Lịch công tác tuần thứ 39

Đăng lúc: Thứ tư - 22/09/2021 23:01 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Lịch công tác tuần thứ 39
UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG XUÂN HÀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                  Xuân Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39
(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)
 
Thứ/ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai
20/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tại cơ sở    
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
Thứ ba
21/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
08h00 CT: họp trực tuyến về khai thác thuỷ sản
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
   
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
Thứ tư
22/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tại cơ sở    
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
Thứ năm
23/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
08h30 CT: họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
   
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
 
Thứ sáu
24/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tại cơ sở    
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
Thứ bảy
25/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
08h CT,  PCT: tiếp đoàn giám sát của HĐND thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
     Hội trường UBND phường
   
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
Chủ nhật
26/9
S 07h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tại cơ sở    
C 13h30 CT, PCT: kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
16h30 CT: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Tại cơ sở
 
Hội trường UBND phường
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng UBND phường
Từ khóa:

công tác

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn