Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 12/2020

Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông tháng 12/2020
TT Tên thủ tục Trạng thái Chủ hồ sơ Địa chỉ Điện thoại Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Tình trạng
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ XUÂN tân Hồ sơ đã trả kết quả VÕ XUÂN tân Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
2 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Đinh Lang Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Lang Tổ 58 Hòa Khê quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905875006 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
3 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Thị Thơ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thơ Tổ 24 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905697472 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
4 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho ĐINH VĂN LONG Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Văn Long tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0889102324 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
5 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HỒ LÊ MINH QUÝ Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Lê Minh QUý tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
6 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho NGUYỄN THỊ HOA Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hoa tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905990764 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
7 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho VÕ THỊ SÂM Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Sâm Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905470247 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
8 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho THỊ HOÀNG VY Hồ sơ đã trả kết quả THỊ HOÀNG VY Tổ 20 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905852369 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
9 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ngọc THỌ Hồ sơ đã trả kết quả ngọc THỌ Tổ 32 Xuân Hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0913432614 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ HÒA Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hòa tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906462449 24/12/2020 28/12/2020 24/12/2020 Sớm
11 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ Kim Ngân Hồ sơ đã trả kết quả VÕ Kim Ngân tổ 34 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905990735 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
12 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Kim Hậu Hồ sơ đã trả kết quả Kim Hậu 698/30 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905399067 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
13 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Thị Phương Hồ sơ đã trả kết quả Thị Phương Tổ 15 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905632145 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
14 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho TRỊNH THỊ PHƯƠNG HIỀN Hồ sơ đã trả kết quả Trịnh Thị Phương Hiền Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
15 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Phan Thị Lâu Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Lâu tổ 37 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905864795 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
16 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THỊ LỜI Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Lời Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
17 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ THANH THỦY Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 56, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903521969 25/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 Sớm
18 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THU HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Hồng Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934805161 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
19 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ PHƯỚC Khang Hồ sơ đã trả kết quả VÕ PHƯỚC Khang tổ 34 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905990735 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
20 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN VŨ TÂM Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Vũ Tâm Tổ 36, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
21 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Nguyễn Thị Lý Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lý Tổ 05 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935504754 25/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 Sớm
22 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Trương THỊ YẾN NHI Hồ sơ đã trả kết quả Trương THỊ YẾN NHI Tổ 08 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0795381593 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
23 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho HUỲNH Như Ý Hồ sơ đã trả kết quả HUỲNH Như Ý 650/23 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905252369 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
24 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho HỒ LÊ MINH quang Hồ sơ đã trả kết quả HỒ LÊ MINH quang tổ 7 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
25 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGÔ THỊ LÀI Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Thị Lài Tổ 54, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
26 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ XUÂN VIỆT Hồ sơ đã trả kết quả Võ Xuân Việt Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0774461144 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
27 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho PHẠM THỊ BẢY Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Bảy Tổ 51, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
28 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Nguyễn Thị Hoa Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Hoa 369B Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 25/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 Sớm
29 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Võ VĂN ĐÀO Hồ sơ đã trả kết quả Võ VĂN ĐÀO 698/21 TRÂN CAO VÂN quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0934703568 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
30 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Võ Thị Nờm Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Nờm 718/16 TCV quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
31 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Mai Quang Quảng Hồ sơ đã trả kết quả Mai Quang Quảng Tổ 15 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905231589 25/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 Sớm
32 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Thị Kim Hồ sơ đã trả kết quả Thị Kim Tổ 8 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0982246515 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
33 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THỊ MƯỜI Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Mười Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
34 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho HỒ Kiểu Hồ sơ đã trả kết quả HỒ Kiểu tổ 7 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
35 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho MAI THỊ PHƯƠNG THẢO Hồ sơ đã trả kết quả Mai Thị Phương Thảo Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0936017927 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
36 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THÀNH phúc Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thành Tuấn tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0978145609 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
37 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Minh Tuyền Hồ sơ đã trả kết quả Minh Tuyền Tổ 15 Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0905369781 29/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 Sớm
38 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Phan Hoàng THẢO Hồ sơ đã trả kết quả Phan Hoàng THẢO thành phố Đà Nẵng 0905137094 29/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 Sớm
39 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho PHẠM VĂN VINH Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Vinh Tổ 18, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905249770 22/12/2020 24/12/2020 22/12/2020 Sớm
40 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho thuy trang Hồ sơ đã trả kết quả thuy trang Tổ 32 Xuân Hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0913432614 22/12/2020 23/12/2020 22/12/2020 Sớm
41 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn cho Tưởng Nhật Tấn Hồ sơ đã trả kết quả Tưởng Nhật Tấn   0935258285 29/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 Đúng
42 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ánh sáng Hồ sơ đã trả kết quả ánh sáng Tổ  25 Tân Chính  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935454702 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
43 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Châu BẢO NGỌC Hồ sơ đã trả kết quả Châu BẢO NGỌC Tổ 41 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0934727672 29/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 Sớm
44 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Nguyễn Đình HOÀNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đình HOÀNG 506 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0916135777 29/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 Sớm
45 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho NGUYỄN lê Gia Linh Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN lê Gia Linh tổ 41 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905047404 24/12/2020 25/12/2020 24/12/2020 Sớm
46 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Vân NHI Hồ sơ đã trả kết quả Vân NHI Tổ 09 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905185519 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 Sớm
47 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐINH Văn Hội Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Văn Long tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0889102324 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
48 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THANH PHONG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thanh Phong Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0914620728 25/12/2020 28/12/2020 25/12/2020 Sớm
49 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Gia Hảo Hồ sơ đã trả kết quả Gia Hảo Tổ 25 Tân Chính quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935454702 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
50 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho HUỲNH VĂN SƠN Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Văn Sơn tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0813432242 07/12/2020 09/12/2020 07/12/2020 Sớm
51 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho LÊ KHẮC Tâm An Hồ sơ đã trả kết quả LÊ KHẮC Tâm An 538/1 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0794626662 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
52 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐỖ ĐỨC Chí Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ ĐỨC Chí Tổ 29 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874125 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
53 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Gia Hân Hồ sơ đã trả kết quả Gia Hân Tổ 25 Tân Chính quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935454702 21/12/2020 22/12/2020 21/12/2020 Sớm
54 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho HOÀNG THẢO Hồ sơ đã trả kết quả HOÀNG THẢO tổ 30 0905330085 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
55 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN TUẤN TÚ Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN TUẤN TÚ tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0906444622 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
56 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Nguyễn Phạm Gia Hân Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Phạm Gia Hân tổ 53 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905550793 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
57 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Võ Thị Thu hà Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Thu hà Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
58 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Ngô Văn tài Hồ sơ đã trả kết quả Ngô Văn tài 698/30 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905452596 10/12/2020 11/12/2020 10/12/2020 Sớm
59 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho THANH DUNG Hồ sơ đã trả kết quả THANH DUNG tổ 42 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0763150519 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
60 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Nguyễn Ngọc bảo San Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn  Ngọc bảo San Tổ 33 Xuân Hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906556783 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
61 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Đình Nhật hà Hồ sơ đã trả kết quả Lê Đình Nhật hà Tổ 41 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903515507 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
62 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ THỊ MỘNG HỒNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Mộng Hồng tổ 4, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 23/12/2020 24/12/2020 23/12/2020 Sớm
63 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Phương Thảo Tổ 39, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0911729181 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
64 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Ánh Ngân Hồ sơ đã trả kết quả Ánh Ngân 718/10 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0898179965 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
65 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị xuân Hương Tổ 17, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905896362 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
66 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phan Ngọc THẢO UYÊN Hồ sơ đã trả kết quả Phan Ngọc THẢO UYÊN Tổ 29 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
67 Thủ tục đăng ký kết hôn Không cần xác minh cho NGUYỄN VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng Tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934909111 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
68 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Phạm Thị Liến Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Liến Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
69 Thủ tục thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Trường hợp không phải xác minh cho LÊ VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Hùng Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0365180425 10/12/2020 15/12/2020 10/12/2020 Sớm
70 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905236987 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
71 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Trần Thị Thía Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Thía Tổ 57 Xuân Hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874152 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
72 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Nguyễn Thị Huệ Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Huệ 672/3 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
73 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phạm Trình Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Trình Tổ 11 Thanh Khê Đông Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà N 0935261374 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
74 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Lê Văn Sỹ Hồ sơ đã trả kết quả Lê  Văn Sỹ tổ 14A Hòa Phát 0931953187 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
75 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Phạm Văn Thành Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Thành 506 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0349255982 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
76 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Diệp Khanh Hồ sơ đã trả kết quả Diệp Khanh 141 Ỷ Lan Nguyên Phi 0988242789 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
77 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho HỒ THỊ NGỌC VÂN Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Ngọc Vân Tổ 2, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935645196 10/12/2020 11/12/2020 10/12/2020 Sớm
78 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho ĐẶNG THỊ HỒNG PHÚC Hồ sơ đã trả kết quả Đặng Thị Hồng Phúc tổ 47, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
79 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Gia bảo Hồ sơ đã trả kết quả Gia bảo Tổ 41 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0766601449 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
80 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Nguyễn Đình Hợi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đình Hợi Tổ 02 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903572272 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
81 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho vân NGA Hồ sơ đã trả kết quả vân NGA tổ 3 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
82 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THỊ HỒNG PHÚC Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hồng Phúc tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0934808120 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
83 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Nguyễn văn Bụi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn văn Bụi tổ 5 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905148779 10/12/2020 11/12/2020 10/12/2020 Sớm
84 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Nguyễn Đặng Gia bảo Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đặng Gia bảo 506 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0349255982 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
85 Thủ tục đăng ký kết hôn Không cần xác minh cho Đàm Hưng Thịnh Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Hưng Thịnh tổ 38 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0989553045 17/12/2020 18/12/2020 17/12/2020 Sớm
86 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Lê Đắc Minh Huy Hồ sơ đã trả kết quả Lê Đắc Minh Huy tổ 03 Xuân hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0902037687 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
87 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho ĐINH THANH DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả Đinh Thanh Dũng tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0784355342 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
88 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Thu Trang Hồ sơ đã trả kết quả Thu Trang Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
89 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Trần Thị Quý Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Quý Tổ 43 Hòa Minh  thành phố Đà Nẵng 0905238812 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
90 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Võ Thị Thiện Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Thiện Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
91 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Tấn Quang Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Tấn Quang Tổ 34 Thanh Khê Đông  Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0899865815 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
92 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Nam Phong Hồ sơ đã trả kết quả Nam Phong Tổ 44 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905992700 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
93 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Diệp ngân Hồ sơ đã trả kết quả Diệp ngân 141 Ỷ Lan Nguyên Phi 0988242789 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
94 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Thiên Bảo Hồ sơ đã trả kết quả Thiên Bảo Tổ 16 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935533406 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
95 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho TRƯƠNG trịnh Minh Quang Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG trịnh Minh Quang Tổ 30 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0903577057 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
96 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THỊ HỒNG GIANG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Hồng Giang tổ 3, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935660667 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
97 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho ĐÀM Tuệ Nghi Hồ sơ đã trả kết quả ĐÀM Tuệ Nghi 08 HTT quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
98 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho VÕ THỊ VÂN Hồ sơ đã trả kết quả Võ Thị Vân tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
99 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ XUÂN tân Hồ sơ đã trả kết quả VÕ XUÂN tân Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
100 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho TRẦN MINH HẢI Hồ sơ đã trả kết quả Trần Minh Hải Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935346407 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
101 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho NGUYỄN MẠNH Hoàng Thư Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN MẠNH Hoàng Thư Tổ 06 Xuân hà thành phố Đà Nẵng 0935216216 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
102 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho VÕ XUÂN VIỆT Hồ sơ đã trả kết quả Võ Xuân Việt Tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
103 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGỌC UYÊN Hồ sơ đã trả kết quả NGỌC UYÊN tổ 51 Xuân Hà  thành phố Đà Nẵng 0932448451 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
104 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh THANH PHONG Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh THANH PHONG k141 Trần Xuân Lê  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914620728 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
105 Thủ tục đăng ký kết hôn Không cần xác minh cho HỒ THỊ KIM CƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Kim Cương Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0936004804 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
106 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Thị Chiên Hồ sơ đã trả kết quả Thị Chiên 305/35A Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0932402968 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
107 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho LÊ THỊ KIM XUÂN Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Xuân tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905145802 17/12/2020 21/12/2020 17/12/2020 Sớm
108 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Gia Hân Hồ sơ đã trả kết quả Gia Hân K368/31 TRẦN CAO VÂN quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905727511 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
109 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Thành Nam Phong Hồ sơ đã trả kết quả Thành Nam Phong Tổ 44 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905441474 18/12/2020 21/12/2020 18/12/2020 Sớm
110 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐỖ ĐỨC Ngôn Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ ĐỨC Ngôn Tổ 29 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874125 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
111 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THỊ KIM LIÊN Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Kim Liên Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935533406 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
112 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho NGUYỄN THỊ THẠNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thạnh Tổ 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905615568 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
113 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho TRƯƠNG VĂN TÂM Hồ sơ đã trả kết quả Trương Văn Tâm tổ 41, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905877866 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
114 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Hồ Thị Lời Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Lời tổ 14 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0906434557 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
115 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Thu Trâm Hồ sơ đã trả kết quả Thu Trâm Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
116 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Lê Thị Thu Trâm Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thị Thu Trâm K278/H01/10 Trần Cao Vân, Xuân hà 0799886127 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
117 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho Nguyễn VĂN TÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn VĂN TÙNG 428/4 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905123726 10/12/2020 14/12/2020 10/12/2020 Sớm
118 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Trần VĂN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả Trần VĂN QUANG Tổ 39 Xuân hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0702363710 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
119 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Phạm nguyễn An Nhiên Hồ sơ đã trả kết quả Phạm nguyễn An Nhiên tổ 504 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0973151570 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
120 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Xuân triều Hồ sơ đã trả kết quả Xuân triều Tổ 61 Chính Gián, quận Thanh Khê 0774461144 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
121 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho LÊ VĂN HÙNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Hùng Tổ 24, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0365180425 10/12/2020 11/12/2020 10/12/2020 Sớm
122 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN ĐỨC HIỆP Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Đức Hiệp tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
123 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Quang Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Quang Vinh Tổ 29 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0766601449 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
124 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Phan tại Thục An Hồ sơ đã trả kết quả Phan tại Thục An Tổ 46 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905818686 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
125 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Linh Đan Hồ sơ đã trả kết quả Linh Đan Số 04 Hà Đông 1 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905920497 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
126 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Nguyễn Quỳnh Dung Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quỳnh Dung tổ 15 0905248741 14/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
127 Thủ tục đăng ký kết hôn Không cần xác minh cho ĐÀM NGỌC TÂM Hồ sơ đã trả kết quả Đàm Ngọc Tâm tổ 7, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 10/12/2020 11/12/2020 10/12/2020 Sớm
128 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Võ Hoàng Quân Hồ sơ đã trả kết quả Võ Hoàng Quân Tổ 42 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0989245707 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
129 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho LÊ THANH TUẤN Hồ sơ đã trả kết quả Lê Thanh Tuấn Tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0909194151 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
130 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho Huỳnh Thị Kim Cúc Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Kim Cúc 718/11 TCV quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
131 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Trần Huyền My Hồ sơ đã trả kết quả Trần Huyền My 506 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0932407114 11/12/2020 14/12/2020 11/12/2020 Sớm
132 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ THANH TÂM Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thanh Tâm Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903587307 15/12/2020 16/12/2020 15/12/2020 Sớm
133 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Nguyễn Nam Khánh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Nam Khánh Tổ 55 Xuân Hà TRẦN CAO VÂN quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0775530746 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
134 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Trần HOÀI NAM Hồ sơ đã trả kết quả Trần HOÀI NAM Tổ 02 Xuân Hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905009973 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
135 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho ĐẶNG Bảo Anh Quân Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG Bảo Anh Quân Tổ 2 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0975174708 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
136 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Huỳnh Thị Giàu Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Thị Giàu tổ 40 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0914366985 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
137 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGô THỊ THANH TUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả NGô THỊ THANH TUYỀN Tổ 429 Trần Cao Vân  thành phố Đà Nẵng 0905970159 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
138 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho long luật Hồ sơ đã trả kết quả long luật Tổ 12 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
139 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN VĂN PHƯỚC Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Phước Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905899467 03/12/2020 04/12/2020 03/12/2020 Sớm
140 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho TRƯƠNG TẤN QUANG Hồ sơ đã trả kết quả Trương Tấn Quang Tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905794936 03/12/2020 04/12/2020 03/12/2020 Sớm
141 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Phạm PHÚ DŨNG Hồ sơ đã trả kết quả Phạm PHÚ DŨNG Tổ 41 Xuân Hà  Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905627278 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
142 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thu Hương Tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905441474 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
143 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Nguyễn thị bích tiên Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn thị bích tiên Tổ 34 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0982056352 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
144 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Huỳnh Minh Hòa Hồ sơ đã trả kết quả Huỳnh Minh Hòa 435/87 Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905521339 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
145 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho VÕ TÙNG LÂM Hồ sơ đã trả kết quả Võ Tùng Lâm tổ 21, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0346602199 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
146 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho Lê Văn Vỹ Hồ sơ đã trả kết quả Lê Văn Vỹ tổ 65 Hòa Minh  quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0906525612 16/12/2020 17/12/2020 16/12/2020 Sớm
147 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Long lực Hồ sơ đã trả kết quả Long lực Tổ 12 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
148 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Long Luận Hồ sơ đã trả kết quả Long Luận Tổ 12 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
149 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho Lý Thiên Quân Hồ sơ đã trả kết quả Lý Thiên Quân tổ 42 Xuân hà quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0934725722 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
150 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Diệu Huyền tổ 40, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0983228200 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
151 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Dương NHẬT HUY Hồ sơ đã trả kết quả Dương NHẬT HUY tổ 35 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0934482023 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
152 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho NGUYỄN THỊ SÀNH Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Sành Tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0914111846 01/12/2020 02/12/2020 01/12/2020 Sớm
153 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Đoàn THỊ NGỌC ANH Hồ sơ đã trả kết quả Đoàn THỊ NGỌC ANH Tổ 12 Xuân Hà Trần Cao Vân quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0862135558 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
154 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Hồ sơ đã trả kết quả Trương Thị Thanh Tuyền Tổ 12, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0706680052 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
155 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Trần Thị Liên Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Liên Tổ 34 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0982056352 04/12/2020 07/12/2020 04/12/2020 Sớm
156 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trường hợp không có văn bản xác minh cho Lại Tấn Đạo Hồ sơ đã trả kết quả Lại Tấn Đạo tổ 34 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0989291055 04/12/2020 08/12/2020 04/12/2020 Sớm
157 Thủ tục đăng ký khai sinh Đăng ký khai sinh không quá hạn cho ĐẶNG Hoàng Đăng Khoa Hồ sơ đã trả kết quả ĐẶNG Hoàng Đăng Khoa Tổ 24 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 02363714644 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
158 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐỖ ĐỨC DUY Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Đức Duy Tổ 29, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905874125 08/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 Đúng
159 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho TRƯƠNG THỊ MAI Hồ sơ đã trả kết quả TRƯƠNG THỊ MAI 08 Phan Như Tăng  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905306595 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
160 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho Nguyễn Quang Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Quang Phúc tổ 30 Xuân hà 0905124790 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
161 Thủ tục đăng ký kết hôn Không cần xác minh cho LÊ HÙNG PHƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả Lê Hùng Phương tổ 5, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935211119 09/12/2020 10/12/2020 09/12/2020 Sớm
162 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trường hợp không gửi văn bản xác minh cho ĐÀM TRANG Hồ sơ đã trả kết quả Đàm  Trang tổ 31, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0903573987 07/12/2020 08/12/2020 07/12/2020 Sớm
163 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ĐỖ ĐỨC Đa Hồ sơ đã trả kết quả ĐỖ ĐỨC Đa Tổ 29 quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0905874125 08/12/2020 09/12/2020 08/12/2020 Sớm
164 Thủ tục đăng ký khai tử Đăng ký khai tử không quá hạn cho NGUYỄN Hòa Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN Hòa Tổ 43 Xuân Hà  quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 0935065239 02/12/2020 03/12/2020 02/12/2020 Sớm
165 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trường hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) cho PHẠM VĂN VINH Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Văn Vinh Tổ 18, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905012666 01/12/2020 07/12/2020 01/12/2020 Sớm
166 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Hồ Ngọc Phúc Chờ liên thông Hồ Ngọc Phúc Tổ 09 0935504754 29/12/2020 22/01/2021   Chưa đến hạn
167 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Phan Diệu Linh Chờ liên thông Phan Diệu Linh Tổ 32 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0914201965 22/12/2020 15/01/2021   Chưa đến hạn
168 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG Chờ liên thông TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG   0905787342 23/12/2020 18/01/2021   Chưa đến hạn
169 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho NGUYỄN THỊ ĐẠT Chờ liên thông NGUYỄN THỊ ĐẠT Tổ 05 Xuân Hà 0917982694 23/12/2020 18/01/2021   Chưa đến hạn
170 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho PHẠM THỊ NHỨT Chờ liên thông PHẠM THỊ NHỨT Tổ 40 0905627278 22/12/2020 15/01/2021   Chưa đến hạn
171 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho UBND PHƯỜNG XUÂN HÀ Chờ liên thông UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 29/12/2020 22/01/2021   Chưa đến hạn
172 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Nguyễn Thị Bích Thủy Chờ liên thông Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ 22 0905787342 23/12/2020 18/01/2021   Chưa đến hạn
173 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Trần Thanh Lộc Chờ liên thông Trần Thanh Lộc Tổ 6 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0935680250 22/12/2020 15/01/2021   Chưa đến hạn
174 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Ngô Xuân Phương Chờ xử lý Ngô Xuân Phương Lô 63 KDC 265B Trần Cao Vân 0396395430 29/12/2020 22/01/2021   Chưa đến hạn
175 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho NGUYỄN THỊ NGA Hồ sơ đã trả kết quả NGUYỄN THỊ NGA   0905626995 23/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 Sớm
176 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Hồ Thị Côi Hồ sơ đã trả kết quả Hồ Thị Côi Tổ 02 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0905065652 10/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 Đúng
177 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho TRẦN THỊ THỂ Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THỂ TỔ 9- 0868369167 22/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 Đúng
178 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Nguyễn Văn Phúc Chờ liên thông Nguyễn Văn Phúc Tổ 14 Xuân Hà,Thanh Khê Đà Nẵng 0906434557 18/12/2020 13/01/2021   Chưa đến hạn
179 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Châu Thị Kim Hồng Chờ liên thông Châu Thị Kim Hồng Tổ 02 Xuân Hà 0762790277 18/12/2020 13/01/2021   Chưa đến hạn
180 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Nguyễn Văn Thiện Chờ liên thông Nguyễn Văn Thiện tổ 7 0906434557 18/12/2020 13/01/2021   Chưa đến hạn
181 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố cho Phạm Thị Cường Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Cường Tổ 35 Hòa Khê 0905886059 08/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
182 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Thị Lợi Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lợi tổ 4 0905626649 14/12/2020 21/12/2020 21/12/2020 Đúng
183 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Phan Thị Ba Hồ sơ đã trả kết quả Phan Thị Ba Tổ 18 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0908471074 10/12/2020 05/01/2021 29/12/2020 Sớm
