Thực hiện xin lỗi đối với công dân, tổ chức và một số chế tài thực hiện

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/07/2015 23:43 - Người đăng bài viết: UBND phường Xuân Hà
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành công số 4243/UBND-NCPC về việc thực hiện xin lỗi đối với công dân, tổ chức, triển khai quy chế phối hợp và một số chế tài thực hiện. Trong văn bản đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trách nhiệm trong việc thông tin báo cáo. 
Theo đó, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi công dân khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với công chức xử lý hồ sơ trễ hẹn từ 02 lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì Thủ trưởng cơ quan xem xét xử lý như nhắc nhở, phê bình, xử lý kỷ luật hoặc thay đổi vị trí công tác. Vào ngày 20 hàng tháng, cơ quan, đơn vị thống kê số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn và giải trình cụ thể lý do trễ hẹn, tên công chức chịu trách nhiệm và đề xuất xử lý. Ngoài ra còn có một số chế tài khác liên quan đến công tác phối hợp giữa đơn vị xử lý hồ sơ, công tác thông tin báo cáo, …
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phước
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết