Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2509660 Chủ nhật, 25 Tháng Bảy 2021 06:19
windows7 2097099 Chủ nhật, 25 Tháng Bảy 2021 06:16
windowsnt 519001 Chủ nhật, 25 Tháng Bảy 2021 06:14
windowsnt2 235188 Chủ nhật, 25 Tháng Bảy 2021 06:01
windowsxp2 178846 Thứ bảy, 24 Tháng Bảy 2021 00:01
linux3 119709 Thứ bảy, 24 Tháng Bảy 2021 17:21
linux2 99862 Thứ bảy, 24 Tháng Bảy 2021 12:44
macosx 98598 Chủ nhật, 25 Tháng Bảy 2021 06:02
windows2k 17206 Thứ bảy, 24 Tháng Bảy 2021 00:01
windowsvista 13475 Thứ sáu, 23 Tháng Bảy 2021 18:26
windows2003 6004 Thứ sáu, 23 Tháng Bảy 2021 16:47
windows 5062 Thứ bảy, 24 Tháng Bảy 2021 00:04
windows95 4630 Thứ năm, 23 Tháng Bảy 2020 11:30
windows98 4061 Thứ bảy, 17 Tháng Bảy 2021 09:18
windowsme2 2020 Thứ ba, 21 Tháng Bảy 2020 10:52
windowsme 1197 Thứ tư, 26 Tháng Tám 2020 19:45
windowsxp 553 Thứ năm, 23 Tháng Bảy 2020 09:22
windowsce 521 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 12:46
os22 89 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2020 08:56
openbsd 36 Thứ sáu, 23 Tháng Bảy 2021 18:26
mac 26 Thứ ba, 04 Tháng Tám 2020 20:25
macppc 13 Thứ năm, 15 Tháng Bảy 2021 13:27
freebsd 7 Thứ bảy, 20 Tháng Tư 2019 08:43
palm 3 Thứ năm, 16 Tháng Năm 2019 12:48
netbsd2 2 Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 22:50
netbsd 1 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 05:22
freebsd2 1 Thứ tư, 20 Tháng Tư 2016 11:39