Phường Xuân Hà: tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 29/12/2020 UBND phường Xuân Hà tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
       Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Phước – PCT UBND phường thay mặt lãnh đạo UBND báo cáo tổng kết tình hình thực hiện phong trào Thi đua yêu nước, phong traò toàn dân BVANTQ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo kết quả đạt được: Trong năm 2020, UBND phường chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực trong quản lý, điều hành kế hoạch kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tập trung triển khai các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân  thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, huy động được toàn thể hệ thống chính trị cùng với ngành y tế đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng đạt thấp, thu ngân sách không đạt theo kế hoạch quận giao; điều hành chi ngân sách chặt chẽ thận trọng. Công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo, đời sống của người dân được quan tâm kịp thời, trong đó chú trọng huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, nhất là triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP. UBND phường tiếp tục triển khai các biện pháp duy trì thực hiện chủ đề “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2020 đạt số lượng và chất lượng. Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai quyết liệt, bám sát diễn biến, kịp thời chỉ đạo phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh nhất là trên lĩnh vực phòng chống dịch. Kỷ cương, kỹ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức được tăng cường; chất lượng, yêu cầu, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức có nhiều chuyển biến tốt.
       Với những thành tích và đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Cụm thi đua khối phường đã đề nghị Hội đồng TĐKT quận, thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với phường Xuân Hà; Hội đồng TĐKT phường đề nghị UBND quận Thanh Khê khen thưởng cho 6 tổ dân phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu toàn diện và 3 Tổ trưởng TDP xuất sắc, 03 CBCC phường. UBND phường tặng giấy khen xuất sắc dẫn đầu toàn phường cho TDP số 26, khen thưởng 09 TDP xuất sắc dẫn đầu khu vực cho các TDP số 05, 11, 16, 19, 26, 33, 40, 46, 50; tặng giấy khen cho 39 tập thể và 65 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
       Kết thúc Hội nghị đồng Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu KTXH-ANQP năm 2021.
              

Tác giả bài viết: Thành Lâm