184 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Trần Thị Sâm Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Sâm Tổ 56 0989293364 01/12/2020 24/12/2020 24/12/2020 Đúng
185 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Hồ Như Ý Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Hồ Như Ý Tổ 27 Xuân Hà Thanh Khê Đà Nẵng 0905964641 01/12/2020 06/01/2021 14/12/2020 Sớm
186 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Châu Thị Kim Hồng Hồ sơ đã trả kết quả Châu Thị Kim Hồng Tổ 02 Xuân Hà 0762790277 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
187 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho UBND PHƯỜNG XUÂN HÀ (Cù Thị Điểm) Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 04/12/2020 29/12/2020 18/12/2020 Sớm
188 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Phạm Thị Hoàng Hồ sơ đã trả kết quả Phạm Thị Hoàng Tổ 9 0788648028 01/12/2020 24/12/2020 24/12/2020 Đúng
189 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho Phan Thị Hồng UBND PHƯỜNG XUÂN HÀ Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 24/11/2020 29/12/2020 18/12/2020 Sớm
190 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Nguyễn Văn Hùng Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hùng tổ 09 0905575663 26/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 Đúng
191 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho UBND PHƯỜNG XUÂN HÀ (Đỗ thị Nghĩa) Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 04/12/2020 29/12/2020 18/12/2020 Sớm
192 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp  xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho Lý Công Vinh Hồ sơ đã trả kết quả Lý Công Vinh Tổ 73 0773489090 26/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 Đúng
193 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thành Lộc Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thành Lộc Tổ 06 Xuân Hà 0935670250 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
194 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Phan Diệu Linh Hồ sơ đã trả kết quả Phan Diệu Linh 476 Trần Cao Vân, Tổ 32 Xuân Hà 0914201965 24/11/2020 13/01/2021 14/12/2020 Sớm
195 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Trần Thị Nữ Hồ sơ đã trả kết quả Trần Thị Nữ Tổ 51 Xuân Hà 0905475274 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
196 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Thị Bích Thủy Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ 22 Xuân Hà 0905787342 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
197 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Nguyễn Văn Phúc Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Phúc Tổ 14 Xuân Hà 0905406297 25/11/2020 30/12/2020 14/12/2020 Sớm
198 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Đỗ Phạm Kim Anh Hồ sơ đã trả kết quả Đỗ Phạm Kim Anh Tổ 40 Xuân Hà, thanh Khê Đà nẵng 0905378084 30/11/2020 05/01/2021 14/12/2020 Sớm
199 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho Nguyễn Thị Lý Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Lý Tổ 05 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0934833096 08/12/2020 31/12/2020 29/12/2020 Sớm
200 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho PHẠM  MÃNG Hồ sơ đã trả kết quả PHẠM  MÃNG   02363714644 01/12/2020 24/12/2020 24/12/2020 Đúng
201 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho HỒ ĐINH NGỌC ĐỨC Hồ sơ đã trả kết quả HỒ ĐINH NGỌC ĐỨC K340/15 Trần Cao Vân, Tổ 52 Xuân Hà 0905495565 09/11/2020 28/12/2020 14/12/2020 Sớm
202 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho UBND phường Xuân Hà Hồ sơ đã trả kết quả UBND phường Xuân Hà 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 02363714644 20/11/2020 25/12/2020 18/12/2020 Sớm
203 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật  cho NGUYỄN THỊ KIM YẾN Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Kim Yến tổ 33, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0905639162 04/11/2020 23/12/2020 14/12/2020 Sớm
204 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật cho Vũ Trần Duy Khải Hồ sơ đã trả kết quả Vũ Trần Duy Khải Tổ 18 Xuân Hà 0796764843 26/10/2020 15/12/2020 14/12/2020 Sớm
205 Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ cho Nguyễn Văn Hiến Chờ liên thông Nguyễn Văn Hiến tổ 51 0914040146 23/12/2020 21/01/2021   Chưa đến hạn
206 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công cách mạng từ trần cho Hồ Ngọc Phúc Chờ liên thông Hồ Ngọc Phúc Tổ 09 0935504754 29/12/2020 13/01/2021   Chưa đến hạn
207 Thủ tục xác nhận hồ sơ giải quyết chuyển đổi người đảm nhận thờ cúng liệt sĩ cho NGUYỄN QUANG TRƯỚC Chờ liên thông NGUYỄN QUANG TRƯỚC Tổ 31 0905774258 28/12/2020 26/01/2021   Chưa đến hạn
208 Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cho NGUYỄN THỊ HOA Chờ liên thông NGUYỄN THỊ HOA Tổ 62 Hòa Minh 0905990764 24/12/2020 22/01/2021   Chưa đến hạn
209 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân cho NGUYỄN THỊ HOA Chờ liên thông NGUYỄN THỊ HOA Tổ 01 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 0905705280 10/12/2020 04/01/2021   Chưa đến hạn
210 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ cho Nguyễn Văn Sinh Quỳnh Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Sinh Quỳnh Tổ 9 0905232557 26/11/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
211 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công cách mạng từ trần cho TRẦN THỊ THƯƠNG Hồ sơ đã trả kết quả TRẦN THỊ THƯƠNG Tổ 07 Xuân Hà 0979869992 02/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
212 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng (UBND phường xã) cho PHAN MINH THÁI Hồ sơ đã trả kết quả PHAN MINH THÁI Tổ 49, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0935917090 23/11/2020 16/12/2020 16/12/2020 Đúng
213 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng cho Nguyễn Thị Thìn Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Thị Thìn Tổ 34 0898077590 24/11/2020 17/12/2020 17/12/2020 Đúng
214 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công cách mạng từ trần cho Phan Văn Sáng Hồ sơ đã trả kết quả Phan Văn Sáng tổ 3 0906536504 01/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 Đúng
215 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần cho Nguyễn Văn Hiến Hồ sơ đã trả kết quả Nguyễn Văn Hiến tổ 51 0914040146 20/11/2020 04/12/2020 04/12/2020 Đúng
216 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) cho TRẦN THỊ HƯỜNG Chờ xử lý TRẦN THỊ HƯỜNG Tổ 105 02363711644 25/12/2020 21/01/2021   Chưa đến hạn
217 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất khi công dân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) cho Nguyễn Thị Như Vi Chờ xử lý Nguyễn Thị Như Vi tổ 53 02363711644 15/12/2020 03/01/2021   Chưa đến hạn