Phản hồi thông tin liên quan: Chiếm đất trái phép tại lô đất số 15 đường Nguyễn Tất Thành

Bác tôi ở xa có mua 1 lô đất tại lô số 15, đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê. + Họ tên chủ sở hữu đất: Ông Nguyễn Đình Tuấn + Địa chỉ: Lô số 15, phường Xuân Hà, đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. (HIện tại là quán nhậu Sơn Tùng đang chiếm giữ bất hợp pháp). Vào năm ngoái, đã chuyển đổi sổ đầy đủ. Tuy nhiên, có hộ ông Việt và Lành tới ngang nhiên dựng quán nhậu, kinh doanh không xin phép, chiếm dụng không gian mà không hề xin phép chủ nhà. Sau khi phát hiện ra, gia đình đã qua yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn không chấp hành mà đòi phải đền bù tiền xây quán. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này, gia đình tôi phải kêu cứu ở đâu và trách nhiệm của lực lượng quản lý của quận và phường ở đâu. Nếu lãnh đạo của quận Thanh Khê đọc được những dòng này xin hướng dẫn người dân lấy lại lợi ích hợp pháp của mình.
Trả lời của UBND phường:
Vừa qua, UBND phường Xuân Hà đã tiếp nhận được đơn thư phản ánh của ông Trần trung Hiếu người được ông Nguyễn Đình Tuấn ủy quyền giải quyết trường hợp nhà hàng Sơn Tùng chiếm dụng lô đất 15B6.4 đường Nguyễn Tất Thành làm nơi buôn bán. UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra và tổ chức mời các bên liên quan làm việc, hòa giải để giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Hiếu theo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo.
Vậy UBND phường Xuân Hà trả lời công dân được biết./.