồ sơ đã trả kết quả NGuyễn Thị Phước Huyền Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
118 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho PHẠM THỊ MỸ LINH Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ MỸ LINH Tổ 04 Xuân hà, 0935975817 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
119 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho VÕ THỊ NGỌC OANH Hồ sơ đã trả kết quả VÕ THỊ NGỌC OANH TỔ 44, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
120 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Mai Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thanh Phương Tổ 39, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905843243 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
121 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Thanh Trung Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thanh Trung Tổ 37, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0938158550 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
122 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Văn Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Vinh Thôn 3, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 0938802495 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
123 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho LÊ VĂN TRÀ Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN TRÀ , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935345585 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
124 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Đoan Trang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đoan Trang tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
125 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ THỊ THÙY LINH Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ THÙY LINH Tổ 35 Xuân hà, 0905538657 19/09/2020 21/09/2020 19/09/2020 Sớm
126 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Trần Thị Diễm Xưa Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Diễm Xưa 20/14 LÊ ĐỘ, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905390778 01/09/2020 03/09/2020 01/09/2020 Sớm
127 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ TỐ DIỄM Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TỐ DIỄM 334 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0963399109 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
128 Đăng ký khai tử cho THÁI VĂN BẠN Hồ sơ đã trả kết quả THÁI VĂN BẠN Tổ 44 Hòa Phát, 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
129 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Thị Ngọc Lan Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Ngọc Lan Tổ 34, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
130 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho TRẦN NGỌC QUANG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN NGỌC QUANG TỔ 44, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0236714644 01/09/2020 03/09/2020 01/09/2020 Sớm
131 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho trần thị thanh hải Hồ sơ đã trả kết quả trần thị thanh hải 493/17 trần cao vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0983872974 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
132 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ NGA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NGA Tổ 36 Xuân Hà, 0905666518 01/09/2020 03/09/2020 01/09/2020 Sớm
133 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Võ Văn Đào Hồ sơ đã trả kết quả Võ Văn Đào tổ 44 Hòa Khê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903545254 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
134 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hồ Đắc Cẩm Nhung Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ BỐN Tổ 17, 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
135 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Thị Ngọc Lan Hồ sơ đã trả kết quả TRương Thị Thu Trang tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/09/2020 10/09/2020 09/09/2020 Sớm
136 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRẦN ĐÌNH PHONG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN ĐÌNH PHONG ., phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
137 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Quách Thị Mỹ Châu Hồ sơ đã trả kết quả Quách Thị Mỹ Châu tổ 35, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935886721 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
138 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Trần văn Bình Hồ sơ đã trả kết quả Trần văn Bình tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 08/09/2020 09/09/2020 08/09/2020 Sớm
139 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Phạm Tấn Long Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Tấn Long TỔ 76 Xuân Hà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0908604333 11/09/2020 14/09/2020 11/09/2020 Sớm
140 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Hải Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hải Tổ 12 Xuân Hà 0903592219 30/09/2020 18/11/2020 16/10/2020 Sớm
141 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Thị Mốc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mốc tổ 4 0935425822 15/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 Trễ
142 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Trần Thị Ngọc Duyên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Ngọc Duyên Tổ 17 0766514008 22/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 Trễ
143 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Phương tổ 5 0899086534 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
144 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Chu Mạnh Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Chu Mạnh Phúc Tổ 9 0779505720 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
145 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho HUỲNH THỊ SƯA Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH THỊ SƯA Tổ 116 Xuân Hà 0898184371 28/09/2020 02/11/2020 13/10/2020 Sớm
146 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN THỊ OANH Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ OANH   0906573910 25/09/2020 02/10/2020 06/10/2020 Trễ
147 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN XUÂN ÁNH Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN XUÂN ÁNH Tổ 19 Xuân Hà 0908184481 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
148 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phạm Tấn Lực Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Tấn Lực tổ 3 02363714644 28/09/2020 02/11/2020 13/10/2020 Sớm
149 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho LÊ VĂN KHÔI Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN KHÔI   0975665636 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
150 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Đức Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đức Thiện Tổ 46 0905106087 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
151 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN THANH HẢI Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THANH HẢI Tổ 49 Xuân Hà 0935465255 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
152 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn  Lực Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Lực Tổ 41 0903592200 21/09/2020 26/10/2020 13/10/2020 Sớm
153 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho NGUYỄN THỊ TRANG Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ TRANG Tổ 15 Xuân Hà 0359978675 28/09/2020 16/11/2020 16/10/2020 Sớm
154 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho TRẦN THỊ THI HÀ Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THI HÀ Tổ 11 0982090545 30/09/2020 18/11/2020 16/10/2020 Sớm
155 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Ngô Tấn Đông Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Tấn Đông 488 Trần Cao Vân, tổ 66 01214637031 07/09/2020 14/09/2020 14/09/2020  
156 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trương Thị Phi Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Phi Tổ 27 Xuân Hà 02363714644 09/09/2020 14/10/2020 25/09/2020 Sớm
157 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lê Thị Đào Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Đào Tổ 145 00905151104 07/09/2020 14/09/2020 14/09/2020  
158 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho PHAN MINH PHÚC Hồ sơ đã trả kết quả PHAN MINH PHÚC Tổ 86 Hòa Minh,Liên Chiểu, Đà Nẵng 0905414052 10/09/2020 17/09/2020 23/09/2020 Trễ
159 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho TRẦN  DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN  DŨNG h20/15 K 404 TC Vân 0935752487 09/09/2020 14/10/2020 21/09/2020 Sớm
160 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Nguyễn Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng tổ 5 0906488117 29/09/2020 27/10/2020 27/10/2020  
161 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Lê Văn Phong Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Phong tổ 2 0902334628 22/09/2020 20/10/2020 27/10/2020 Trễ
162 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho NGUYỄN QUANG MƯỜI Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN QUANG MƯỜI Tổ 30 Xuân Hà 0766565261 28/09/2020 26/10/2020 27/10/2020 Trễ
163 Xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho Bùi Đức Minh Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Đức Minh Tổ 70 0906439963 08/09/2020 06/10/2020 06/10/2020 Đúng
164 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho NGUYỄN DŨNG SỸ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN DŨNG SỸ K 2/1  Đức lợi 3, Đà Nẵng - Tổ 39 0935888171 07/09/2020 21/09/2020 11/09/2020 Sớm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết