Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2021

Đăng lúc: Thứ tư - 01/12/2021 01:52 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2021
UBND phường Xuân Hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021
# Lĩnh vực Tổng Tiếp nhận Kỳ trước chuyển qua Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết CD rút hồ sơ Hồ sơ trả lại Tình hình đính kèm file
Tổng Sớm Đúng Trễ Tổng Chưa đến hạn Quá hạn Lúc tiếp nhận Lúc xử lý Xác nhận vào đơn Ban hành văn bản
UBND phường Xuân Hà      
1 Xây dựng nhà ở 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2 Lĩnh vực Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hộ tịch 119 119 0 119 109 8 2 0 0 0 0 0 119 119 0 119
4 Văn hoá cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bảo trợ xã hội 10 10 0 10 5 2 3 0 0 0 0 0 10 10 0 10
7 Lĩnh vực gộp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Người có công 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
9 Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chứng thực 831 831 0 831 0 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thủ tục thông thường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lĩnh vực Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lĩnh vực vào thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lĩnh vực Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 963 963 0 963 116 842 5 0 0 0 0 0 131 132 0 132
 
Tác giả bài viết: Văn phòng UBND phường
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết