Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 1/2020

Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 1/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Đăng ký kết hôn cho DƯƠNG HOÀNG NAM Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG HOÀNG NAM Tổ 56 Xuân Hà 905456253 30/1/2020 4/2/2020 1/2/2020 Sớm
2 Đăng ký kết hôn cho Trần Lê Quốc Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Trần Lê Quốc Đạt Tổ 27 905919327 14/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
3 Đăng ký kết hôn cho ĐẶNG THỊ THU THẢO Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG THỊ THU THẢO Tổ 41 Xuân hà 934860437 8/1/2020 13/1/2020 11/1/2020 Sớm
4 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Thị Minh Nga Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Minh Nga Tổ 26 931955469 10/1/2020 15/1/2020 14/1/2020 Sớm
5 Đăng ký kết hôn cho Hồ Thị Mỹ Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Mỹ Tâm Tổ 04 905459347 14/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
6 Đăng ký kết hôn cho Phạm Trần Trí Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Trần Trí Tổ 78 0789 451433 11/1/2020 15/1/2020 14/1/2020 Sớm
7 Đăng ký kết hôn cho Nguyễn Văn Minh Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 29 932441446 31/12/2019 6/1/2020 2/1/2020 Sớm
8 Đăng ký kết hôn cho Ngô Văn Phi Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Văn Phi Tổ 55 905838738 2/1/2020 7/1/2020 6/1/2020 Sớm
9 Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN QUỐC TÂM Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN QUỐC TÂM Tổ 02 905722813 10/1/2020 15/1/2020 14/1/2020 Sớm
10 Đăng ký kết hôn cho TRẦN NGUYỄN KIM ANH Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN NGUYỄN KIM ANH Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam 774558228 8/1/2020 13/1/2020 11/1/2020 Sớm
11 Đăng ký kết hôn cho Văn Phú Phước Hồ sơ đã trả kết quả Văn Phú Phước tổ 8, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 903544889 9/1/2020 14/1/2020 14/1/2020 Đúng
12 Đăng ký kết hôn cho Trần Công Hinh Hồ sơ đã trả kết quả Trần Công Hinh Tổ 12 365228119 31/1/2020 5/2/2020 4/2/2020 Sớm
13 Đăng ký kết hôn cho Trần Thị Thảo Trâm Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 23 905117286 31/12/2019 6/1/2020 2/1/2020 Sớm
14 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đàm Văn Vĩnh Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Văn Vĩnh Tổ 39 934971171 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
15 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Mười Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Mười tổ 4 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
16 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Hoàng Thị Thu Phương Hồ sơ đã trả kết quả Hoàng Thị Thu Phương tổ 59 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đỗ Thị Phương Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Phương Huệ 37/1 Hà Huy Tập   2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Văn Thành Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Thành tổ 36 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
19 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho LÊ VĂN XUÂN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ VĂN XUÂN Tổ 55 Xuân Hà 2363714644 6/1/2020 7/1/2020 7/1/2020 Đúng
20 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị cẩm Tú Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị cẩm Tú Tổ 8 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
21 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thanh Hải Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Hải Tổ 8 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
22 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nguyễn thành thị Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn thành thị tổ 3 2363711644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
23 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Xuân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Xuân tổ 3 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
24 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thành Nhân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thành Nhân tổ 7 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
25 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Thị Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Huệ Tổ 28 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
26 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lê Văn Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Dũng Tổ 9 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
27 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Tổ 1 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
28 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Minh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Minh tổ 4 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
29 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nguyễn tâm mai Hồ sơ đã trả kết quả nguyễn tâm mai tổ 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
30 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Chính Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Chính tổ 4 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
31 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ngô trí phương Hồ sơ đã trả kết quả ngô trí phương tổ 38 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
32 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phạm Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Tuấn tổ 37 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Đỗ Thị Thanh Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Thị Thanh Thủy Tổ 39 905441474 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
34 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Thị Lại Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lại Tổ 39 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
35 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ngô trí phương Hồ sơ đã trả kết quả ngô trí phương tổ 38 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
36 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn thị Quốc Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn thị Quốc Thảo tổ 21 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
37 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Lê An Phương Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Lê An Phương Tổ 30 0912.430.159 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
38 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Vương Thị Thanh Trúc Hồ sơ đã trả kết quả Vương Thị Thanh Trúc 379/68 Trần Cao Vân   9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
39 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Phan Thị Bé Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Bé tổ 7 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
40 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Võ Văn Kim Hồ sơ đã trả kết quả Võ Văn Kim Tổ 8 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
41 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho PHẠM THỊ HÀ NHI Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ HÀ NHI Tổ 30 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Nguyễn Văn Đức Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Đức Tổ 56 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
43 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho NGUYỄN Minh Lâm Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN CÔNG THÀNH Tổ 41 2363714644 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
44 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Ngân Hà Hồ sơ đã trả kết quả Lê Bán Tổ 02 xuân Hà 932545599 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
45 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho HUỲNH Nguyễn Minh Thiện Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH VĂN THẮNG Tổ 57, Xuân Hà 906448083 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
46 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Lê Bảo Hân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trường Mầm Non Bông Sen 986475084 6/1/2020 7/1/2020 7/1/2020 Đúng
47 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Đồng Minh Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Đồng Minh Khánh Tổ 60 935648292 21/1/2020 21/1/2020 21/1/2020 Đúng
48 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Pham Hải Đăng Hồ sơ đã trả kết quả Pham Van Nam đà nẵng 905288396 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
49 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Tran Nguyen Phương Phi Hồ sơ đã trả kết quả Tran Nguyen Minh Toan 40 Hà Huy Tập 915073444 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
50 Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi) cho Huỳnh Thị Thanh Vân Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Thanh Vân tổ 17 2363711644 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
51 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Thị Mỹ Vân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Mỹ Vân 835 Nguyễn Tất Thành 2363714644 15/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
52 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Kim Ba Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kim Ba tổ 35 905423315 9/1/2020 13/1/2020 10/1/2020 Sớm
53 Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Tổ 41 Xuân Hà 905472599 22/1/2020 31/1/2020 22/1/2020 Sớm
54 Đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Đức Anh Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Anh Tuấn Tổ 31 2363714644 15/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
55 Đăng ký lại khai sinh cho Phan Thị Trang Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Nhân TỔ 15-HÀ ĐÔNG II 2363714644 14/1/2020 16/1/2020 15/1/2020 Sớm
56 Đăng ký khai tử cho Truong Thi Ba Hồ sơ đã trả kết quả Truong Thi Ba Tổ 30 924369158 8/1/2020 9/1/2020 9/1/2020 Đúng
57 Đăng ký khai tử cho Phan Thị Liên Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN CÓ Tổ 55 Xuân Hà 2363714644 3/1/2020 6/1/2020 6/1/2020 Đúng
58 Đăng ký khai tử cho TRẦN Xuân Đà Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ XUÂN SEN Tổ 27 2363714644 31/1/2020 3/2/2020 1/2/2020 Sớm
59 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ THU Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VĂN BỔNG Tổ 82, Hòa Minh 905996791 3/1/2020 6/1/2020 6/1/2020 Đúng
60 Đăng ký khai tử cho Ngô Công Chi Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Quý Thảo B3-28, Tổ 93, Hòa Phú 5, 905426934 21/1/2020 22/1/2020 21/1/2020 Sớm
61 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Hiểu Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Văn Nhựt TỔ 58 606582522 20/1/2020 21/1/2020 21/1/2020 Đúng
62 Đăng ký khai tử cho Hồ Thị Bài Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Liễu Tổ 33 p Mỹ An 913401523 31/1/2020 3/2/2020 1/2/2020 Sớm
63 Đăng ký khai tử cho Hồ Thị Đàng Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Tứ 595/5 Trần Cao Vân 2363714644 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
64 Đăng ký khai tử cho Trần Mãi Thanh Hồ sơ đã trả kết quả LƯU QUANG ĐÔNG Tổ 41 Xuân hà 2363714644 16/1/2020 17/1/2020 17/1/2020 Đúng
65 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Đào Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Duy Tổ 7 905441474 9/1/2020 10/1/2020 9/1/2020 Sớm
66 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Nam Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Nhớ Tổ 171 1627876898 15/1/2020 16/1/2020 16/1/2020 Đúng
67 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Thị Tý Hồ sơ đã trả kết quả Lương Thắng Tổ 55 1233016003 31/1/2020 3/2/2020 1/2/2020 Sớm
68 Đăng ký khai tử cho Huỳnh Văn Thành Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Bảo Huy tổ 4 2363714644 8/1/2020 9/1/2020 9/1/2020 Đúng
69 Đăng ký khai tử cho Nguyễn Văn Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Pháp TỔ 48 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 16/1/2020 Đúng
70 Đăng ký khai tử cho Lê Thị Đề Hồ sơ đã trả kết quả Lê Trí Dũng Số 424 đường Trần Cao Vân 2363714644 13/1/2020 14/1/2020 13/1/2020 Sớm
71 Đăng ký khai tử cho THÁI Hà Hồ sơ đã trả kết quả THÁI THỊ KÍNH Tổ 84 Hòa Minh 2363714644 15/1/2020 16/1/2020 16/1/2020 Đúng
72 Đăng ký khai tử cho BÙI VĂN Ngọt Hồ sơ đã trả kết quả BÙI VĂN HÙNG Tổ 84, Hòa Minh 774499622 6/1/2020 7/1/2020 6/1/2020 Sớm
73 Đăng ký khai tử cho NGUYỄN THỊ LỘC Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ LỘC Tổ 82 Hòa Minh 2363714644 3/1/2020 6/1/2020 6/1/2020 Đúng
74 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho trần thị bích hà Hồ sơ đã trả kết quả trần thị bích hà tổ 5 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
75 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Quang Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Lê Quang Sơn tổ 7 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
76 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Kim Xuân Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Xuân tổ 5 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
77 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Nhân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nhân Tổ 8 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
78 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho PHẠM THỊ LỆ Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ LỆ 698/13 TRÂN CAO VÂN 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
79 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Quốc Tâm Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quốc Tâm Tổ 2 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
80 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thiện tổ 7 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
81 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Đại Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đại Tùng 520 trần cao vân 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
82 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho lê thị xuân Hồ sơ đã trả kết quả lê thị xuân tổ 2363711644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
83 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Trần Đại Tùng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Đại Tùng 520 trần cao vân 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
84 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Nhân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Nhân Tổ 8 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
85 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Thúy Nhung Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thúy Nhung Tổ 23 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
86 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Văn Kiệt Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Kiệt Tổ 43 913398927 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
87 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Đình Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đình Hùng Tổ 9 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
88 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Chiến Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Chiến Tổ 9 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
89 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị bé Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị bé 142 Kỳ Đồng   2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
90 Cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Thị Chiến Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Chiến Tổ 9 2363714644 2/1/2020 3/1/2020 2/1/2020 Sớm
91 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Đỗ Quang Hảo Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Quang Hảo K96/96 Điện Biên Phủ 905131509 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
92 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Trần Thị Kim Bông Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Kim Bông Tổ 5 905509249 9/1/2020 14/1/2020 9/1/2020 Sớm
93 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho NGUYỄN NGỌC HÒA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN NGỌC HÒA Số 526 đường Trần Cao Vân 928277086 15/1/2020 20/1/2020 16/1/2020 Sớm
94 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Trần Thị Diễm Chi Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Diễm Chi K68/10 Lý Tự Trọng 935135889 15/1/2020 20/1/2020 16/1/2020 Sớm
95 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho TRẦN HOA SEN Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN HOA SEN Số 47 đường Nguyễn Đức Trung 369934245 16/1/2020 21/1/2020 16/1/2020 Sớm
96 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Nguyen Dang Son Hồ sơ đã trả kết quả Nguyen Dang Son Số 01 đường Hà Khê 901149091 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
97 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Nguyễn Khoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Khoa 714 Trần Cao Vân 935610030 9/1/2020 14/1/2020 10/1/2020 Sớm
98 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Đào Vĩnh Thắng Hồ sơ đã trả kết quả Đào Vĩnh Thắng Số 01 đường Hà Đông 1 985338069 9/1/2020 14/1/2020 9/1/2020 Sớm
99 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho PHẠM THỊ LÊ TRANG Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ LÊ TRANG Số 09 Hà Đông 1 913001702 20/1/2020 30/1/2020 20/1/2020 Sớm
100 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Đặng Hoài Bảo Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Hoài Bảo K385 H03/04 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 905919007 17/1/2020 22/1/2020 20/1/2020 Sớm
101 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Nguyễn Hồng Hà Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hồng Hà Số 02 đường Hà Khê 901999162 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
102 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho NGUYỄN VIẾT HÀO Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN VIẾT HÀO số 651 đường Trần Cao Vân 906453444 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
103 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Hồ Việt Anh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Việt Anh 817 Nguyễn Tất Thành 398143143 9/1/2020 14/1/2020 10/1/2020 Sớm
104 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Bùi Cao Nguyên Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Cao Nguyên 226 Dũng sĩ Thanh Khê   10/1/2020 15/1/2020 13/1/2020 Sớm
105 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho Nguyễn Văn Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Thảo 1161 Nguyễn Tất Thành 985363987 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
106 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cho TRẦN TRUNG DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN TRUNG DŨNG K1/16 Ông Ích Khiêm. quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 934799621 2/1/2020 7/1/2020 2/1/2020 Sớm
107 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho PHAN THỊ TIẾN Hồ sơ đã trả kết quả PHAN THỊ TIẾN Số 279 đường Trần Cao Vân 986627452 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
108 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Thị Bé Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bé 142 Kỳ Đồng 905002465 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
109 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Phan Tăng Thoại Vy Hồ sơ đã trả kết quả Phan Tăng Thoại Vy 178/6 Hoàng Diệu 905057719 9/1/2020 14/1/2020 9/1/2020 Sớm
110 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Đức Dung Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Dung 493 Trần Cao Vân 908555183 8/1/2020 13/1/2020 8/1/2020 Sớm
111 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho DƯƠNG CÔNG TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả DƯƠNG CÔNG TUẤN Số 427 đường Trần Cao Vân 903592933 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
112 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Văn Thị Thu Thảo Hồ sơ đã trả kết quả Văn Thị Thu Thảo Số 27 đường Nguyễn Đức Trung 333075886 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
113 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Lê Tuấn Hồ sơ đã trả kết quả Lê Tuấn Tổ 28 905696677 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
114 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Trần Ngọc Sang Hồ sơ đã trả kết quả Trần Ngọc Sang 439 Trần Cao Vân 975976030 9/1/2020 14/1/2020 9/1/2020 Sớm
115 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho PHẠM THỊ THU HOÀI Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM THỊ THU HOÀI Số 694 đường Trần Cao Vân 973029161 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
116 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Lê Thị Xí Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Xí 672/14 Trần Cao Vân 2363714644 20/1/2020 30/1/2020 20/1/2020 Sớm
117 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Hữu Tình Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hữu Tình K 01/50 TÔN THẤT ĐẠM 793234556 7/1/2020 10/1/2020 8/1/2020 Sớm
118 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Kim Quốc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Kim Quốc Tổ 24 975454582 15/1/2020 20/1/2020 16/1/2020 Sớm
119 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Lê Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Phương Tổ 119 935575999 14/1/2020 17/1/2020 15/1/2020 Sớm
120 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Thị Đông Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Đông Tổ 8 2363714644 17/1/2020 22/1/2020 20/1/2020 Sớm
121 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Phạm Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Lộc tổ 52 905112891 13/1/2020 16/1/2020 13/1/2020 Sớm
122 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Hồ Thị Kim Anh Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Kim Anh 414 Trần Cao Vân 778517922 16/1/2020 21/1/2020 16/1/2020 Sớm
123 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho BÙI THỊ NGỌC TRÂM Hồ sơ đã trả kết quả BÙI THỊ NGỌC TRÂM Số 597 đường Trần Cao Vân 905444912 17/1/2020 22/1/2020 20/1/2020 Sớm
124 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Nguyễn Thị Thùy Dung Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thùy Dung H67/10Đ K266 905418614 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
125 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Mai Quốc Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Mai Quốc Khánh Tổ 46 913453488 14/1/2020 17/1/2020 15/1/2020 Sớm
126 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Vũ Thị Kiều Oanh Hồ sơ đã trả kết quả Vũ Thị Kiều Oanh Số 595 đường Trần Cao Vân 935039060 14/1/2020 17/1/2020 14/1/2020 Sớm
127 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Hà Thị Bích Hồ sơ đã trả kết quả Hà Thị Bích Xã Điện Phương 2363714644 16/1/2020 21/1/2020 16/1/2020 Sớm
128 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Lê Thanh Phương Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Phương Tổ 119 935575999 14/1/2020 17/1/2020 15/1/2020 Sớm
129 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán cho Lê Văn Hòa Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Hòa 277 Trần cao vân 905449628 15/1/2020 20/1/2020 16/1/2020 Sớm
130 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phạm Thị Từ Hồ sơ đã trả kết quả   TỔ 50 905417206 16/12/2019 22/1/2020 2/1/2020 Sớm
131 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho ĐẶNG VĂN ĐỜN Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 58 905547545 16/12/2019 22/1/2020 2/1/2020 Sớm
132 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho LÊ THỊ XIN Hồ sơ đã trả kết quả LÊ THỊ XIN tỔ 14 xUÂN hÀ 3714644 9/1/2020 20/2/2020 6/2/2020 Sớm
133 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Thị Lời Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 30 935677652 18/12/2019 24/1/2020 2/1/2020 Sớm
134 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Võ Thị Phòng Hồ sơ đã trả kết quả   tổ 5 905711224 16/12/2019 22/1/2020 2/1/2020 Sớm
135 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Đăng Nghiệp Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đăng Nghiệp 223/1Trần Cao Vân, tổ 48 905311259 10/1/2020 21/2/2020 22/1/2020 Sớm
136 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lại Tấn Đạt Hồ sơ đã trả kết quả Lại Tấn Đạt Tổ 54 Xuân hà 775577846 8/1/2020 19/2/2020 6/2/2020 Sớm
137 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Thị Diệu Châu Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Diệu Châu Tổ 16 2363550343 9/1/2020 20/2/2020 22/1/2020 Sớm
138 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phạm Thi Hiền Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thi Hiền tổ 48, 209 Trần Cao Vân ĐN 905903928 7/1/2020 18/2/2020 22/1/2020 Sớm
139 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Lê Văn Hiền Hồ sơ đã trả kết quả   Tổ 39 905719338 24/12/2019 31/1/2020 22/1/2020 Sớm
140 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Bùi Thanh Sơn Hồ sơ đã trả kết quả Bùi Thanh Sơn Tổ 32 Xuân Hà 905116808 10/1/2020 21/2/2020 6/2/2020 Sớm
141 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Huỳnh Thị Xuyến Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Xuyến K1/91 Tôn Thất Đạm, tổ 706070311 10/1/2020 21/2/2020 22/1/2020 Sớm
142 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Nguyễn Thị Biên Hồ sơ đã trả kết quả   tổ 5 935504754 19/12/2019 28/1/2020 2/1/2020 Sớm
143 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lê Xuân Tứ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Xuân Tứ 595/5 Trần Cao Vân 934857998 17/1/2020 31/1/2020 30/1/2020 Sớm
144 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Dũng Đã rút hồ sơ Trần Dũng tổ 35 935752487 17/1/2020 28/2/2020 17/1/2020 Sớm
145 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Trần Dũng Hồ sơ đã trả kết quả Trần Dũng tổ 35 935752487 17/1/2020 28/2/2020 22/1/2020 Sớm