Khu dân cư Tân Chánh 2: hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Khu dân cư Tân Chánh 2: hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2020 KDC Tân Chánh 2 tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn KDC

Đăng lúc: 12-05-2020 08:58:03 AM | Đã xem: 3983 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HĐND-UBND PHƯỜNG , GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG , TỔ DÂN PHỐ